WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

De JOSSELIN de JONG

 

 

 

 

Beschrijving:

wp-de-josselin-de-jong-300

De Josselin de Jong

 
Schild: Gevierendeeld: I en IV In goud een blauw mannenhoofd; II en III In rood een ongekeerde zilveren schapenschaar overtopt met een zilveren ster. 

Helmteken: Het mannenhoofd van het schild tussen een antieke vlucht van goud en blauw.

Dekkleed: a. blauw, gevoerd van goud; b. rood, gevoerd van zilver

 

 

 

DE JOSSELIN DE JONG
(PLAAT 45).

 

Gijsbert de Jong, geb. te Erp in 1645, erf-secretaris van Schijndel, Son en Breugel, notaris te Schijndel, begraven aldaar 17 Aug. 1743, was gehuwd met Aletta van den Houten en verwekte bij haar twee kinderen:
1e Gerard de Jong, die volgt;
2e Elisabeth de Jong, geb. in 1686, overl. 17 April 1769, geh. 25 Maart 1712 met Gijsbertus Gualtheri, geb. in 1682, secretaris en stadhouder van het kwartier van Peelland, overl. 20 Nov. 1762.

 

Gerard de Jong, zoo evengenoemd, geb. te Schijndel 13 April 1685, heer van Beek en Donk en van Frisselstein, erf-secretaris van Veghel en Erp, drossaard van Croy, Stiphout en Vlierden, ijkmeester-generaal der meierij van 's-Hertogenbosch, overleed te Veghel 25 Sept. 1770. Hij huwde te Schijndel 5 Nov. 1714 met Johanna Judith Josselin, geb. te 's-Hertogenbosch 6 Oct. 1690, overl. te Veghel 18 Maart 1768 1), dochter van Pieter en van Charlotte Denizon. Zij waren o. a. de ouders van:
1e Benjamin de Jong, die volgt;
2e Pieter de Jong, drossaard van Vlierden en erf-secretaris van Veghel, 30 Oct. 1770 notaris te Schijndel.

 

Benjamin de Jong, zoo evengenoemd, geb. te Veghel 3 Nov. 1726, heer van Beek en Donk en van Frisselstein, erf-secretaris van Veghel en Erp, griffier van de achterleenen van den Guldenhuize van Rixtel, overleed te Erp 18 Mei 1808. Hij huwde te Hedikhuizen 16 Nov. 1756 met Anna de Jongh van Hedikhuizen, geb. op den huize de Haarsteeg 8 Oct. 1735, overl. te Erp 30 Juli 1765, dochter van Johan en van Elisabeth de Bije. Uit dit huwelijk werden geboren:
1e Mr. Gerard de Jong, die volgt;
2e Jhr. Johan de Jong van Beek en Donk, geb. te Erp 4 Dec. 1758, heer van Beek en Donk, erf-secretaris van Erp en Veghel, lid van het departementaal bestuur van Brabant, lid van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant, overl. te Beek en Donk 17 Nov. 1846, geh. te Enkhuizen 23 Juli 1792 met Petronella Cornelia Vaillant, geb. aldaar 21 Mei 1773, overl. te 's-Hertogenbosch 24 Juni 1841 , dochter van Mr. Christiaan Joannes en van Cornelia Jacoba Alewijn; uit hunnen echt ontstond het adellijk geslacht de Jong van Beek en Donk;
3e Mr. Gisbert de Jong, heer van Beek en Donk, geb. in 1765, ongeh. overl. in 1842;
4e Hendrik de Jong, secretaris van Erp, geh. met Elisabeth Santvoort, bij wie hij eene dochter verwekte: Anna Benjamina de Jong, overl. te Vucht in 1882, geh. met N. N. de Loucker.

