logo-wazamar-r70.gif

WAZAMAR

Wlater-Groen-03-12-2013-60.gif

-

-

-


Wie is Wazamar
-
De Nederlanden
-
Berend Wierts Kunst
-
PersoonsBewijs 1941-1951
-
-
Voor reacties

0


Bibliografie
-
Verantwoording
-
Historische Geslachtswapens
-
AVG-privacy
-
Wazamar-logo

Genealogie in de Nederlanden


BENELUX-173

Inleiding
Inhoud
Genealogisch Vademecum
Genealogie�n

0

Heraldische Wapens in de Nederlanden


image003Inleiding
Inhoud
Heraldische Wapens
Heraldische Wapenkunde
Heraldische Wapenregisters

0

 

o

 

WAZAMAR
sinds 1995


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

WAZAMAR
sinds 1995

 

WAZAMAR, (heraldische wapens en genealogie in de Nederlanden), is verhuisd.

Eén website vol met praktische informatie over heraldiek en genealogie, inclusief een overzicht van alle in Nederland geregistreerde wapens. Dat was de visie van Walter Andreas Groen. De website wazamar.org die hij hiervoor in 1995 heeft ontwikkeld werd tot 2020 actief door hem onderhouden.

Om deze waardevolle informatie beschikbaar te houden zijn de verschillende onderdelen van Wazamar nu toegankelijk via de website van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH). U vindt de pagina´s van Wazamar daar terug onder de rubrieken ´Wapenregisters´, ´Wapens´ en ´Genealogie´.

U wordt over 30 seconden doorgelinkt naar die site > genootschap-heraldiek.nl


WAZAMAR, (heraldic arms and genealogy in the Netherlands), has moved.

One website, full of practical information on heraldry and genealogy, including an overview of all registered coats of arms in the Netherlands. That was the vision of Walter Andreas Groen. The website wazamar.org that he developed for this purpose in 1995 was actively maintained by him until 2020.

In order to keep this valuable information available, the various parts of Wazamar are now accessible via the website of the Dutch Heraldry Society (Nederlands Genootschap voor Heraldiek, NGH). You will find the old pages of Wazamar there under the headings ´Roll of arms´, ´Wapens´ and ´Genealogy´.

You will be redirected to that site in 30 seconds > genootschap-heraldiek.nl