Ouders

II

 

gezin

Pybe Willems SJOLLEMA
geb
Grouw 1731
ged Grouw 18.11.1731
vader: Willem Piebes Sjollema (Zyollema)
moeder:
Elske Jippers
ber
overl
tr
Grouw 14.03.1754
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw, 1754
DTB nr: 425, 1743-1810

Jetske Dirks (Durks)
TJESSEMA
geb
Grouw 26.10.1727
vader: Durk Klazes Tjessema
moeder:
Rinskjen Milgers
ber
overl Heerenveen 29.20.1822
Jetske Durks Tjessema is eerder getrouwt. 

Gezin Pybe Willems SJOLLEMA Jetske Dirks TJESSEMA

Het gezin woonde te Terband

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Rimkjen SJOLLEMA
geb
09.01.1755
overl
1755

 

III

b

Rimkjen SJOLLEMA
geb
03.07.1756
overl
1756

 

III

c

Willem Piebes SJOLLEMA
geb
Oostermeer 11.09.1757
ber
scheepskapitein, zeeman
overl
Heerenveen 29.01.1855 huis nr 41
In zijn testament (6 april 1854) wordt zijn beroep vermeld als oud-kofschipper.


1828

III

d

Dirk (Durk) Piebes SJOLLEMA
ged
Terbandsterschans 06.07.1760
ber huisschilder, kunstschilder
overl
Heerenveen, Haskerland 23.12.1840
aangiftedatum 24 december 1840 blad nr 22
tr
Nijehaske 10.11.1799
Tregister Hervormde gemeente Nijehaske-Haskerdijken, 1799. DTB nr: 353, 1750-1811
Tregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1799. DTB nr: 599, 1743-1811

Sieuwke (Sjeuke) Heeres WALSTRA
ged
Nijehaske 16.12.1771
vader: Heere Klazes Walstra
moeder:
Fokje Ruurds
ber
overl
Heerenveen, Haskerland 04.03.1854
aangiftedatum 6 maart 1854 blad nr 6

gezin

1828

III

e

Jan Piebes SJOLLEMA
geb
Terband 17.05.1763
ber
overl
Heerenveen 15.03.1842
ongehuwd

 

III

f

Rimkje Piebes SJOLLEMA
geb
Terbandsterschans 06.03.1766
ber
overl
Heerenveen 20.12.1850
tr
Heerenveen 22.02.1789
Anne Ziegers PRINS
geb
Heerenveen 18.11.1758
ged Heerenveen 07.02.1766

vader:
moeder:

ber meester-bakker aan de Lindegracht Heerenveen
overl
Heerenveen 28.06.1847

9 kinderen (6 dochters, 3 zonen)

 

- Genealogie van Dirk Piebes Sjollema
-
Berend Wierts Kunst
- http://www.helgaschulz.nl/

 

Naamsaannemingsregister Friesland 1811

Dirk wonende te Nijehaske neemt voor hem en zijn kinderen op 29 januari 1812 de familienaam SJOLLEMA aan

kinderen:
Fokjen 11 jaar
Jetske 9 jaar
Piebe 6 jaar
Hiltje 4 jaar
Rimkjen 2 jaar

Mairie Haske (Nijehaske), fol. 7v

 

Bronnen

- Genlias

 

Voor reacties