 

Mr. Gerard de Jong, voornoemd, geb. te Erp 8 Aug. 1757, erf-secretaris en notaris te St. Oedenrode, assessor van den landdrost van Brabant, commissaris van de door den keurvorst van den Paltz gecedeerde landen van Ravenstein, later lid van de rechtbank van eersten aanleg te 's-Hertogenbosch, overleed aldaar 27 Jan. 1837. Hij huwde te 's-Hertogenbosch 7 Sept. 1783 met Allegonda Schouw, geb. aldaar 3 Aug. 1757, overl. te Amersfoort 2 Febr. 1846, dochter van Jan en van Elisabeth Josina ter Croye. Uit hunnen echt werden geboren:
1e Benjamin Anne de Jong, die volgt;
2e Jan de Jong, die mede volgt;
3e Petrus de Jong, die daarna
volgt;
4e Charlotte Amelia de Jong, geb. te 's-Hertogenbosch 23 Juni 1790, geh. te St. Oedenrode 29 Mei 1813 met Jhr. Johan Hendrik Adolph von Schmidt auf Altenstadt;
5e Gisbert de Jong, overl. 6 Jan. 1817;
6e Philip Adam de Jong, zee-officier, gesneuveld te Saparoea 20 Mei 1817;
7e Maria de Jong, geb. 1 Nov. 1796, geh. 18 April 1823 met Wijnand Koopman, officier der rijdende artillerie, overl. te Amersfoort 20 Dec. 1842;
8e Elisabeth Josyna de Jong, geb. te 's-Hertogenbosch 18 Dec. 1798, geh. 24 Dec. 1851 met Gerard Anne Kuysten van Hoesen, overl. te Ginneken 28 Dec. 1856.

 

Benjamin Anne de Jong, zoo evengenoemd, geb. te 's-Hertogenbosch 8 Juni 1784, secretaris van stad en lande van Ravestein, daarna notaris te Werkendam, overleed te Oirschot 12 Juli 1819. Hij huwde te Sleeuwijk in 1814 met Dina Adriana Verschoor, geb. aldaar 23 Mei 1794, overl. te Zwolle 30 Dec. 1872, dochter van Antonie en van Dina Bol. Uit dit huwelijk sproten twee kinderen:
1e Dina de Jong, geb. te Sleeuwijk 9 April 1815, overl. te Zwolle 29 Nov. 1879, geh. met Jhr. Mr. Johan Willem van Thije Hannes, geb. te 's-Hertogenbosch 9 Jan. 1809, heer van Empel en Meerwijk, raadsheer in het provinciale gerechtshof van Overijssel, overl. te Zwolle 26 Maart 1871 ;
2e Mr. Philip de Josselin de Jong, die volgt.

 

Mr. Philip de Josselin de Jong, geb. te Werkendam 7 Jan. 1818, griffier bij het kantongerecht te Gorinchem, overleed aldaar 31 Aug. 1869. Bij koninkl. besluit van 26 April 1868 verkreeg hij het recht den naam de Josselin de Jong aan te nemen. Hij huwde te St. Oedenrode 13 April 1855 met zijne nicht Jkvr. Johanna Judith Alida Carolina von Schmidt auf Altenstadt, geb. aldaar 9 April 1829, dochter van Jhr. Jan Hendrik Adolf en van Charlotte Amalia de Jong. Uit hunnen echt werden, behalve eenige kinderen die jong stierven, o. a. twee zoons geboren:
1e Benjamin Anne de Josselin de Jong, geb. te Gorinchem 7 Maart 1856, candidaat in de rechten, overl. te 's-Gravenhage 23 Dec; 1885;
2e Johan Hendrik Adolf de Josselin de Jong, geb. te Gorinchem 25 Febr. 1857, burgemeester van Overschie, geh. te 's-Hertogenbosch 25 Sept. 1884 met Paula Verhellouw, geb. 12 Maart 1860, dochter van Mr. Willem Adrianus en van Constance Henriette Payen.

 

Jan de Jong, tevoren genoemd, geb. te Oirschot 26 Aug. 1788, burgemeester en notaris aldaar, overleed er 25 Juni 1855. Hij huwde te St. Oedenrode 7 Aug. 1816 met Jacoba Geertruida de Back, geb. te Arnhem 1 Mei 1798, aldaar overl. 14 Mei 1885, dochter van George en van Sophia Andres. Uit hunnen echt sproten tien kinderen, o. a.:
1e Gijsbert Gerard de Jong, geb. te St. Oedenrode 29 Maart 1817, candidaat-notaris, geh. te Antwerpen 2 Oct. 1856 met Helena Maria Stulemeyer, geb. te Heusden 6 Juni 1831, bij wie hij een zoon verwekte:
Jacobus Gertrudis de Josselin de Jong, geb. te Borgerhout (België) 23 Juli 1858, luitenant-kwartiermeester; bij koninkl. besluit van 21 Oct. 1884 werd hem toegestaan den naam
de Josselin de Jong aan te nemen;
2e Benjamin Philippus de Jong, geb. te Oirschot 14 Mei 1827, notaris aldaar, er overl. 23 Jan. 1869, geh. te Oirschot 19 Mei 1857 met Ida Johanna Cornelia van Oosterzee, geb. te Eikerzee (Zeeland) 17 Juni 1836, overl. te Woubrugge 2 Dec. 1884, bij wie hij zeven kinderen verwekte:
a. Jan de Jong, geb. te Oirschot 4 Maart 1858, geh. te Meppel 4 April 1885 met Theodora Joanna Hermina Wetsels, uit welken echt geb. werd: Jan Petrus Benjamin de Jong, geb. te Leiden 13 Maart 1886;
b. Hendrik Marinus Christiaan de Jong, geb. te Oirschot 19 Aug. 1859, geh. te Utrecht 18 Febr. 1886 met Theresia Maria van Terwisga;
c. Jacoba Geertruida Klasina de Jong,
geb. te Oirschot 18 Juni 1861 ;
d. Lena Jacoba de Jong en
e. Sophia Elisabeth Christina Henriette de Jong, tweelingen, geb. te Oirschot 24 April 1863;
f. Anna Louise Debora de Jong, geb. te Oirschot 24 Nov. 1865;
g. Allegonda Charlotte Maria de Jong, geb. te Oirschot 24 Oct. 1867, aldaar overl. 15 Mei 1868;
3e Sophia Elisabeth Christina Henrietta de Jong;
4e Christina Catharina Constancia de Jong;
5e Hortense Eleonore Madelaine de Jong;
6e Alphonse Prosper Alexander de Jong.

 

Petrus de Josselin de Jong, tevoren genoemd, geb. te Oirschot 31 Jan. 1789, notaris te St. Oedenrode, heer van Logtenburg, overleed te Ginneken 4 Nov. 1867. Ook hij had bij koninkl. besluit van 9 Sept. 1867 vergunning gekregen den naam de Josselin de Jong aan te nemen. Hij huwde op den huize Oldhorst bij Oldebroek 25 Oct. 1823 met Maria Beata Jannette Walen, geb. 17 Dec. 1798, overl. te Ginneken 13 Oct. 1883, dochter van Daniel en van Jannette de la Sablonnière. Zij waren de ouders van:
1e Allegonda Gertruida de Josselin de Jong, geb. te St. Oedenrode 8 Aug. 1824, geh. met Philippus Hendrikus Jacobus Gerard Jonckheer;
2e Daniel de Josselin de Jong, die volgt;
3e Gerard Willem de Josselin de Jong, die mede volgt;
4e Ephraïma Bertha Johanna de Josselin de Jong, geb. 27 Jan. 1829, geh. te St. Oedenrode 9 Dec. 1853 met
Pieter Antonie Jacobus Losecaat Vermeer, geb. te Beek, zoon van Mr. Izaak Weyer en van Geertruida Helena Losecaat;
5e Jan Benjamin Anne de Josselin de Jong,
geb. te St. Oedenrode 13 Aug. 1830, schout bij nacht, geh. te Delft met zijne nicht Jkvr. Albertine Johanna Albertha de Jong van Beek en Donk, geb. 1 Oct. 1842, dochter van Jhr. Benjamin en van diens tweede vrouw Johanna Albertina van der Colff; uit hun huw. sproot een zoon, die jong overleed;
6e Charlotte Amalia de Josselin de Jong, geb. 27 Juni 1832, geh. te Ginneken 28 Nov. 1861 met Martinus Kuytenbrouwer, geb. 13 Dec. 1837, gepens. majoor bij het Indische leger, zoon van Gijsbert Jan en van Antoinette Celestine Dochez;
7e Henriette Wilhelmine Stephanie de Josselin de Jong,
geb. 19 Juni 1834, geh. te Ginneken met Cornelis Christiaan van Hooff, geb. te Breda 24 Juli 1833, ingenieur bij de staatsspoorwegen, overl. op den huize „Hackforts Veenhuis" te Twello 11 Aug. 1880, zoon van Herman Lodewijk en van Johanna Aleida van Doorninck;
8e Maria Elisabeth Josina de Josselin de Jong, geb. 6 Dec. 1835, geh. te Ginneken 28 Nov. 1864 met Adam van Hooff, geb. te 's-Gravenhage 4 Aug. 1838, hoofd-ingenieur van 's rijkswaterstaat, broeder van Cornelis Christiaan, voornoemd.

 

Daniel de Josselin de Jong, voornoemd, geb. te St. Oedenrode 13 Dec. 1825, notaris aldaar, overleed er 8 Jan. 1881. Hij huwde te 's-Gravenhage 6 Juli 1860 met Sophia Anna Voorduin, geb. te Utrecht 6 Febr. 1827, dochter van Mr. Justinus Cornelis en van Katharina Adriana van den Ham van Heyst.
Uit hun huwelijk sproten acht kinderen, waarvan eene dochter jong overleed:
1e Pieter de Josselin de Jong, geb. op den huize Emmaus te St. Oedenrode 2 Aug. 1861, kunstschilder;
2e Justinus Cornelis Jan Benjamin Anne de Josselin de Jong, geb. alsvoren 13 Aug. 1862, ie luitenant der mariniers;
3e Adriaan Catharimcs de Josselin de Jong, geb. alsvoren 8 Mei 1864, officier van administratie bij de marine;
4e Johan Cornelis de Josselin de Jong, geb. alsvoren 27 Dec. 1866;
5e Rodolphe de Josselin de Jong, geb. alsvoren 4 Oct. 1868, student in de medicijnen;
6e Gerard de Josselin de Jong, geb. alsvoren 31 Jan. 1870, cadet aan de kon. milit. academie te Breda;
Jacobus Philippus de Josselin de Jong, geb. alsvoren 22 Maart 1873.

 

Gerard Willem de Josselin de Jong, tevoren genoemd, geb. te St. Oedenrode 24 Aug. 1827, notaris te Zutphen, huwde te Deventer 18 Aug. 1860 met Maria Elisabeth van Loghem, geb. aldaar 5 Maart 1840, dochter van Mr. Hendrik en van Catharina Christina van Delden. Behalve eene dochter, die jong overleed, werden uit hunnen echt geboren:
1e Mr. Pieter de Josselin de Jong, geb. te Rijssen 18 Sept. 1862;
2e Hendrik de Josselin de Jong, geb. te Zutphen 9 Sept. 1864, student in de rechten, bij koninklijk besluit van 28 Febr. 1884 gerechtigd zich te noemen en te teekenen van
Loghem de Josselin de Jong;
3e Catharina Christina de Josselin de Jong, geb. te Zutphen 15 Jan. 1866;
4e Maria Beata de Josselin de Jong, geb. te Zutphen 21 Juli 1867;
5e Isabella de Josselin de Jong, geb. te Zutphen 1 Nov. 1876.

 

 

NOOT

1) Op hunne gouden bruiloft werd een gouden, zilveren en koperen gedenkpenning geslagen, waarvan een exemplaar bewaard wordt in het archief te 's-Hertogenbosch. Haren broeder: Petrus Godefridus Josselin, was de laatste van dien naam en overleed als emeritus predikant te Schiedam

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1888. IIe DEEL, Blz 129-130.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker