Het Friesche landschap Westergoo
in
1773


----------