WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

B

-

-

De QUAY


De Quay

 Beschrijving:

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk boven vergezeld van een appel, alles groen.

Helmteken: Een zilveren antieke vlucht.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

 

DE QUAY (PLAAT 70).

De eersten van dit geslacht die ons tot heden bekend zijn, waren vijf broeders en zusters:
1e Ludolf de Quay, die volgt;
2e N. N. de Quay, kapitein in Holl. dienst, vestigde zich in Frankrijk, alwaar hij huwde met N. N. Wergeest, bij wie hij drie dochters verwekte;
3e Arnold de Quay, die mede volgt;
4e Jacomina de Quay, leefde nog in 1709;
5e Wilhelmina Henrica de Quay, overl. te Grave 23 Oct. 1720, geh. aldaar in 1687 met Mr. Albert de Greve, geb. te Grave 7 Oct. 1655, van 1678-1686 schepen aldaar, daarna advocaat van het hof van justitie te 's-Gravenhage, commies der vivres en amunitie van oorlog, overl. te 's-Gravenhage 1 Dec. 1703, zoon van Willem en van Henrica Bongart.

 

 Ludolf de Quay, heer van Duckenburg, geb. in 1652, schout, richter en dijkgraaf van Grave en van den lande van Kuik, overleed te Grave 2 Nov. 1728. Hij huwde tweemaal: het laatst te Neerbosch 26 Nov. 1703 met Henderina Ingenool, geb. te Nijmegen 1 Jan. 1676, overl. te Grave 19 Aug. 1732, dochter van Arent en van Johanna Ribbius, zij hertr. met Adriaan van Schuylenburch, heer van Duckenburg, enz.
Uit het eerste huwelijk is een zoon bekend, uit het tweede werden zes kinderen geboren:
1e Johan Godfried de Quay, burgemeester van Grave, overl. vóór 1736, geh. met Catharina Ragay, dochter van Pieter en van Anna Brown;
2e Mr. Willem Arent de Quay, oud heer van Duckenburg, heer van Barendonk, geb. te Grave 3 Sept. 1704, schout, richter en dijkgraaf van Grave en van den lande van Kuik, oud domheer des kapittels ten dom van Utrecht, overl. op Barendonk 15 April 1781, geh. te Grave 29 Sept. 1729 met zijne nicht Maria Ingenool, geb. in 1713, overl. op Barendonk 12 Jan. 1805, dochter van Evert, en van Elisabeth van de Poll;
uit hunnen echt werden geboren:
a. Ludolphus Everardus Arnoldus de Quay, heer van Barendonk, geb. te Grave 13 Sept 1731, kapitein der genie, geh. te Druten 8 Juni 1779 met Elisabeth Schadd, geb. in 1738, overl. op Barendonk 12 Mei 1795;
b. Hendrikus Wilhelmus Johannes de Quay, geb. te Grave 27 Nov. 1733, overl. op Barendonk 28 Aug. 1766;
c. Adrianus Hendricus de Quay, geb. te Grave 16 Maart. 1735;
d. Francina Maria de Quay, geb. te Grave 16 Juni 1736, geh. aldaar 26 Sept. 1762 met Jacob de Quay, later te noemen;

e. Wilhelmus Arnoldus de Quay, geb. te Grave 5 Maart 1745, commies der magazijnen op St. George del Mina, overl. aldaar;
3e Johan Everard de Quay, geb. te Grave 23 Aug. 1705, ongeh. overl. op den huize de Heuveling bij Wijchen 10 Febr. 1748;
4e Petronella Johanna de Quay, geb. 29 Oct. 1706;
5e Maria Leopoldina Catharina de Quay, geb. te Grave 20 Jan. 1709, tweeling met

eene zuster die jong stierf, overl te Tiel 12 Dec. 1782, geh. op den huize de Heuveling in Juli 1734 met Louis Anthonie van Oyen, geb. te Tiel 5 Mei 1704, luitenant-generaal der infanterie, enz., overl. te ’s-Hertogenbosch 16 Aug. 1775 (zie geslachtlijst van Oyen);
6e Johanna Adriana de Quay, geb. te Grave 27 Dec. 1713, geh. aldaar 17 Aug. 1730 met Johan Ruyl, ontvanger-generaal en rentmeester van de domeinen en geestelijke goederen van Grave en den lande van Kuik, overl. te Grave in Maart 1739.

 Arnold de Quay, tevoren genoemd, officier, huwde in tweede huwelijk te Maastricht 11 Mei 1708 met Anna Maria Lambert, weduwe van den officier Boom.
Hunne kinderen zijn:
1e Henriette de Quay, woonde op Barendonk;
2e Carel Jacob de Quay, die volgt;
3e N. N. de Quay, die mede volgt.


 Carel Jacob de Quay
, zoo evengenoemd, geb. te Maastricht in 1710, kolonel in het regiment van den generaal Dopfif, overleed te Maastricht 15 Oct. 1798. Hij huwde aldaar met Ida Strengnaert, geb. te Maastricht 20 Sept. 1722, overl. aldaar 1 April 1802.
Zij verwekten zeven kinderen, o. a.:
1e Petrus Franciscus Gerardus de Quay, die volgt;
2e M. A. de Quay, geb. in 1755, overl. in 1823;
3e Hendrikus Arnoldus de Quay, geb. te Maastricht 3 Sept. 1758, gepens. kapitein, overl. te Grave 25 Jan. 1828, was geh. en liet drie kinderen na.
4e Joannes Carolus Adolphus Lucas Jacobus de Quay, geb. te Deventer in 1764, gepens. kapitein, overl. te Boxmeer 25 Dec. 1835, geh. met Catharina Barbara van Ham, geb. in 1769, overl. te Borkulo 7 Aug. 1851, hunne kinderen zijn, o. a.:

a. Cornelis Johannes de Quay, geb. in 1794, majoor bij het O. I. leger, ridder der Milit. Willemsorde 3e kl., en van het Legioen van Eer, overl. op het fort de Koek (Sumatra) 2 Juni 1834;
b. Clara Maria de Quay, geb. in 1796, overl. te Borculo 3 Jan. 1866; geh. met A. A. I. Verster, inspecteur van het kadaster;
c. Felix H. de Quay, geb. in 1801, overl. in W.-Indie in 1829;
d. Henriette Casparine de Quay, geb. te Nijmegen 16 Febr. 1803, geh. aldaar 10 Sept. 1841 met C. F. W. Jacobi, gepens. kapitein der infanterie.


 Petrus Franciscus Gerardus de Quay
, voornoemd, geb. te Maastricht 26 Mei 1753, luitenant-kolonel, ridder der orde van de Unie, overleed te Grave 2 Nov. 1834. Hij huwde met Regina Maria Catharina van Ringe, geb. te Groningen in 1768, overl. op de Retraite bij Grave 9 Mei 1824. Zij zijn o. a. de ouders van:
1e  Carolus Jacobus Rudolphus de Quay, geb. te Maastricht 16 Nov. 1786, kapitein-adjudant in den veldtocht tegen Rusland, overl. te Driessen a/d Oder 20 Jan. 1813;
2e Rudolphine M. C. de Quay, huwde met Jean Nicolas Marie l'Olivier, geb. in 1792, luitenant-generaal in Belgischen dienst, commandeur der Leopoldsorde en van het Legioen van Eer, overl. te Luik 3 Oct. 1854;
3e Henri Arnold Jan Baptist de Quay, geb. 24 Juni 1790, commissaris van het district

Boxmeer, militie-commissaris en lid van de prov. staten van Noord-Brabant, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. op den huize Ossenbroek bij Beers 20 Dec. 1870, geh. te Heumen 7 Nov. 1833 met Jacqueline Catharine Henriette Craan, geb. in 1790, overl. op den huize Ossenbroek 28 Nov. 1852, weduwe van Jhr. J. A. Boreel de Mauregnault;
4e Rudolf Charles Eugène de Quay,
die volgt;
5e Clemence de Quay, geb. te Grave 26 Juli 1805, geh met N. N. Steenhardt. kapitein der infanterie;
6e Adelaide Armandine Louise de Quay, geb. in 1808, overl. te Amsterdam 25 Mei 1874, geh. te Beers bij Grave 3 Dec. 1829 met Daniel Guillaume van Bothnia Andreae, geb. te Leeuwarden 11 Nov. 1806, kolonel der genie, ridder der orden van den Nederl. Leeuw en de Eikenkroon, overl. te Nieuwer-Amstel 2 Dec. 1878 (zie geslachtlijst Andreae);
7e Memie J. T. de Quay, huwde in 1829 met E. Paris, kolonel in Belgischen dienst.


Rudolf Charles Eugène de Quay
, voornoemd, geb. te Grave 5 Aug. 1801, kolonel der cavalerie, overleed te Beers 22 Oct. 1865. Hij huwde te Boxmeer 29 Nov. 1836 met Catharina Maria Carolina Antoinetta de Kesschietre van Havre, geb. aldaar 9 April 1814, dochter van Gasparus Franciscus en van Maria Francisca Anthonetta Ursula Portmans.
 Hunne kinderen zijn:
1e Eugène François Henri de Quay, geb. te Tilburg 16 Oct. 1837, rijksontvanger, ongeh. overl. te Kuyk a/d Maas 30 Nov. 1885;
2e Eugène de Quay, geb. in 1839;
3e Gasparus Reginald Joannes de Quay, geb. te Utrecht 10 Jan. 1841, controleur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, geh. te Venlo 7 Jan. 1868 met Lucie Charlotte Cicile Hubertine van Steenvelt, geb. te Rotterdam 22 Febr. 1841, dochter van Balthazar Petrus en van Antoinette Aldegonda Jansen;
uit hunnen echt werden geboren:
a. Rudolph Balthazar Antoine Nicolas de Quay, geb. te Maastricht 6 Dec. 1868, cadet aan de Koninkl. academie te Breda;
b. Constant Eugène Emanuel de Quay, geb. alsvoren 29 Sept. 1870, overl. te Vlaardingen 16 Maart 1877;
c. Charlotte Christine Marie de Quay, geb. te Geertruidenberg 16 Dec. 1871;
d. Emmanuel Jacques Gaspard de Quay, geb. alsvoren 22 Maart 1873;
e. Lucie Eugenie Arnoldine Marie de Quay, geb. alsvoren 15 Mei 1875;
f. Anna Johanna Sophie de Quay, geb. alsvoren 24 Juni 1876;
g. Gaspard Willem Eugène de Quay, geb. te Vlaardingen 11 Maart 1879;
h. Emma Christine Clothilde de Quay, geb. te Nijmegen 22 Nov 1881.

N. N. de Quay, tevoren genoemd, kapitein, was gehuwd en had de navolgende kinderen:
1e Jean Leonard de Quay, die volgt;
2e Jacob de Quay, kapitein in het regiment van den luit.-generaal van Randwijk, overl. Op den Duckenburg 27 Aug. 1766, geh. te Grave 26 Sept. 1762 met Maria de Quay, voornoemd.

Jean Leonard de Quay, zoo evengenoemd, majoor in het regiment van den generaal van Hardenbroeck, huwde met Maria Laurence Schalk; uit welken echt o. a. geboren werd: Jean Jacques de Quay, kapitein in het regiment Oranje-Nassau, overl. 17 jan. 1800, geh. te Deventer met Maria Cornelia Salome Schneiders van Greiffenswert, geb, in 1750, overl. te Ommen 7 Aug. 1829. Zij zijn o. a. de ouders van:

1e  Antoinette Petronella Francisca de Quay, geb. 8 Maart 1787, overl. te Utrecht 18 Jan. 1865, geh. met Anthony van der Beek Sr., overl. te Ommen 17 April 1852;
2e Josephus Petrus Johannes de Quay, die volgt;
3e Johanna Leonora Wilhelmina de Quay, geb. 15 April 1783, overleden, geh. te Deventer (ondertr. 17 Mei) 1810 met G. A. Verbont;
4e Maria Cornelia Jannette de Quay, geb. in 1788, jong overleden.

 

Josephus Petrus Johannes de Quay, zoo evengenoemd, geb. 30 April 1785, gepens. officier, vrederechter te Ommen, overleed aldaar 17 Maart 1839. Hij huwde met Maria Frederica Johanna Eleonara van Horn, uit welken echt geboren werden:
1e Johannes William Lodewijk de Quay, geb. 16 Oct. 1812, overl. 19 Maart 1825;

2e Josephus Petrus Johannes Antonius de Quay, geb. te Ambt-Ommen 12 Aug. 1814, officier der infanterie, overl. te Arnhem 12 Juli 1849, geh. te 's-Gravenhage 11 Sept. 1839 met Georgina Frederika Werner, geb. te Breda in 1817, overl. te Groningen 14 Mei 1844, dochter van George Lodewijk Frederik en van Catharina Margaretha Klaembeek; behalve een zoon die zeer jong overleed, werden uit hunnen echt geboren:
a. Georgina Frederika Josephina de Quay, geb. te Groningen 8 Juni 1840;
b. Marianne Eleonora Johanna Frederika de Quay, geb. alsvoren 17 Juli 1842;
3e Lodewijk Gottlieb Antonius de Quay, geb. 1 Aug. 1816, kapitein bij het O. I. leger,

overl. te 's-Gravenhage 31 Dec. 1874, geh.: eerst met Louise M. Küpfer, en daarna te Bergen op Zoom 2 Mei 1856 met Louisa Constantina Küpfer, geb. aldaar 15 Aug. 1808, weduwe van E. Oosting; uit het eerste huw. sproot voort: Anton de Quay, geb. in 1848, overl. te Soerabaya 25 Juli 1868;
4e Cornelis Jacob Anton de Quay, geb. 18 Juni 1818, officier der infanterie O. I. leger;
5e Sophia Eleonora Johanna de Quay, geb. te Ommen 7 Mei 1820, geh. te Bern in 1841 met L. Stucky, overleden;
6e Bonifacius Antonius de Quay, geb. 18 Mei 1822, majoor der genie O. I. leger, overl. te Brussel 9 Maart 1879, geh. met Maria Louisa Rademaker, geb. te Soerabaya 7 Oct. 1830, waaruit drie kinderen:
a. Josephus Petrus Johannes Hendricus Lodewijk de Quay, geb. te Telok Betong 5 Juli 1848;
b. Bonifacius Anlonius de Quay, geb. te Amboina 2 Sept. 1851;
c. Johanna Frederika Eleonora Maria de Quay, geb. te Soerabaya 28 Mei 1853, geh. met H. C. Voorhoeve Jr.;
7e Jan Nicolaas de Quay, geb. 8 Mei 1825, overleden.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. 3e Deel 1890, Blz 33-35
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890. 
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.