WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (wapenbrief, certificaat, diploma) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Nederlands Register Familiewapens

 

Hier een poging de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens vanuit één register te raadplegen.
De reden is via Internet te kunnen bekijken of er geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

Dit zijn de 56 geregistreerde heraldische wapens bij het:

 

Nederlands College voor Heraldiek

NCH

Het Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (HVG
en het Heraldisch College van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV
samen verder als het Nederlands College Heraldiek (NCH)


Protocol

Aanvraagformulier-2016

Nederlands Register Familiewapens (NRF)

Familienamen

 

Eén adres voor wapenregistratie

 

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 09 mei 2015 door
Dhr. A.W.J.M. van Gestel

Vanmiddag hebben de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' en de Nederlandse Genealogische Vereniging besloten een samenwerkingsverband aan te gaan op het gebied van wapenregistratie.

De samenwerking houdt in, dat zij samen één commissie zullen vormen, die wapens registreert. Niet langer zal het iets uitmaken, of men zich tot 'Ons Voorgeslacht' of tot de NGV wendt. De besturen van beide Verenigingen zullen een samenwerkings-overeenkomst opstellen. Vanuit de huidige College's Heraldiek van beide Verenigingen zullen gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd worden, die bij de registratie van een wapen in het nieuwe samenwerkingsverband gehanteerd zullen worden. Er komt ook een gemeenschappelijk wapenregister. Het samenwerkingsverband wordt opengesteld voor iedereen, die mee wil werken aan één adres voor wapenregistratie buiten het domein van de Hoge Raad van Adel.

Opmerking
Beide verenigingen hopen zo de versnippering in het Heraldisch landschap tegen te gaan en daarmee het belang van de Heraldiek te dienen.

 

Per 12 oktober 2016

 

Nederlands College Heraldiek (NCH)

 

Kennelijk is de registratie van het NRF al begonnen in februari 2015, zie de nummers van het wapen Gerretse en volgende wapens

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.