WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

ANEMAET

B

 

 

 

 

wp-anemaet-300

 


Beschrijving:

Schild: In goud een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren sterren, en vergezeld van drie zware vogels.

Helmteken: Een zwarte vogel tussen een gesloten vlucht van goud en zilver.

Dekkleed: rood, gevoerd van goud.

 

 

 

ANEMAET (plaat 3)

 

Verschillende leden der familie Anemaet hebben in de vorige eeuw regeeringsposten bekleed, zooals die van burgemeester, drossaard en secretaris van Zwaluwe, Klundert, Willemstad, Steenbergen, enz.

 

Pieter Anemaet, geboren op het einde der 17e eeuw, was burgemeester te Zwaluwe en gehuwd met Maria Anemaet. Uit hun huwelijk werden aldaar drie kinderen geboren.
Hun zoon Sebastiaan Anemaet werd te Zwaluwe gedoopt den 3 October 1729, volgde zijnen vader als burgemeester op, nadat hij eerst presidentschepen van Zwaluwe geweest was. Bij zijne vrouw Aletta Vonk had hij negen kinderen.
Hiervan onder anderen Pieter Anemaet, die volgt en Pieter Durant Anemaet, gedoopt te Hooge-Zwaluwe den 8 Maart 1759 en gestorven te Baerle-Hertog den 9 April 1805. Hij was gehuwd met Cornelia van Straaten, die te 's Gravenhage stierf den 10 September 1820, van verscheidene kinderen slechts twee, zijnde een zoon en eene dochter, nalatende.
De zoon Ingebrecht Martinus Anemaet, geboren te Oude-Tonge den 17 Juni 1790, overleed te Rotterdam als controleur der in- en uitgaande rechten den 7 Februari 1836, bij zijne vrouw Elizabeth Antoinette VerIegh, geboren den 26 Juli 1793 en gestorven den 21 Mei 1850, slechts n zoon nalatende, de thans gepensioneerde luitenant-kolonel der infanterie van het Oost-Indisch leger P. G. A. Anemaet.

 

Pieter Anemaet bovengenoemd vestigde zich te Oude Tonge en werd aldaar notaris. Zijne vrouw Arendje van der Valk verwekte hem o. a. twee zonen:
1e J. C. Anemaet, die in Mei 1874 in den ouderdom van 80 jaren stierf als gepensioneerd kolonel-kommandant van het regiment grenadiers en jagers,
2e Mr. Sebastiaan Hendrik Anemaet, geboren te Nieuwe Tonge den 28 Januari 1786; hij promoveerde te Leiden 31 October 1806, was achtereenvolgens notaris te Sommelsdijk (1807), kantonrechter aldaar (1811), schout en secretaris van Nieuwe-Tonge (1817) en eindelijk van 1826 tot 1851 aldaar burgemeester. In 1840 was hij lid der dubbele kamer der Staten-Generaal, reeds sedert 1848 doyen d'age in de 2e kamer en stierf in zijne geboorteplaats den 21 Januari 1863 1. Te Voorhout trad hij voor de eerste maal in het huwelijk den 20 September 1808 met Maria Johanna Arnoldina Lette; na haren dood, die den 8 Januari 1811 voorviel, hertrouwde hij met Jacomina Maria Armstrong, met wie hij te Sommelsdijk in 1862 zijne gouden bruiloft vierde.
Uit beide huwelijken werd een zoon geboren:
1e Pieter Nicolaas Johannes Lette Anemaet, geboren den 16 Juli 1809, was burgemeester te Nieuwe-Tonge en lid der provinciale staten van Zuid-Holland en
2e Mr. Francois Cornelis Renetrium Anemaet, geboren den 13 Juli 1813, die kantonrechter te Gorinchem werd.

Uit hun stamt een tak van de thans nog bestaande familie Anemaet af.

 

wpschild-anemaet

 

NOTEN

1. Een uitvoerig levensbericht van hem komt voor in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 Maart 1863, N. 68

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familin, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-s Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

WAZAMAR
sinds 1995


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker