WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

BACKX

B

-

 

wp-Backx-260.gif

Backx

 


Beschrijving:

 

Wapenschild: In zilver een rood schildhoofd beladen met een gaande zilveren leeuw.

Helm: Afziende traliehelm.


Helmteken
: Een uitkomende zilveren leeuw.


Dekkleden: Rood, gevoerd van zilver.

 

B A C K X (PLAAT 95).
B A K X .

 

Reeds in de XIIIe eeuw komt een geslacht Back, Baeck, Backx, Bakx of Bax in de Zuidelijke Nederlanden en vooral in Noord-Brabant voor.

In de I3e eeuw vindt men onder de leenmannen van den hertog van Brabant, ridder Joan Back, zoon van Arnoud Back en kleinzoon van Berthout Back, hij huwde en liet na: Berthout Back,
Seger Back
en
Henrick Back of Bacx, vermeld omstreeks 1341 en 1365; deze laatste huwde met N.N., waaruit o. m.:
Gijsbert Bacx, heer van Welden in 1382, die huwde met eene dochter uit 't geslacht van Drongelen, waaruit
Joan Back of Backx,
Joanna Backx,
gehuwd met Pieter van Vladeracken,
Henrick Backx,
Reinier Bacx
en
Gijsbert Bacx, deze laatste huwde eerst met Margriet van Glabbekeen daarna met Margriet van Kessel, uit het eerste huwelijk sproot:
Henrick Bacx, ridder, schout van Oosterhout, overl. in 1466 en geh. met Maria van Wijngaerden, overl. in 1472, waaruit kinderen.

 

Te Oosterhout werden daarna gevonden onder de regeeringspersonen in 1542 Henrick Backs, in 1545 Henrick Jans Backs, in 1548 Frans Backs, van 14 Maart 1606 tot September 1616 de schepen Jan Bacx.

Het thans levende geslacht Backx of Bakx klimt op tot Joannes Backx Wouterszoon, geb. te Oosterhout, huwde met Anna Tijsen, bij wie hij behalve eene dochter,
Maria genaamd, verwekte:
Waltherus Joannesz. Bax, geb. te Oosterhout, wiens zoon:
Joannes Backx, mede te Oosterhout geboren, aldaar huwde met Cornelia Maria Ackermans. Zij wonnen twee zonen, waarvan de oudste:
Waltherus Backx, ged. te Oosterhout 24 Aug. 1702, aldaar huwde 7 Febr. 1734 met Adriana Maria Smits, geb. te Oosterhout 25 Maart 1713.
Hunne kinderen zijn:
1e Cornelia Backx, geb. te Oosterhout, geh. met Bartholomeus de Kieviet;
2e Pieter Backx, die volgt;
3e Johannes Backx, die mede volgt;
4e Gerardus Backx en
5e Simon Backx, beiden geb. te Oosterhout.

 

Pieter Backx, zoo evengenoemd, geb. te Oosterhout 15 Jan. 1736, huwde met Mechtildus Zelee (of Zillen), overl. te Oosterhout 18 Maart 1824. Uit hunnen echt werden te Oosterhout acht kinderen gedoopt, waarvan huwden:
1e Johanna Maria Backx, ged. 7 Juli 1777, geh. met Henricus Stams;
2e Johannes Backx, die volgt.

 

Johannes Backx, pas genoemd, ged. te Oosterhout i Juni 1779, overleed te Geertruidenberg 1 Dec. 1837. Hij huwde 12 Aug. 1804 met Anna Catharina van Weereld, overl. te Geertruidenberg 2 Febr. 1834. Hunne kinderen zijn:
1e Petrus Cornelis Backx, geb. te Geertruidenberg, overl. te Gorinchem, geh. met Adriana Vermeer en, overl. 20 Sept. 1871 , bij wie hij o. a. verwekte:
a. Anna Backx, geh. met Dirk Damme;
b. Joannes Philippus Backx,
geh. met Cornelia Hooidonk;
2e Maria Backx, ged. te Geertruidenberg, geh. aldaar met N.N. Mengels;
3e Cornelia Backx, geb. te Geertruidenberg, geh. aldaar met N. uiten;

4e Carolus Backx, geb. te Geertruidenberg in 1813, overl. 27 Aug. 1865, geh. met Maria van Rhijn, uit welk huw. o. a. werden geboren:
a. Dorothea Geertruida Backx, geh. met Henricus Joannes Godefridus van Lamoen;
b. Anna Petronella Backx,
geb. 15 Febr. 1850, overl. 19 April 1888, geh. met Wijnand Legué;
c. Franciscus Lamberhts Backx,
geb. te Gorinchem 11 Nov. 1856, geh. met Maria de Moll;
d. Maria Mathilda Backx,
geb. 11 Dec. 1858, geh. met Henricus Joannes Geermans;
e. Petronella Elisabeth Backx,
geb. 3 April 1861;
f. Carolina Joanna Backx, geb. 19 Aug. 1865;
5e Cornelis Petrus Backx, geb. te Geertruidenberg 25 Dec. 1815, geh. te Rotterdam met Hendrika Tweehuys, geb. aldaar 28 Nov. 1814, overl. te Alkmaar 19 Oct. 1874, dochter van Jan en van Maria Borgh; behalve eene dochter die jong overleed, sproot uit hunnen echt:
Johannes Philippus Backx, geb. te Rotterdam 12 Juli 1849, notaris te Wieringerwaard, geh. eerst te Alkmaar 19 Juli 1877 met Marianna Smit, geb. te Oudesluis in de Zijpe 13 Sept. 1855, overl. te Amsterdam 7 Juni 1879, dochter van Jacob en van Catharina Becker, en daarna te Utrecht 12 Febr. 1880 met Maria Gerdina Muyzert de Kieviet, geb. aldaar 27 Sept. 1852, dochter van Otto de Kieviet en van Aletta Petranella Muyzert; uit het eerste huwelijk sproten twee zoons, waarvan een kort na de geboorte stierf, uit het tweede huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan twee jong stierven, de overigen zijn:
a. Cornelis Petrus Hendrik Johannes Backx, geb. te Amsterdam 29 Mei 1879;
b. Otto Aleidus Hendrik Johannes Berthout Backx, geb. te Heilo 10 Nov. 1882;
c. Johannes Philippus Backx, geb. te Wieringerwaard 11 April 1886; d. Aleidus Petrus Hendrikus Backx, geb. alsvoren 26 Sept. 1888.

 

Johannes Backx, tevoren genoemd, ged. te Oosterhout 7 Febr. 1744, schreef zich Bakx en overleed te Oosterhout 29 Juli 1831. Hij huwde 9 Mei 1769 met Isabelle van den Boom, geb. 21 Febr. 1751, overl. te Oosterhout 10 Febr. 1829. Uit hunnen echt werden o. a. geboren:
1e Christina Megchelina Bakx, geh.: eerst met N.N. Bakkers en daarna met Johannes Willem Perié;
2e Adriana Maria Bakx, geh. met Godefridus Hoppenbrouwer;
3e Josephus Johannes Bakx, die volgt;
4e Anna Maria Bakx, geh. met N.N. Cuisinier;
5e Wilhelmina Christina Bakx, geh. met Johannes Sleddens;
6e Petronella Bakx, geh. met Godefridus van Doorn;
7e Hendrikus Johannes Bakx, geh. te Rotterdam in Febr. 1815 met Anna van Vueren, weduwe van G. van Rijst;
8e Adrianus Joannes Bakx, geb. in 1792, overl. te Rotterdam 11 Nov. 1870, geh. met Anna Brakkée, bij wie hij o. a. twee dochters verwekte: a. J. E. Bakx, geh. met A. B. Esser; b. C. M. Bakx, geh. met J . C. Carpesteyn.

