Pourtraitschilder

Genealogie van Dirk Piebes SJOLLEMA

 

 


Genealogie
van
DPSjollema-80
Dirk Piebes Sjollema

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

verwijzingen

Voor reacties

 

 

Dirk wonende te Nijehaske neemt in 1811 voor hem en zijn kinderen de familienaam Sjollema aan.

 

Waar komt de familienaam Sjollema vandaan?

 

Volgens het Meertens Instituut

Sjollema

Naamsaanneming Grouw 1811: Claes Piers Sjollema stamt af van Pibo, ged. Menaldum 1665 < Petrus Pybonis Zyollema (inf. G. Vollema-Sjollema, Huzum). Is er een verband met Syolama gued en Sijolamma (Oudfr. Oorkonden I, 332, II 220 van 1482; id. I 469 van 1503; vgl. Benef. boeken Fr. 1543 op Moarrewald en Driezum)? [Hoekema-1975, p 267].

 

De spreiding (in 1993) van de familienaam Sjollema in Nederland

 

http://howie.besite.be/~uhuru/names_nl/love.php?name=sjollema

 

Genealogische topografie http://www.familienaam.nl/

 

 

 

 


WAZAMAR
sinds 1995