IV

gezin 1
gezin 2

1868

Luitjen Wierts KUNST
geb Nieuwolda 08.03.1817
ber gemeente ontvanger, secretaris
overl
Nieuwolda 08.12.1897
aangiftedatum 9 december 1897 akte nr 32
tr 1 Nieuwolda 08.04.1858
akte nr 1
Margaretha Laurentia HESSE
geb Groningen 1824
vader: Jan Willem Hesse
moeder: Margaretha Laurens Noorderbaan
ber winkelierster
overl
Nieuwolda 03.05.1859
aangiftedatum 3 mei 1859 akte nr 15
Margaretha Laurentia Hesse is weduwe van Harmannus Nieman
tr 2 Bierum 28.11.1865 akte nr 26
Dedje HOFSTEE
geb Bierum 1837
vader: Kornelis Klaassens Hofstee
moeder:
Aaltje Tiddes Westing
ber
overl 

Gezin KUNST - HOFSTEE

Het gezin woonde te Nieuwolda

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Auwina KUNST
geb Nieuwolda 1867
ber
overl
tr Nieuwolda 12.11.1891
akte nr 13
Eiko APOL
geb Farmsum, gemeente Delfzijl 1857
vader: Eltje Apol
moeder:
Trijntje Poort
ber bakker
overl
Eiko Apol is weduwnaar van Anje Glas

 

V

b

+*
Nieuwolda 17.11.1869
aangiftedatum 18 november 1869 akte nr 39

 

V

c

Alida Anna KUNST
geb Nieuwolda 1876
ber
overl
tr Bierum 07.05.1902
akte nr 6
Pieter de JONGE
geb Holwierde 1875
vader: Adriaan de Jonge (ber koopman)
moeder:
Jantje Kool
ber drogist
overl

 

 

- Genealogie van Berend Wierts Kunst
-
Berend Wierts Kunst
- Genealogie Schrage

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties