WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (wapenbrief, certificaat, diploma) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Nederlands Register Familiewapens

 

Hier een poging de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens vanuit één register te raadplegen.
De reden is via Internet te kunnen bekijken of er geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

Dit zijn de 38 geregistreerde heraldische wapens bij het:

 

Nederlands College voor Heraldiek

NCH

Protocol
http://www.onsvoorgeslacht.nl/wapenregistratie/

Aanvraagformulier-2016

Nederlands Register Familiewapens (NRF)

Familienamen

 

Oktober 2016

 

Het
Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (HVG)
en het
Heraldisch College van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV
)
samen verder als het
Nederlands College voor Heraldiek

 

De registratie wordt uitgevoerd door het 'Nederlands College voor Heraldiek', een onderdeel van Heraldiek NGV. De werkwijze van dit college is vastgelegd in een protocol, dat eveneens vanmiddag is ondertekend. Beide verenigingen nodigen derde partijen uit zich bij deze overeenkomst aan te sluiten. Zij vinden het tegengaan van versnippering bij het registreren van wapens een goede zaak. Het draagt bij om op een verantwoorde wijze een oude traditie op een moderne wijze in stand te houden. Het zal allen, die een wapen voeren, alleen maar ten goede komen.

 

Uit: http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=3161

 

succes

 

Kennelijk is de registratie van het NRF al begonnen in februari 2015, zie de nummers van het wapen Gerretse en volgende wapens

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.