Ouders

I

a

gezin

familiewapen

Jan Pietersz TIMMER
geb 1697
vader: Pieter
moeder:

ber burgemeester
overl Jisp 12.12.1769
begr Jisp december 1769 in de Hervormde Kerk
otr Jisp 13.01.1725
tr Jisp 28.02.1725
Teuntjen Klaasd
geb 1702
vader: Klaas
moeder:

ber huisvrouw
overl Jisp 23.01.1764
begr Jisp december 1769 in de Hervormde Kerk 

Gezin TIMMER - Teuntjen Klaasd

Het gezin woonde te Jisp

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

II

a

Grietje TIMMER
ged Jisp 11.11.
1725
get Grietje Jansd
overl voor 00.02.1727

 

II

b

Grietje TIMMER
ged Jisp 20.02.
1727
get Grietjen Jansd
ber
overl
otr Jisp 03.03.1753
tr Westzaan 18.03.1853

Sijmen JAGER
geb
Westzaan
vader:
moeder:

ber
overl

 

II

c

Claas (Klaas) TIMMER
ged Jisp 17.10.
1728
get Aagjen Heijndriksd
ber
overl
tr
Wormer 13.03.1751
Trijntje (Trijnke Jacobsd) FLENT (FENT)
geb

vader:
moeder:

ber
overl

 

II

d

Aagje (Aagjen) TIMMER
ged Jisp 24.12.
1730
get Aagjen Heijndriksd
ber
overl Jisp 17.12.
1787
begr Jisp december 1787 in de Hervormde Kerk
otr
Jisp 01.05.1760
tr Jisp 18.05.1760
Claas (Klaas) PEEREBOOM
geb

vader:
moeder:

ber schepen en landmeter van Purmerend
overl

Zij woonden te Purmerend

II

e

Pieter TIMMER WALS
ged Jisp 02.08.
1733
get Duijfjen van Emden
ber burgemeester
overl Jisp 03.09.
begr Jisp in de Hervormde Kerk
otr Wormer 01.06.
1756
tr Wormer 20.06.1756

Stijntje Pietersd CORTENAAR (KORTENAAR)
geb Wormer 1734
vader:
moeder:

ber huisvrouw
overl Jisp 10.01.1772
begr Jisp januari 1772 in de Nederlandse Hervormde Kerk

gezin

II

f

Maartjen TIMMER
ged Jisp 31.08.
1738
get Lijsjen Pietersd
overl

 

II

g

Aris TIMMER
ged Jisp 27.03.
1740
get Duijfjen Klaasd
overl

 

 

- Genealogie van Jan Timmer
-
Berend Wierts Kunst
-
Katerstede dorpen

 

Jan Timmer was burgemeester van Jisp en dus een man van aanzien in het dorp. Hij, of zijn voorouders, lieten zelfs een familiewapen maken.
In 1749 werd hij (mede) eigenaar van de oliemolen de Barnde Molen of Barnde Bok. Op 6 februari van dat jaar kocht hij de ‘gerechte helft’ van deze molen van burgemeester Hendrik van Embden (zie:
G11) voor f 250,-. 1)  De laatste had eerder een halve part (een aandeel) van f 500,- gekocht van burgemeester Aris Neeff. 2) De molen is te zien op de tekening van de feestelijke optocht naar aanleiding van de ambtsaanvaarding van erfelijk stadhouder Willem V in 1766. Rechtsonder staat een molen met de vermelding: “d’Oli-Molen van Van Embden en Timmer”. 3)
Vanaf begin 1749 maalde de Barnde Bok voor het olieslagersbedrijf Timmer en van Embden.  De molen zou nog jaren in de familie blijven. In 1821 werd hij afgebroken op last van de toenmalige eigenaresse, de weduwe J. Timmer. Een bedrag van f 4200,- werd uitbetaald door het Olieslagerscontract wegens brandschade.
4)
Hendrik van Embden overleed in 1761. Zie
G11. De naam van Jan Timmer komt voor in een akte van 1762 als lasthebber van Duyfje van Embden, zuster van Hendrik. 5)

Noten

1. H.P. Moelker, Het dorp aan de rivier de Ghyspe (Purmerend 1976), 103.
2. Website: Duizend  Zaanse Molens.
www.duizendzaansemolens.nl 
3. De
tekening hangt in de raadszaal van het Raadhuis in Jisp.
4. Ron Couwenhoven, Het Olieslagerscontract, oliemolens in de Zaanstreek, Ron Couwenhoven ( Zaandam 2002), 111.
5. H.P. Moelker, Het dorp aan de rivier de Ghyspe,  213.

 

 

 

Grafstenen die tot 1820 in de Nederlands Hervormde Kerk te Jisp lagen

A6
In een rand van kelkbloemen een cirkel, waarin een ster in wier hart nog twee sterren; boven  de middelste punt van de buitenste ster en onder de middelste punt een kelkbloem. Om de ster: Teuntje Klaas  /  Jan P. Timmer

Hier rust ’t lichaam / van Teuntje Klaas / huysvrouw/ van Burgemeester / Jan P. Timmer obiit / den 23 january 1764 / oud omtrent 62 jaar / Nog rust hier d’burgermeester / Jan Pr. Timmer / obiit den 12 december / 1769 in den ouderdom / van 71 jaren 3 maande / en een dag hebbende / te saamen in den echt / geleeft 39 jaaren / min 5 daagen.
(E 9)

 

C7
In het midden een ornament met een ster
(zie ook: A6) Aagje Jans Timmer

Hier rust ’t lichaem / van Aagje Jans Timmer / obiit den 17 dezember / 1787 in den ouderdom van omtrent 57 jaaren / huysvrouw van / Klaas Peereboom / in zijn leven scheepen / en landmeeter tot / Purmerend.
(E 8)
De steen is versierd met het wapen van de familie Timmer. Zie ook: A6 en A7.

 

G4
In een medaillon een merk: twee gekruiste dorsvlegels.

Hier leyt begraven / Pieter Jans Timmer / sterf den 3 september ? / Nog de burgemeester / Dirk Jansz Timmer / obiit den 7 april 1758 / oud 83 jaaren.

 

 

G11
In een ovaal een wapen aan een strik, waaronder: 1735. Op het wapen een zeilschip met een opgetrokken zwaard.
Hier leyt begraven / Hendrik van Embden / in zijn leven / oudt burgermeester / obiit den 13 augustus / Ao 1761 oudt 47 jaaren / 8 maanden en 23 dagen / Nog leyt hier begraven / Duyfje van Embden / obiit den 8 april Ao 1775 / in den ouderdom van / 70 jaaren en 3 maanden.
(D 6)

Bijzonderheden:
Hendrik van Embden 1713-1761, zij ouders: Claes van Embden en Aagje Emden. Zijn zuster:
Duyfje van Embdem  1705-1775

Hendrik van Embden was olieslager en burgemeester. Hij was mede-eigenaar van de oliemolen de Barnde Bok. De molen komt voor op de tekening van de feestelijke optocht naar aanleiding van de ambtsaanvaarding van erfelijk stadhouder Willem V in 1766. Rechtsonder staat een molen met de vermelding: “d’Oli-Molen van Van Embden en Timmer”. 1)
Vanaf begin 1749 maalde de Barnde Bok voor het olieslagersbedrijf Timmer en van Embden. 
Op 17 augustus 1761 geeft “Adelaar de Wit aan ‘lijk van Hendrick van Embden, uit Middelburg in Seelant overleden, dog alhier vervoert ome begraven te werden in d’ Eerste Classe f 30 en om dat ongetrouwt is overleden nog f 30.
2)
Was Hendrik voor zaken in Middelburg? Om lijnzaad in te kopen?
Zij zuster Duyfje erfde zijn bezittingen. Jan Timmer is in 1762 in een notariële akte lasthebber van Duyfje van Embden, zuster van Hendrik.
3) Zie A6 en A7.

NOTEN

1. De tekening hangt in de raadszaal van het Raadhuis in Jisp.
2. Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Jisp, Waterlands Archief Purmerend.
3. H.P. Moelker, Het dorp aan de rivier de Ghyspe, 213.

 

 

Bronnen

- “Grafstenen in de Jisper Kerk”, Drs. Nico Koelemeijer, Drs. Anke Jansen-Galjaard, Jisp, september 2008


Voor reacties