Ouders

II

 

gezin

Tys (Tijs, Thijs) Taconis
uit
Joure 22.01.1713
ber
landmeter en wijnroeier
overl
tr
Makkum 25.06.1743, Attestatie afgegeven
Trouwregister Hervormde gemeente Makkum, 1743
Joure 30.06.1743, Derde proclamatie
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, 1743
Symontie Krijttenburg (Symentje Simons Critenburg,  Symontje Symons Krijtenburg)
geb Makkum 13.07.1716

vader: Siemen Hendriks Crijtenburgh (dorprechter te Makkum)
moeder:
Hijlkien Durks
ber
overl 

Gezin TACONIS - CRIJTENBURGH

Het gezin woonde te Haskerland

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Teeke
geb
Haskerland 25.07.1746
ged Joure 27.07.1746
Herv. DTB: 359
overl

 

 

 

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 mei 1773, Joure

Man:        Taeke Takonis, Joure
Vrouw:      Minke Djoerds, Heerenveen

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1773
Vermelding: Derde proclamatie van 16 mei 1773, Heerenveen

Man:        Taeco Taeconi, Joure
Vrouw:      Minke Djoerds, Heerenveen

?

III

b

Hylkjen Thysses
geb
Haskerland 23.04.1748
ged Joure 31.03.1748
Herv. DTB: 359
overl

 

 

 

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, 1775
Vermelding: Attestatie afgegeven 20 november 1775, Joure

Man:        Sjeck (Holkes) Dykstra, Idskenhuizen (ber dorprechter en ontvanger)
Vrouw:      Hylkje Taconis, Joure

Wonseradeel, huwelijken 1775
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1775 in Idsegahuizen
Man       : Sjerk Dijxtra afkomstig van Piaam
Vrouw     : Hijlkjen Taconis afkomstig van Joure
Opmerking : hij is huisman, hij is weduwnaar

Gestandaardiseerde namen: SIERK en HIELKJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Piaam Idsegahuizum 1694-1810, Hiaten

?

III

c

Sipkje
geb
Haskerland 1750
ged Joure 13.09.1750
Herv. DTB: 359
overl

 

III

d

Simon Thijsses TACONIS
geb
Haskerland 24.08.1751
ged Joure 29.08.1751
Herv. DTB: 359
ber
overl
Joure 28.08.1792
tr Joure 06.10.1782
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, 1782
Nantje Obbes
Gerbenzon
ged Joure 02.09.
1754
Herv. gem. Joure, Westermeer en Snikzwaag, doop 1743-1811
vader: Obbe Gerbens
moeder:
Afke Hylkes
ber
overl Joure 27.08.1826
aangiftedatum Haskerland 30 augustus 1826 blad nr 33 (suppl nr 1-3)

gezin

III

e

Teye
geb
Haskerland 1753
ged Joure 11.11.1753
Herv. DTB: 359
overl

 

III

f

Sipke Thijsses TACONIS
geb
Haskerland 20.02.1755
ged Joure 02.03.1755
Herv. DTB: 359
ber
overl Joure 26.09.1826
tr Joure 14.06.1778
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, 1778
Namkje KRIJNS
geb Joure 27.09.1756
ged Joure 17.10.1756
vader: Krijn Wybrens
moeder:
Trijntje Gosses
ber
overl Joure 19.06.1831

gezin

III

g

Hendrik TACONIS
geb
Haskerland 18.04.1758
ged Joure 23.04.1758
Herv. DTB: 359
vader: Tijs Taconis
moeder: Symentje Krijttenburg

ber
overl
AEngwirden 15.02.1827
aangiftedatum 16 februari 1827 akte nr 16
tr
Heerenveen 25.03.1787
Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1787 DTB nr: 599
Jeltje Wijnouts (Winouts) van der WAL
geb
1765
vader:
moeder:

ber
overl
Schoterland 05.12.1852
aangiftedatum 7 december 1852 akte nr 182

gezin

 

 

- Genealogie van Symentje Taconis
-
Berend Wierts Kunst
-
http://members.home.nl/jan.schipper/bio/sneek/onbeksneekster693/sneekonbekster639.htm

 

Bronnen

- Genlias
- Tresoar 

Voor reacties

 

 

De naam Symon Krijtenburg zal betrekking hebben op Siemen Hendriks Crijtenburgh, dorprechter te Makkum, die op 26 februari 1708 te Makkum huwde met Hijlkien Durks. Hun op 12 mei 1709 te Makkum gedoopte zoon Gerrit Symons Krijtenburg trouwde op 3 oktober 1734 te Makkum met de te Joure geboren Hiltje Taconis. Daarnaast huwde hun op 13 juli 1716 geboren dochter Symontje Symons Krijtenburg op 30 juni 1743 te Joure met Thijs Taconis, geboren 22 januari 1713 te Joure. Waarschijnlijk werd de theepot door een van hun nazaten in bruikleen beschikbaar gesteld voor de expositie in 1927.

 

http://members.home.nl/jan.schipper/bio/sneek/onbeksneekster693/sneekonbekster639.htm