Ouders

III

gezin 1
gezin 2

1870

Johannes Wierts KUNST
geb Nieuwolda 05.10.1803
ber koopman, winkelier te Nieuwolda
over Nieuwolda 10.02.1891
tr 1
Nieuwolda 19.01.1830 akte nr 1
Hindrika Poppes ENGELS
geb
Bellingwolde 23.11.1805
vader: Poppo Geerts Engels
moeder:
Anna Elizabeth Bregenbeek
ber
overl voor 00.11.1839
tr 2 Nieuwolda 14.11.1839
akte nr 13
Jantje Klaassens SCHRAGE
geb Eexta
(gem. Scheemda) 01.05.1809
vader: Klaas Hindriks Schrage
moeder: Martje Hiddes Bos(se)ma
ber
overl Nieuwolda 01.08.1870

 

Gezin KUNST - SCHRAGE

Het gezin woonde te Nieuwolda

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Martje KUNST
geb Nieuwolda 1843
ber
overl
vr 1887
tr Nieuwolda 28.07.1877
akte nr 8
Hindrik BEERTA
geb Beerta
18.08.1854
vader: Geert Klaassens Beerta (ber schipper)
moeder:
Harmanna Kanon (ber winkeliersche)
ber schipper, koopman
overl
Winschoten 31.07.1923

 

IV

b

Wiert KUNST
geb Nieuwolda 03.12.1845
ber meubelfabrikant, houthandelaar
overl
tr Groningen 18.12.1872
akte nr 360
Alida Katharina de WAARD
geb Groningen 16.03.1845
vader: Jan Oeges de Waard
moeder:
Johanna Suidingh
ber
overl

gezin

IV

c

Klaas KUNST
geb Nieuwolda
1849
ber
koopman
overl
tr
Scheemda 23.08.1877 akte nr 27
Teelke BRONS
geb
Midwolda 1853
vader: Pieter Egberts Brons
moeder:
Jantje Kreiter
ber
overl

gezin

 

 

- Genealogie van Berend Wierts Kunst
-
Berend Wierts Kunst
- Genealogie Schrage

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties