Ouders

V

a

gezin

1849

Adrianus Eldering FERF
geb
Bergum gemeente Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 24.07.1812
aangiftedatum 27 juli 1812 blad nr 22
ber
ingeschreven 18 Juni 1832 als student te Leiden, promoveerde tot doctor in de beide rechten, was van 1 Oct. 1838 tot 1 April 1876 griffier bij het kantongerecht te Bergum, wethouder der gemeente Tietjerksteradeel, landeigenaar;
Versierd met het metalen kruis, doordien hij met de compagnie vrijwilligers der Franeker- en Groninger flankeurs is uitgetrokken.
overl
tr
Tietjerksteradeel 27.02.1840 akte nr 5
Jillardina Emilia de KOK
geb
Bolsward 26.04.1818
aangiftedatum 29 april 1818, akte nr. 34

vader: Petrus de Kok
moeder:
Cornelia Penninga
ber
overl1849

 

Gezin FERF - De KOK

Het gezin woonde te Bolsward, te Bergum

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VI

a

Horatius FERF
geb
Bolsward, Tietjerksteradeel 12.11.1840
aangiftedatum 14 november 1840 akte nr 223
ber student te Leiden 29.02.1858 en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten; hij werd eerst secretaris der gemeente Tietjerksteradeel, later kantonrechter te Bergum en lid der provinciale staten van Friesland.
overl
s Gravenhage 1898
tr
Bolsward 06.11.1866 akte nr 36
Cornelia de KOK
geb
Bolsward 21.11.1845
aangiftedatum 24 november 1845
blad nr 64
vader: Boele Jacobus de Kok
moeder:
Elisabeth Margaretha Mulier
ber
overl

gezin

1849

VI

b

Anna Cornelia Eldering FERF
geb
Bolsward, Tietjerksteradeel 18.10.1841
aangiftedatum 19 oktober 1841 akte nr 217
ber
overl
Bolsward, Tietjerksteradeel 16.04.1859
aangiftedatum 18 april 1859 blad nr 19
ongehuwd


1849

VI

c

Cornelia Catharina Margaretha Maria FERF
geb Bergum, Tietjerksteradeel 28.01.1843
aangiftedatum Tietjerksteradeel 30 januari 1843 blad nr 14
overl Bergum, Tietjerksteradeel 12.05.1843
aangiftedatum Tietjerksteradeel 13 mei 1843 blad nr 17

 

VI

d

Petrus Eldering FERF
geb Bergum gemeente Tietjerksteradeel 01.03.1845
aangiftedatum 3 maart 1845 blad nr 32
overl Bergum gemeente Tietjerksteradeel 24.04.1845
aangiftedatum Tietjerksteradeel 26 april 1845 blad nr 16

 

VI

e

Cornelia Catharina Margaretha Maria FERF
geb Bergum gemeente Tietjerksteradeel 06.03.1852
aangiftedatum 8 maart 1852 blad nr 31
ber
overl
tr Bergum gemeente Tietjerksteradeel 28.06.1876
akte nr 93
Sybrand Obbo Jan CROMMELIN, baron van HEECKEREN
geb Nes, gemeente Ameland 18.09.1850
vader: Daniel Wigbold Crommelin, baron van Heeckeren
moeder:
Metje Bakker
ber eerst secretaris van Tietjerksteradeel, vervolgens burgemeester van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
overl
Koudum 22.04.1879

 

VI

f

Petrus Boele Jacobus FERF
geb Tietjerksteradeel 09.01.1854
aangiftedatum 10 januari 1854 blad nr 5
ber burgemeester van Westzaan (1879) tevens in 1880 van Koog aan de Zaan, lid der eerste kamer van de staten generaal, van de tweede kamer en van de gedeputeerde staten van Noord-Holland
overl
Doorn 29.04.1916
aangiftedatum Doorn 29 april 1916 akte nr 22
tr Wormerveer 11.08.1881
Cornelia LAAN
geb
Wormerveer 16.04.1860
vader: Jan Jacob Laan
moeder:
Aaltje Vis
ber
overl na 1916

gezin

1909

VI

g

Abraham FERF
geb Tietjerksteradeel 22.08.1855
aangiftedatum 23 augustus 1855 blad nr 97
ber hij promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap, werd eerst advocaat en procureur te Zwolle en Assen, burgemeester van Franeker
overl
tr
Groningen 19.04.1883 akte nr 61
Geertruida Johanna Coenradina ENGELKENS
geb
Wildervank 26.05.1858
vader: Henderikus Johannes Engelkens (ber burgemeester)
moeder:
Anna Margaretha Louise Siertsema
ber
overl

gezin

VI

h

Hector Jacob FERF
geb Bergum gemeente Tietjerksteradeel 29.08.1856
aangiftedatum 1 september 1856 blad nr 94
overl Deventer 10.11.1869
aangiftedatum Tietjerksteradeel 27 november 1869 B 45

 

VI

i

Ina Petronella FERF
geb Bergum gemeente Tietjerksteradeel 24.08.1857
aangiftedatum 25 augustus 1857 blad nr 114
ber
overl
tr Tietjerksteradeel 25.11.1886
akte nr 98
Johannes Haitsma MULIER
geb Bolsward 1849
vader: Johannes Haitsma Mulier
moeder: Maria Louisa Ypey

ber
overl

 

 

 

- Genealogie van Horatius Nieubuur Ferf
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties