Het Friesche landschap Sevenwolden
in
1773


----------