WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

ABRESCH

B

 

 

 

 

wp-abresch-300

 


Beschrijving:

Schild: Gevierendeeld: I in zwart drie omgekeerde verkorte zilveren kepers; II en III in goud twee lelies vergezeld beneden van een roos, alles rood; IV in blauw drie golvende zilveren dwarsbalken.

Helmteken: Een zwarte vlucht waartussen een lelie uit het schild.

Dekkleed: rechts zwart, gevoerd van zilver, links rood gevoerd van goud.

 

 

 

ABRESCH (PLAAT 1)

 

Deze familie is oorspronkelijk uit Duitschland en wel uit het Westerwald. Aldaar werd te Durdorff in 1657 geb. Johan Pieter Abresch, die baljuw werd, eerst te Homburg, later te Braunfels en gehuwd was met Margaretha Sibilla Reitz. Uit hun huwelijk o. a. Frederik Lodewijk Abresch, geb. te Homburg a/d HŲhe den 29 Dec. 1699; hij studeerde eerst te Herborn en daarna te Utrecht, werd in 1723 conrector, en later rector aan de latijnsche school te Middelburg en in 1741 hoogleeraar te Zwolle, alwaar hij den 16 Mei 1782 stierf. In eerste huwelijk verbond hij zich met Rebekka Trouillart en daarna met AbigaŽl Wilhelmina Thiens, weduwe van Johan Karel Padtbrugge.
Uit het 1e huwelijk o. a. Petrus Abresch en uit het 2e huwelijk Mr. Jeremias Frederik Abresch.

Petrus Abresch, geb, te Middelburg den 26 Januari 1736 werd in 1758 predikant te Ingen, in 1761 te Hien en Dodewaard, in 1765 te Hoorn en in 1766 te Groningen, alwaar hij in 1773 benoemd werd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en aldaar stierf tusschen den 10 en 11 December 1812; zijne vrouw was Elisabeth Wicherts, die hem o. a. schonk Frederik Johannes Abresch, geb. te Groningen in 1782, en gestorven als predikant te Finsterwolde den 4 Maart 1831. Deze was geh. te Loppersum met Trijntje van Weerden, die bij hem moeder van vijf kinderen werd; een dezer is Ds. Johannes Abresch geb. te Garmerwolde den 2 October 1822 en sedert 19 Maart 1848 predikant te Muntendam; hij huwde te Groningen den 9 Maart 1848 met Frouwina Stuivinga bij wie kinderen.
Een andere zoon is Cornelis van Weerden Abresch, die predikant te Nieuw-Scheemda was.

Mr. Jeremias Frederik Abresch, geb. te Zwolle den 17 Januari 1745 , kwam aldaar in de regeering en stierf te Groningen den 22 Februari 1805; eerst verbond hij zich met Aletta Andrea Wicherts, daarna met Geertruida Francisca Guichart. Uit het eerste huwelijk Frederik Lodewijk Abresch en Willem Abresch, uit den tweeden echt Mr. Frans Isaak Abresch.

Frederik Lodewijk Abresch, werd geb. te Groningen den 18 December 1772, stierf als predikant te IJsselstein den 8 Juni 1856. Zijne vrouw was Wilhelmina Jacoba Roldanus, dochter van Johannes en van Jacoba van Schevickhaven. Deze verwekte bij hem Jeremias Frederik Lodewijk Abresch, geb. te IJsselstein den 22 November 1814, sedert 13 Mei 1855 predikant te Middelburg, die te Alkmaar geh. is met Anna Elisabeth Coster, dochter van Herman en van Anna Siebert.

Willem Abresch, geb. den 19 Juni 1774, werd 1802 predikant te Zuidwolde, sedert 1828 emeritus en stierf te Groningen den 20 Februari 1844. Zijne vrouw was Wilhelmina Tichelaar, bij wie hij acht kinderen had; een dezer is: Jeremias Frederik Thiens Abresch, geb. te Zuidwolde den 24 Februari 1810, predikant te Zandeweer, alwaar hij den 29 Augustus 1878 stierf. Hij huwde in 1837 met Tetje Tinga, dochter van den predikant Idserd Tinga. Zij hadden zeven kinderen, waaronder Willem Abresch, geb. te Zandeweer den 14 December 1849, sedert 30 Aug. 1874 predikant te Wirdum; deze zijne vrouw is Helena Antonia Elisabeth Jansonius, dochter van den predikant te Usquert; uit hun huwelijk werden geene kinderen geboren.

Mr. Frans Isaak Abresch, geb. te Groningen den 17 November 1783, burgemeester en notaris te Zuidhorn, sterft aldaar den 4 Juli 1852. Hij huwde te Groningen den 16 Juni 1811 met Hebbelina Regnera de Drews, geb. te Groningen in 1784 en in 1848 overl. te Zuidhorn, dochter van Johan en van Jonkvr. Margaretha Bouwina Lewe van Middelstum; zij wonnen zes kinderen, zijnde:
1e Mr. Hendrik Guichart, Abresch, was eerst notaris te Zuidhorn, woont thans ambteloos te de Steeg bij Arnhem, hebbende uit zijn huwelijk met Beerta Wichers geene kinderen.
2e Margaretha Johanna Bouwina Abresch was geh. met Jonkhr. Adriaan van Haeften, weduwnaar van Maria Cornelia Hetterscheij. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren.
3e Geertruida Francisca Abresch, geh. met Mr. Cornelis de Ranitz, bij wien drie kinderen.
4e Mr. Jeremias Frederik Abresch, geb. te Zuidhorn den 28 Juni 1816, is sedert 11 December 1875 raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden; hij is geh. met Jonkvr. Geertruida Margaretha van Haeften, dochter van bovengenoemden Jonkhr. Adriaan van Haeften en van diens eerste vrouw; uit hun huwelijk zijn twee dochters.
5e Hebbelina Regnera Abresch, geh. met J. W. G. H. van Nouhuys.
6e Frans Isaak Abresch, geb. te Zuidhorn den 23 December 1822, kapitein-luitenant ter zee, overl. te Groningen den 14 Januari 1872. Bij zijne vrouw Jonkvr. Catharina Ida Constancia van Haeften, dochter van meergenoemden Jonkhr. Adriaan van Haeften, verwekte hij drie kinderen.

Het wapen door deze familie gevoerd, vindt men afgebeeld op plaat 1. Enkele takken voeren alleen als helmteeken de lelie uit het schild, terwijl er leden dezer familie zijn, die hun wapen gecombineerd voeren met dat van aanverwante geslachten.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-ís Gravenhage 17.05.1931).

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker