Ouders

III

e

gezin

1828

Jacob Jeltes OVERDIEP
geb Heerenveen 10.07.1805
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber
overl
Heerenveen 30.04.1854
aangiftedatum Schoterland 1 mei 1854 akte nr 64
tr
Heerenveen, Schoterland 02.10.1828 akte nr 55
Aagje Pieters FONK (Aafje Petrus VONK)
geb
Heerenveen 1806
vader: Pieter Johannes Fonk
moeder:
Trijntje Ellerts Kamminga
ber
overl1828

 

Gezin OVERDIEP - FONK

Het gezin woonde te Heerenveen, gemeente Schoterland

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Petrus Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen 1830
ber
overl
tr
1 Schoterland 01.05.1856 akte nr 10
Margjen Hendriks BLOEMSMA
geb
Heerenveen 1828
vader: Hendrik Gerrits Bloemsma
moeder:
Annigje Jacobs Dragt
ber
overl
tr 2
Schoterland 23.12.1866 akte nr 96
Maria Jacobus KEMPES
geb
Heerenveen 1838
vader: Jacobus Hendriks Kempes
moeder:
Hiltje Kornelis Koning
ber
overl

 

IV

b

Elisabeth Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen, gemeente Schoterland 02.10.1831
aangiftedatum 3 oktober 1831, akte nr. 193
ber
overl
tr
Heerenveen, Schoterland 23.02.1854 akte nr 3
Hendrik Frankes PASVEER
geb
Nijehaske, gemeente Haskerland 1828
vader: Franke Hendriks Pasveer
moeder:
Roelofje Lolkes Wapstra
ber
overl

 

IV

c

Catharina Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen, gemeente Schoterland 1834
ber
overl
tr
AEngwirden 09.05.1863 akte nr 11
Ruurd EPEMA
geb
Grouw, Idaarderadeel 1831
vader: Harmen Rinzes Epema
moeder:
Fokje Ruurds Pranger
ber
overl

 

IV

d

Jelte Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen 1836
ber
overl
tr
Hennaarderadeel 06.06.1863 akte nr 33
Grietje Jans VELLINGA
geb
Oosterend 1830
vader: Jan Meinnes Vellinga
moeder:
Richtje Wybes van der Schaaf
ber
overl

 

IV

e

Andries Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen, gemeente Schoterland 25.04.1838
aangiftedatum 27 april 1838 akte nr 112
ber
overl
tr
AEngwirden 25.02.1866 akte nr 3
Aaltje Tjebbes de JONG
geb
Heerenveen, gemeente AEngwirden 1841
vader: Tjebbe Teyes de Jong
moeder:
Antje van der Zee
ber
overl

 

IV

f

Geeske Jacobs OVERDIEP
geb
Heerenveen 1841
ber
overl
tr
Schoterland 16.07.1865 akte nr 62
Hendrik Hendriks LENOS
geb
Heerenveen 1840
vader: Hendrik Lenos
moeder:
Janke Tobias Huizinga
ber
overl

 

IV

g

Johannes OVERDIEP
geb
Heerenveen, gemeente Schoterland 05.06.1844
aangiftedatum 7 juni 1844 akte nr 120
ber
overl
tr
Schoterland 09.05.1869 akte nr 25
Johanna BRUINSMA
geb
Smilde 1840
vader: Haye Sipkes Bruinsma
moeder:
Jetske Johannes Oosterhof
ber
overl

 

IV

h

Simentje Maria OVERDIEP
geb
Heerenveen, gemeente Schoterland 07.08.1847
aangiftedatum 9 augustus 1847 akte nr 157
ber
overl
Leeuwarden 12.12.1922
aangiftedatum 13 december 1922 akte nr 656
tr

geb

vader:
moeder:

ber
overl

 

 

- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen

- Genlias
-
Tresoar

Voor reacties