Ouders

II

 

gezin

Jelte Siebes OVERDIEP OOVERDIEP
geb
Heerenveen 1762
vader: Siebe
moeder:

ber
overl
Heerenveen 04.05.1822
aangiftedatum Schoterland 5 mei 1822 blad nr 11
tr Heerenveen 13.05.1792
Elizabeth Atzes de VRIEZE (Lysbet, Liesebet Atses)
geb
Heerenveen 1772
vader: Atze
moeder:

ber
overl
Heerenveen 05.11.1827
aangiftedatum Schoterland 6 november 1827 akte nr 269 

Gezin OVERDIEP De VRIEZE

Het gezin woonde te Heerenveen

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Siebe Jeltes OVERDIEP
geb
Heerenveen 12.04.1793
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 27.12.1833
aangiftedatum Schoterland 28 december 1833 akte nr 124
tr
Schoterland 03.03.1833 akte nr 9
Joltje Durks JAGER
geb
Tjalleberd, gemeente AEngwirden 1811
vader: Durk Jakobus Jager
moeder:
Egbertje Andries Driest
ber
overl

gezin

III

b

Atse (Atze) Jeltes OVERDIEP
geb Heerenveen 13.06.1796
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 02.12.1826
aangiftedatum Schoterland 4 december 1826, akte nr. 402
tr
Schoterland 06.04.1817 akte nr 16
Joukjen Annes BRAAKSMA
geb
Heerenveen 1799
vader: Anne Braaksma
moeder:
Antje Veenstra
ber
overl

gezin

III

c

Gerrit Jeltes OVERDIEP
geb
Heerenveen 28.07.1801
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber IJzerhandelaar te Heerenveen
overl
Heerenveen 19.10.1865
aangiftedatum Schoterland 20 oktober 1865, akte nr 207
tr 1
Heerenveen 18.08.1822 akte nr 41
Anna Catharina Sistermans KOK
geb
Westerbeeksloot, provincie Drenthe 1802
vader: Johannes Hendrik
moeder:
Klaaske Roelofs
ber
overl
Heerenveen 11.02.1824
aangiftedatum Schoterland 13 februari 1824, blad nr 5
tr
2 Heerenveen 26.11.1826 akte nr 49
Symentje Hendriks TACONIS
geb
Heerenveen 1801
ber huisvrouw
overl
Heerenveen 02.07.1846
aangiftedatum Schoterland 4 juli 1846, akte nr 98

gezin 1
gezin 2

1828

III

d

Klaas Jeltes OVERDIEP
geb Heerenveen 15.03.1803
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 20.08.1875
aangiftedatum Schoterland 20 augustus 1875 akte nr 187
tr
Schoterland 01.03.1830 akte nr 6
Antje van der LAAN
geb
Leeuwarden 1810
vader: Jacob van der Laan
moeder:
Tjitske Johannes
ber
overl voor 1875

gezin

III

e

Jacob Jeltes OVERDIEP
geb Heerenveen 10.07.1805
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 30.04.1854
aangiftedatum Schoterland 1 mei 1854 akte nr 64
tr
Heerenveen, Schoterland 02.10.1828 akte nr 55
Aagje Pieters FONK
geb
Heerenveen 1806
vader: Pieter Johannes Fonk
moeder:
Trijntje Ellerts Kamminga
ber
overl

gezin

1828

III

f

Hylke Jeltes OVERDIEP
geb
Heerenveen 12.12.1807
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 22.08.1871
aangiftedatum Schoterland 23 augustus 1871 akte nr 149
tr
Leeuwarden 15.02.1832 akte nr 7
Berentje (Berendje, Berendtje) Hendriks GERMERAAD
geb

vader:
moeder:

ber
overl voor 1871

gezin

III

g

Marijke OVERDIEP
geb
Heerenveen 1810
ber
overl
tr
Schoterland 22.01.1832 akte nr 3
Dirk van DRIESUM
geb
Leeuwarden 1804
vader: Dirk Eeuwes van Driesum
moeder:
Tjitske Gerbens Mollema
ber
overl

 

III

h

Andries Jeltes OVERDIEP
geb
Schoterland (mairie Heerenveen) 25.02.1813
aangiftedatum 26 februari 1813 blad nr 5
ber
overl
Schoterland 04.05.1837
aangiftedatum 5 mei 1837, akte nr. 53
tr
Leeuwarden 08.10.1834 akte nr 171
Sjoerdje Eelkes MEINDERSMA
geb
Leeuwarden 23.08.1815
aangiftedatum 25 augustus 1815, blad nr. 171
vader: Eelke Meindersma
moeder:
Eelkje Baukes de Beer
ber
overl Leeuwarden 25.07.1883
aangiftedatum 26 juli 1883, akte nr. 409

 

 

- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias

 

Naamaannemingsregister Friesland 1811

Jelte Siebes wonende te Heerenveen neemt de familienaam Overdiep aan.

Kinderen:
a. Siebe 18 jaar
b.
Atse 15 jaar
c.
Gerrit 10 jaar
d. Klaas 8 jaar
e.
Jacob 6 jaar
f. Hylke 4 jaar
g. Marijke 1 jaar

Mairie Heerenveen, fol. 10

 

 

Naamaannemingsregister Friesland 1811

De Vrieze

 

 

Voor reacties