Ouders

III

g

gezin

1828
Overleden Takonis
of zijn dochter Berber


Hendrik TACONIS
geb
Haskerland 18.04.1758
ged Joure 23.04.1758
Herv. DTB: 359
ber
overl
AEngwirden 15.02.1827
aangiftedatum 16 februari 1827 akte nr 16
tr
Heerenveen 25.03.1787
Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1787 DTB nr: 599
Jeltje Wijnouts (Winouts) van der WAL
geb
1765
vader:
moeder:

ber
overl
Schoterland 05.12.1852
aangiftedatum 7 december 1852 akte nr 1821828
“Simon Takonis en Vrouw en Moeder

 

Gezin TACONIS - VAN DER WAL

Het gezin woonde te Heerenveen

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Wijnhout TACONIS
geb
Heerenveen 19.02.1788
ged Heerenveen 16.03.1788
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
overl voor 00.08.1789

 

IV

b

Wijnhout TACONIS
geb Heerenveen 10.08.1789
ged Heerenveen 06.09.1789
Doop Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
overl voor 00..03.1799

 

IV

c

Sijmentje TACONIS
geb Heerenveen 26.05.1791
ged Heerenveen 19.06.1791
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
overl voor 00.09.1801

 

IV

d

Tjepke Hendriks TACONIS
geb Heerenveen 25.04.1793
ged Heerenveen 12.05.1793
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber
overl Schoterland 10.10.1865

aangiftedatum 12 oktober 1865, akte nr. 198
tr Haskerland (mairie Haske) 21.02.1816
akte nr 4
Trijntje Klazes WALSTRA
geb Nijehaske 12 oktober 1794
ged Nijehaske en Haskerdijken 02.11.1794
Herv DTB: 353
vader: Klaas Heeres
moeder: Rigtje Anskes
ber
overl Heerenveen 12.02.1850
aangiftedatum Schoterland 13 februari 1850, akte nr. 19

gezin

1828

T. Takonis en Vrouw

IV

e

Simon Hendriks TACONIS
geb Heerenveen 18.02.1795
ged Heerenveen 12.03.1795
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber
overl Schoterland 16.10.1871
tr Leeuwarden 29.04.1824
akte nr 27
Janneke van der MEULEN
geb Leeuwarden 11.07.1802
ged Leeuwarden 04.08.1802
vader: Bouwe van der Meulen
moeder: Antje Haitsma

ber
overl Schoterland 09.11.1871

gezin

1828
Simon Takonis en Vrouw en Moeder

IV

f

Berber Hendriks TACONIS
geb
Heerenveen 05.10.1796
ged Heerenveen 30.10.1796
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber
overl
Haskerland 28.09.1827
aangiftedatum 29 september 1827 blad nr 42 (suppl nr 2-2)
tr
Heerenveen, Schoterland 16.11.1817 akte nr 57
Siebe TUYMELAAR
geb
Heerenveen 1787
vader: Hendrik Tuymelaar
moeder:
Antje Beerta
ber
overl
Schoterland 05.05.1848
aangiftedatum 5 mei 1848 akte nr 72


1828
Overleden Taconis
of haar vader?

IV

g

Wijnout Hendriks TACONIS
geb
Heerenveen 15.03.1799
ged Heerenveen 14.04.1799
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber
overl
Schoterland 16.01.1860
aangiftedatum 17 januari 1860 akte nr 18
tr 1 Heerenveen,
Schoterland 09.05.1824 akte nr 21
Janneke Sytzes de VRIEZE
geb
Heerenveen 1803
vader: Sytze Atzes de Vrieze
moeder:
Jacoba Douma
ber
overl
Schoterland 16.03.1833
aangiftedatum 18 maart 1833 akte nr 24
tr 2
Schoterland 26.07.1835 akte nr 32
Romkje Pieters NIJENHUIS
geb
Langezwaag, gemeente Opsterland 1813
vader: Pieter Ynzes Nijenhuis
moeder:
Waapke Jacobs Hogeveen
ber
overl
Schoterland 20.02.1890
aangiftedatum 21 februari 1890 akte nr 84

gezin 1
gezin 2

1828
W. Takonis en Vrouw”

IV

h

Symentje (Siementje, Siemontje, Symontje) Hendriks TACONIS
geb
Heerenveen 19.09.1801
ged Heerenveen 11.10.1801
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber huisvrouw
overl
Heerenveen gemeente Schoterland 02.07.1846
aangiftedatum 4 juli 1846, akte nr 98
tr Heerenveen gemeente Schoterland 26.11.1826 akte nr 49
Gerrit Jeltes OVERDIEP
geb
Heerenveen 28.07.1801
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber IJzerhandelaar te Heerenveen
overl
Heerenveen gemeente Schoterland 19.10.1865
aangiftedatum 20 oktober 1865, akte nr 207


1828
“Overdiep en Vrouw

 

 

- Genealogie van Symentje Taconis
- Berend Wierts Kunst

Getrouwd

 

 

 

Overleden

 

 

Bronnen

- Genlias
- Tresoar
- CBG

Voor reacties