 

Josephus Johannes Bakx, zoo evengenoemd, geb. te Oosterhout 21 Oct. 1779, overleed te Rotterdam 18 Jan. 1864. Hij huwde met Sophia Croonaert, geb. te Rotterdam 29 Juni 1780, overl. aldaar 10 Maart 1862, bij wie hij o. a. won:
1e Nicolaas Johannes Bakx, geb. te Rotterdam 26 Febr. 1806, geh. aldaar 1 Nov. 1832 met Dorothea Cornelia Berten, geb. te Rotterdam 22 Aug. 1806, overl. aldaar 22 Oct. 1877; behalve vier kinderen die jong stierven, sproten uit hunnen echt:
a. Josephus Alewijn Dominicus Bakx, geb. te Rotterdam 4 Aug. 1834, hoofd-ambtenaar bij de Holl. spoorweg maatschappij te Amsterdam, geh. te Rotterdam 11 Juli 1860 met Maria Johanna Westerbach, geb. aldaar 26 Jan. 1837, dochter van Coenraad en van Johanna Geertruida van Gastel; uit hunnen echt sproten voort, behalve twee zoons die jong stierven:
aa. Dorothea Sophia Bakx, geb. te Klundert 22 April 1861, geh. 30 Sept. 1886 met J. Mijs;
bb. Nicolaas Christiaan Bakx,
geb. te Klundert 9 Jan. 1864, werktuigkundig ingenieur in Hannover;
cc. Jeanne Bakx, geb. te St. Josse ten Noode bij Brussel 1 Oct. 1865;

dd. Coenraad Theodoor Bakx, geb. te Rotterdam 3 Febr. 1868, industrieel te Zwolle;
ee. Maria Catharina Bakx, geb. te Rotterdam 24 Aug. 1869;
ff. Theodorus Johannes Bakx, geb. te Amsterdam 27 April 1873;
gg. Anna Josephine Bakx, geb. alsvoren 18 Juli 1878;
b. Antonia Maria Sophia Bakx, geb. te Rotterdam 8 Sept. 1835, geh. 19 Oct. 1859 met Wilhelmus Jacobus van Straelen;
c. Johannes Nicolaas Maria Bakx,
geb. te Rotterdam 8 Aug. 1837, geh. te Semarang 6 Maart 1875 met Anna Maria Henriétte van der Geugten, weduwe van J. L. Fischer;
d. Alewijn Wilhelmus Maria Bakx,
geb. te Rotterdam 8 Febr. 1839, geh. te Utrecht met Catharina Smeets, geb. te Zalt-Bommel 15 Nov. 1840; uit hunnen echt sproten voort:
aa. Nicolaas Johan Bakx, geb. te Dordrecht 11 Maart 1868;
bb. Johan Theodoor Bakx, geb. alsvoren 21 Aug. 1869;
cc. Dorothea Maria Bakx, geb. te Haarlem 24 Juli 1871;
dd. Geertruida Johanna Bakx, geb. alsvoren 27 Oct. 1873;
ee. Antonia Maria Bakx, geb. alsvoren 29 Oct. 1875;
2e Johannes Wouterus Bakx, geb. te Rotterdam 2 Mei 1808, overl. 17 Juli 1865, geh. met Henriétte van den Bergh;
3e Sophia Isabella Bakx, geb. te Rotterdam in April 1810, overl. aldaar 24 Juli 1888;
4e Josephus Jacobus Bakx, geb. te Rotterdam in Mei 1812, geh. met Maria Corsten;

5e Isabella Gerardina Bakx, geb. te Rotterdam 1 Dec. 1814, geh. aldaar 7 Juni 1843 met Dirk Kats, van Gouda;
6e Wilhelmus Johannes Bakx, geb. te Rotterdam 27 Maart 1816, geh. met Clazina N.N.;
7e Maria Sophia Isabella Bakx, geb. te Rotterdam 2 Mei 1818;
8e Anna Maria Barbara Bakx, geb. alsvoren in 1822, overl. 10 Juli 1871 ;
9e Christina Maria Jacoba Bakx, geb. alsvoren 20 Juni 1825.

 

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen,
Derde deel, blz 371-372.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1890.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker