Ouders

IV

a

gezin

1849

Horatius Nieubuur (Nieuboer, Nieuwbuur) FERF
geb Leeuwarden 17.09.1776
ged Leeuwarden 23.10.1776 NH
ber NH predikant
te Molkwerum, van 1809-1857 te Bergum, emeritus 1 Januari 1848, werd later schoolopziener van het 4e district van Friesland en van 1821-1824 voorzitter van het provinciaal kerkbestuur van Friesland
overl Bergum 06.09.1859
aangiftedatum Tietjerksteradeel  8 september 1859 akte nr 49
tr
Molkwerum 29.09.1805
Anna ELDERING (ELDRING)
geb Molkwerum 31.10.1775
vader: Adrianus Eldering
moeder: Sjoukje Geerts

ber
overl Bergum
03.07.1862
aangiftedatum Tietjerksteradeel 5 juli 1862 akte nr 451849

 

FERF - ELDERING

Het gezin woonde te Bergum

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Maria FERF
geb Hemelumer Oldeferd 16.07.1806
ged Molkwerum 24.08.1806 NH
overl

 

V

b

Sjoukje (Sjouke) FERF
geb Bergum  gemeente Tietjerksteradeel 26.03.1808
ged Bergum 24.04.1808 NH
ber
overl
Weststellingwerf 30.03.1860
aangiftedatum Weststellingwerf 30 maart 1860, akte nr 75
tr Tietjerksteradeel 11.05.1848
akte nr 23
Andries JENTINK
geb Steenwijkerwold 1814
vader: Andries Jentink
moeder:
Margrieta Dingena van Velsen
ber
overl
Weststellingwerf 15.01.1886
aangiftedatum 18 januari 1886 akte nr 14

 

V

c

Imke Nannes Drijfhout FERF
geb Tietjerksteradeel 21.11.1809
ged Bergum 24.12.1809 NH
ber
overl
tr Bergum
gemeente Tietjerksteradeel 03.09.1835 akte nr 49
Gerrit WILHELMY
geb
Bergum, Tietjerksteradeel 1810
ber
overl

 

V

d

Adrianus Eldering FERF
geb
Bergum gemeente Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 24.07.1812
aangiftedatum 27 juli 1812 blad nr 22
ber
ingeschreven 18.06.1832 als student te Leiden, promoveerde tot doctor in de beide rechten, was van 01.10.1838-01.04.1876 griffier bij het kantongerecht te Bergum, wethouder van de gemeente Tietjerksteradeel, landeigenaar;
Versierd met het metalen kruis, doordien hij met de compagnie vrijwilligers der Franeker- en Groninger flankeurs is uitgetrokken.
overl
tr
Tietjerksteradeel 27.02.1840 akte nr 5
Jillardina Emilia de KOK
geb
Bolsward 26.04.1818
aangiftedatum 29 april 1818, akte nr. 34

vader: Petrus de Kok
moeder:
Cornelia Penninga
ber
overl

gezin

1849

V

e

Abraham FERF
geb Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 27.09.1814
aangiftedatum 30 september 1814 blad nr 26
ber
op 26 Sept. 1833 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde tot doctor in de beide rechten; hij werd advocaat bij het provinciaal gerechtshof van Friesland, secretaris der gemeente Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter te Bergum
overl Bergum gemeente Tietjerksteradeel 12.01.1865
tr
Tietjerksteradeel 19.04.1853 akte nr 12
Margarietta Geertruida FEICKENS
geb Sneek 19.10.1822
aangiftedatum 21 oktober 1822 akte nr. 185
vader: Albertus Feickens
moeder: Janke van der Veen
ber
overl
Oldeboorn 30.05.1883

Geen kinderen

 

 

- Genealogie van Horatius Nieubuur Ferf
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

Literatuur

- 'Genealogie familie Ferf (1638-1992)', Tjaardstra, Johannes
in:  Genealogysk jierboek 1992  Genealogie van nazaten van Horatius Ferf, notaris te Sneek (1638-1672) 

 

In 1806 kwam ds. Horatius Nieuwbuur Ferf, geboren in 1776 te Leeuwarden naar Bergum en is daar meer dan 40 jaar predikant geweest. Hij was ook schoolopziener en heeft een belangrijke rol in het dorpsleven gespeeld. Een zoon, mr. Adrianus Eldering Ferf, griffier bij het kantongerecht te Burgum heeft Glinstra State laten bouwen in 1855. Deze mr. Ferf kreeg onenigheid met kerkvoogd S. Haisma over de aankoop van graven en dat liep zo hoog op dat mr. Ferf op eigen grond een grafkelder liet bouwen, waarvan de beplanting een "bril op'e noas" werd voor boer Haisma, die er achter woonde op een boerderij uit 1736, die er nu nog is (Molenweg 1).
In de kelder staan 9 kisten met op één na allemaal Ferfen.
Glinstra State is nu Verenigingsgebouw Hervormd Centrum.

- http://www.johannesbosgra.com/bergum.htm

 

 

Voor reacties