Ouders

II

e

gezin 1
gezin 2
gezin 3,
 geen kinderen


Cornelis (Cornelius, Kornelis) Hendrik SCHUKKING
geb Meppel 15.06.1773
ged Meppel 16.06.1773

ber koopman, rijksontvanger
overl Havelte 17.04.1856
aangiftedatum 18 april 1856 akte nr 18
otr Meppel 20.05.1798
tr 1
Giethoorn 00.05.1798
Elisabeth Jacoba TUTTEL
geb
Steenwijk 1775
vader: Arent Tuttel
moeder:
Catharina Susanna Swyghuizen
ber huisvrouw
overl Meppel 23.03.1799
otr 2
Meppel 17.04.1800
tr Meppel 05.05.1800
Anna Aleida
(Aleijda) KNIPHORST
geb
Meppel 08.12.1773
vader: Jacob Kniphorst
moeder:
Johanna van Riemsdijk
get Anna Aleida ten Wolde
ber huisvrouw
overl
Groeneveld, gemeente Meppel 06.12.1825
tr 3
Havelte 13.06.1836 akte nr 9
Suzanna Helena Wilhelmina KIJMMELL (KYMMELL)
geb
in Overcinge, Havelte 08.05.1789
ged
Havelte 10.05.1789
vader: Wolter Kijmmell
moeder:
Henrica Johanna Sijlman
ber huisvrouw
overl
Havelte 21.04.1839 

Gezin SCHUKKING - KNIPHORST

Het gezin woonde te Meppel

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Joanna SCHUKKING
geb Meppel 07.02.1801
ged Meppel 08.02.1801 NH

overl

 

 

 

Johanna Schukking, geb. Meppel 7 Feb. 1801, overl Zutfen 4 Oct. 1881, tr. Haarlem 30 Maart 1838 Mr. Willem Hendrik Van Voorst, geb. Franeker 17 Sept. 1791, rechter te Haarlem, lid 2e Kamer, overl Haarlem 24 Nov, 1855, zn. Van Prof. Dr. Johannes en Hendrica Amelia Noordink en wedr. van Augusta Paulina Voltelen.

 

III

b

Lukas SCHUKKING
geb Meppel 27.05.1803
ged Meppel 29.05.1803
NH
ber predikant
te Zuidwolde (Drenthe) 1830-1839, Groningen 1839-1851.
overl
Groningen 17.03.1851
aangiftedatum Groningen 18 maart 1851 akte nr 179
tr 1
Weststellingwerf 16.06.1833 akte nr 36
Anna POPPE
geb
Weststellingwerf (mairie Wolvega) 29.03.1814
aangiftedatum 30 maart 1814 akte nr. 10
vader: Gerben Jans Poppe
moeder:
Aukje Wiegman
ber
overl Groningen 19.07.1845
tr 2
Veendam 23.06.1847 akte nr 30
Johanna Wilhelmina Maria Magdalena SANNES
geb
Noord-Laren 19.03.1810
ber
overl
Groningen 07.02.1883
aangiftedatum Groningen 8 februari 1883 akte nr 179

gezin 1

1 april 1839 vertrekt Lukas naar Groningen.

gezin 2

III

c

Jakoba SCHUKKING
geb Meppel 02.08.1805
ged Meppel 04.08.1805 NH

overl
Zuidwolde 4 April 1832

 

III

d

Elizabeth Jakoba (Jacoba) SCHUKKING
geb Meppel 20.03.1809
ged Meppel 22.03.1809 NH

overl
Groeneveld, Meppel 04.03.1826 akte nr 26

 

III

e

Anna Aleida SCHUKKING
geb Meppel

overl
Meppel 03.12.1811 akte nr 53

 

III

f

Anna Aleida (Aleijda, Alijda) SCHUKKING
ged Meppel
03.01.1813 NH akte nr 1
ber
overl
Havelte 05.06.1852 akte nr 34

 

III

g

Casper LEEMKUIL SCHUKKING
geb Meppel 06.03.1815
ged Meppel
10.03.1815 NH akte nr 40
ber
majoor der infanterie KNIL (1855-1860), burgemeester van Delfzijl (1661)
overl Zutphen 15.03.1868
tr Soerabaja, Java (NI) 07.01.1850
Maria Louise Adèle van BOSSTRAETEN
geb Luik (B) 01.08.1824
vader:
Pieter Bosstraeten
moeder:
Anne Marie Melis
ber
overl ‘s Gravenhage 08.03.1910

gezin

 

B  = België
NI = Nederlandsch
Indië

 

- Berend Wierts Kunst

Lukas Schukking?

In Berend Kunst reizend portretschilder 1794 - 1881, Dr E.J.F. Smits / Drs P.J.Huizinga, Uitgeverij J. Niemeijer/Groningen/1974

Op blz 56 vermeld als:

1848 Berlikum
Dr. Sannes en Vrouw. Do. Schukking. een kind van
Do. Sannes te Veendam”.

 

 

Ondertrouwbericht van Schukking & Kniphorst

----- Heden zyn Ondertrouwd

 Meppel,
de 17 April,
 
-- 1800

CORNELIS HENDRIK SCHUKKING
Weduwnaar van E. J. Tuttel     EN
ANNA ALEIDA KNIPHORST

 

 

 

Geboortebericht van Joanna Schukking

 

------ Myne geliefde Echtgenoote,  A.  A.  Kniphorst,  werd
heden nacht, voorspoedig verlost van een welgeschapen DOCH
TER.

------ Meppel,
den 7 February, 1801

C. H. SCHUKKING

 

 

 

Geboortebericht van Lukas Schukking

 

------ Heden middag, verloste myne waarde Huisvrouw, A.
A. Kniphorst
, zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON.

------ Meppel,
den 27 Mai, 1803


C.  H.  SCHUKKING

 

 

 

Geboortebericht van Elisabeth Jacoba Schukking

 

------ Myne geliefde Huisvrouw, Anna Aleyda Kniphorst,
wierd gister avond, door Gods goedheid, voorspoedig verlost
van eene welgeschapen DOCHTER.

------ Meppel,
den 20 Maart, 1809


C.  H.  SCHUKKING

 

 

 

Geboortebericht van Casper Leemkuil Schukking

 

------ Heden nacht beviel, door Gods goedheid, zeer
voorspoedig van een welgeschapen ZOON, ANNA
ALEIDA KNIPHORST
, geliefde Huisvrouw van

------ Meppel,
den 6 Maart, 1815


C.  H.  SCHUKKING

 

 

Bronnen

- Drenlias
-
Genlias
- CBG
krantenberichten

Voor reacties