Ouders

III

a

gezin 1
gezin 2

Abraham FERF(F)
geb
Leeuwarden 24.09.1734
ber
ordinaris bode van het Hof van Friesland
overl Leeuwarden 01.03.1817
aangiftedatum Leeuwarden 3 maart 1817 akte nr 69
tr 1
Leeuwarden 16.08.1775
Maria Jacobs NIEUBUUR (Nieuwbuurt)
ged Leeuwarden 09.01.1754
vader: Jacob Beerns Nieubuur (Nieuwbuurt)
moeder:
Anke Durks Drijfhout
ber
overl voor 00.08.1778
tr 2
Heerenveen 02.08.1778
Imkje Nannes DRIJFHOUT
geb
vader: Nanne Dirks Drijfhout
moeder: Pytje (Tietje) Jans Ellen
ber
overl 

Gezin FERF - NIEUBUUR

Het gezin woonde te Leeuwarden

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Horatius Nieubuur (Nieuboer, Nieuwbuur) FERF
geb Leeuwarden 17.09.1776
ged Leeuwarden 23.10.1776 NH
ber NH predikant
te Molkwerum, van 1809-1857 te Bergum, werd later schoolopziener van het 4e district van Friesland en van 1821-1824 voorzitter van het provinciaal kerkbestuur van Friesland
overl Bergum 06.09.1859
aangiftedatum Tietjerksteradeel  8 september 1859 akte nr B49
tr
Molkwerum 29.09.1805
Anna ELDERING (ELDRING)
geb Molkwerum 31.10. 1775
vader: Adrianus Eldering
moeder: Sjoukje Geerts

ber
overl Bergum
03.07.1862
aangiftedatum Tietjerksteradeel 5 juli 1862 akte nr B45

gezin

1849

 

 

- Genealogie van Horatius Nieubuur Ferf
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties