WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

HUGENHOLTZ
DE HAAN HUGENHOLTZ

 

-

 

wp-Hugenholtz-300-0.gif

 Beschrijving
:

Schild: In zilver een drievoudig gekruinde groene boom, geplant op rijzende grond, alles groen.

Helm: Halfaanziende traliehelm.

Wrong: Groen van zilver.

Helmteken: De boom van het schild.

Dekkleed: Groen, gevoerd van zilver

HUGENHOLTZ
DE HAAN HUGENHOLTZ
(PLAAT 43)

 

Deze familie is oorspronkelijk uit Duitschland en droeg eerst den naam Hohenholz.

 

Petrus Bernardus Hugenholtz, praeceptor aan de latijnsche school te Wetter in het graafschap Marck, overleed 4 Sept. 1736. Hij was te FrŲmesch gehuwd met Anna Maria Alberhausen, Henricusdochter; er zijn van hen twee kinderen bekend:
1e Frederik Wilhelm Hugenholtz, die volgt;
2e Petrus Conradus Hugenholtz, die later volgt en waaruit het geslacht de Haan Hugenholtz stamt.

 

Frederik Wilhelm Hugenholtz, zoo evengenoemd, geb. in 1694, predikant te Iserlohn, daarna te Schuttrop, overleed 7 Maart 1730. Hij huwde met Catharina Elisabeth StŁhlen, geb. in 1688, overl. 18 Maart 1767, dochter van Johannes, burgemeester te Nordhoorn.
Hunne kinderen waren:
1e Anna Catharina Hugenholtz, geb. 23 April 1723, overl. 4 Mei 1796, geh. met Johannes Lindeman, geb, in 1700, predikant te Schuttrop,-overl. 26 Sept. 1768;
2e Johan Bernhard Diedrik Hugenholtz, die volgt;
3e Petrus Hermannus Hugenholtz, die daarna volgt.

 

Johan Bernhard Diedrik Hugenholtz, zoo evengenoemd, geb. in Juli 1725, predikant te Emmelenkamp (Bentheim), overleed in Mei 1789. Hij was gehuwd met Swaantje Bussemaker, waaruit o.a. geboren werden:
1e Frederik Wilhelm Hugenholtz, predikant te Gasselter-Nieuwveen;
2e Henricus Stephanus Hugenholtz, die volgt.

 

Henricus Stephanus Hugenholtz, zoo evengenoemd, geb. te Emmelenkamp 22 Jan. 1762, predikant te Genemuiden, Emmelenkamp en Veldhuizen, overleed aldaar 11 April 1842. Hij huwde met Hendrina Keller, geb. in 1758, overl. te Veldhuizen in Oct. 1830.
Zij hadden ťťn zoon:

Johannes Bernhardus Theodorus Hugenholtz, predikant te Nienhuis, Coevorden, Emmelenkamp, overl. 9 Juli 1871 , geh. te Veldhuizen 11 Juni 1819 met Aleida Hana, geb. in 1798, overl. te Veldhuizen 4 Juli 1834, waarbij hij o.a. verwekte:
1e Henricus Stephanus Johannes Hugenholtz, predikant te Bentheim, Veldhuizen, Zwolle en Emmen, aldaar overl. 29 Dec. 1865, er geh. 12 April 1859 met A. M. J. Weber;
2e Johanna Hendrika Hugenholtz, geb. in 1822, overl. te Ulsen (Bentheim) 18 Oct. 1857, geh. te Lage (Bentheim) 17 Dec. 1851 met Leonard van Nes, predikant te Ulsen;
3e Gerhard Willem Karel Hugenholtz, geb. 29 Aug. 1826, geh. 21 Febr. 1849 met Euphemia Cramer, waaruit geboren werden:
a. Johannes Bernardus Theodorus Hugenholtz, geb. in Maart 1859;
b. Helena Aleida Hendrika Hugenholtz, geb. in 1864.

Petrus Hermannus Hugenholtz, reeds genoemd, geb. 7 Dec. 1728, 't laatst predikant te Delft, huwde met Maria Broes, overl. 3 Aug. 1773, dochter van Pieter en van Anna Bonen.
Uit hunnen echt werden tien kinderen geboren, o.a.:
1e Fredericus Wilhelmus Hugenholtz, geb. 9 Juli 1758, predikant te Middelburg, aldaar overl. 24 Aug. 1808, geh. met Rissina van der Biet, geb. in 1754, overl. te Middelburg 11 Nov. 1805, bij wie hij vier kinderen verwekte, o.a.:
a. Petrus Hermannus Hugenholtz, geb. 26 April 1786, predikant te Middelburg, overl. in 1820;
b. Nicolaas Hugenholtz, geb. te Middelburg, overl. te Demerary, geh. met Rachel Brule, bij wie hij eene dochter had: Catharina Petronella Susanna Hugenholtz, geb. te Demerary 18 Febr. 1817, overl. te 's-Gravenhage 13 Dec. 1865, geh. te Groningen 18 Juni 1850 met Jacobus Cornelis Bloem, geb. te Tilburg 25 Febr. 1822, minister van financiŽn, zoon van Arend en van Petronella Joanna Spelthaan; hij hertrouwde met Caroline Jeannette Constance Bik;
c. Catharina Petronella Susanna Hugenholtz,
geb. in 1795, overl. te Utrecht 26 Dec. 1847, geh. aldaar in Oct. 1817 met Lucas Merens, geb. in 1795, predikant en president van het provinciaal kerkbestuur van Utrecht, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Utrecht 9 Aug. 1863, zoon van Lucas en van Maria Elisabeth de Vicq;
2e Anna Maria Hugenholtz, geb. 8 Maart 1762, overl. 11 Mei 1794, geh. 8 Jan. 1787 met Mr. Hendrik Vockestaert, geb. in 1765, overl. 10 Sept. 1807;
3e Hermanna Hugenholtz, geb. te Zutphen 9 Maart 1763, overl. 25 Jan. 1835, geh. 17 Oct. 1794 met Mr. Meynhard Tydeman, geb. te Zwolle 20 Maart 1741, hoogleeraar in de rechten, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, lid van het Koninkl. Nederl. Instituut en van de Koninkl. Academie te Brussel, overl. te Leiden 1 Febr. 1825, zoon van Hendrik Willem en van Johanna Onkruit;
4e Catharina Elisabeth Hugenholtz, geb. 28 Mei 1765, overl. in 1813, geh. te Delft 19 Nov. 1800 met Johannes Wilhelmus van Irhoven Leemaan, geb. in 1767, predikant te Wageningen, overl. aan de Vuursche 5 Aug. 1824, weduwnaar van Anna Elisabeth Prijn; hij hertr. met S. J. de Koek;
5e Petrus Hugenholtz, die volgt.


Petrus Hugenholtz, zoo evengenoemd, geb. te Delft 28 Aug. 1766, predikant te Utrecht, overleed aldaar 16 Aug. 1832. Hij huwde tweemaal: eerst 9 Oct. 1792 met Susanna Cornelia Luden, overl. 3 Aug. 1793, en daarna 8 Juli 1795 met Catharina Geertruida van Rossem, geb. in 1764, overl. te Utrecht 5 Juni 1840.
Uit het tweede huwelijk sproten o.a. voort:
1e Dr. Petrus Hermanus Hugenholtz, die volgt;
2e Maria Aleida Catharina Hugenholtz, geb. te Zoetermeer 2 Maart 1801 , overl. te Utrecht 2 Jan. 1832;
3e Adriana Cornelia Suzanna Hugenholtz, geb. 9 Sept. 1804, overl. te Odijk 24 Nov. 1826, geh. te Utrecht 26 Oct. 1825 met Dr. Theodore Paul Bergsma, predikant, overl. te Utrecht 3 Sept. 1834, die hertrouwde met Christina Johanna Cazius.

 

Dr. Petrus Hermannus Hugenholtz, zoo evengenoemd, geb. te Amerongen 25 Juni 1796, predikant te Rotterdam, overleed aldaar 7 Mei. 1871. Hij huwde tweemaal: eerst te IJsselstein 21 Oct. 1819 met Catharina Christina van Affelen, geb. 20 Febr. 1800, overl. te Rotterdam 14 Aug. 1834, en daarna te Zeist 8 Sept. 1836 met Hillegonda Cornelia Snellen, geb. 3 Jan. 1800, overl. te Rotterdam 16 Jan. 1849.
Uit het eerste huwelijk werden o.a. geboren:
1e Dr. Philip Reinhard Hugenholtz, die volgt;
2e Petrus Hugenholtz, geb. te Rotterdam in April 1830;
3e Catharina Geertruida Hugenholtz, geb. te Rotterdam 6 Juli 1831 , geh. met Jacob Antony Cornelis Voorhoeve, geb. te Rotterdam 6 Jan. 1821 ;
4e Petrus Hermannus Hugenholtz, geb. te Rotterdam 31 Juli 1834, voorganger bij de vrije gemeente te Amsterdam, geh. aldaar 19 Mei 1858 met Maria Elisabeth Mees, geb te Rotterdam 6 Mei 1833, dochter van Mr. Rudolf Adriaan en van diens tweede vrouw Margaretha Agatha van Marken; uit hunnen echt sproten zes kinderen.
Uit het tweede huwelijk werden o.a. geb.:
5e Johannes Bartholomeus Hugenholtz, geb. te Rotterdam 29 Juli 1837, geh.: eerst te Apeldoorn 24 Aug. 1866 met Jannetje Tideman, geb. 25 Aug. 1841, overl. te Apeldoorn 21 Juli 1875, en daarna te Woudenberg 27 Maart 1877 met Emma Victoria Hardess; uit het eerste huw. werden vijf, uit het tweede drie kinderen geboren;
6e Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz, geb. te Rotterdam 1 Aug. 1839, predikant te Grand Rapids (Michigan), geh. te 's-Gravenhage 28 Jan. 1863 met Henrietta Cecilia F. van Gogh, geb. 10 Mei 1838, uit welken acht nakomelingen.

Dr. Philip Reinhard Hugenholtz, voornoemd, geb. te Woudenberg 8 Nov. 1821, tot Febr. 1878 predikant te Amsterdam, daarna ambteloos, huwde te Rotterdam 23 Dec. 1846 met Anna Frederika Hoffmann, geb. 24 Juli 1824.
Uit hun huwelijk werden geboren:
1e Arina Hugenholtz, geb. te Cillaarshoek 20 Sept. 1847;
2e Petrus Herman Hugenholtz, geb. 11 Juni 1849;
3e Catharina Christina Hugenholtz, geb. te Haarlem 15 April 1851 , geh. in 1873 met Karel Snellen, geb. in 1839;
4e Elisabeth Hillegonda Hugenholtz, geb. te Haarlem 2 Sept. 1852, geh. te Amsterdam 29 Mei 1873 met Pieter Goedkoop, Dz., geb. 15 Febr. 1848;
5e Maria Wilhelmina Cornelia Hugenholtz, geb. te Haarlem 1 Aug. 1854;
6e Johanna Hugenholtz, geb. te Haarlem 5 Febr. 1856, overl. te Arnhem 16 Aug. 1875;
7e Nicolaas Johannes Agatho Christiaan Hugenholtz, geb. te Amsterdam 29 Maart 1858, geh. met Hendrika van 't Hoff;
8e Anna Frederika Hugenholtz, geb. te Amsterdam 9 Juni 1860, geh. te 's-Gravenhage 8 Mei 1884 met Jean Philippe Dirk Lenting.


Petrus Conradus Hugenholtz, vroeger genoemd, geb. in 1697, predikant te Bentheim, overleed in 1725. Hij huwde in Sept. 1721 met Catharina Visch, geb. 25 Juli 1694, overl. 25 Aug. 1726, dochter van Arnold en van Swena Maria van der Upwich; zij hertrouwde met JV. JV. Grimmelius.
Hun zoon: Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz, geb. in 1724, predikant te IJsselstein, aldaar overl. 27 Jan. 1797, huwde in 1751 met Elisabeth Catharina Hooykaas.
Van hun zijn zeven kinderen bekend:
1e Petrus Coenraad Hugenholtz, geb. 18 Nov. 1752, predikant te Delfshaven;
2e Johannes Hugenholtz, geb. 26 Aug. 1755, overl. te IJsselstein 12 Mei 1816, geh. in 1794 met Johanna van Sull, geb. in 1768, overl. te Dordrecht 24 Sept. 1841, waarbij hij negen kinderen verwekte, o.a.:
a. Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz, geb. te IJsselstein 2 Febr. 1795, overl. 24 Febr. 1866, geh. met Leonarda Jacoba Meuser, geb. in 1805, overl. 12 Jan. 1877, uit welk huw. negen kinderen werden geboren, waarvan acht jong of ongeh. stierven: Jan Willem Hugenholtz, geb. 26 Dec. 1832, overl. 15 Sept. 1874, geh. met Johanna Everdina Maandag, geb. 20 Oct. 1833, dochter van Hendrik en van Adriana Hendrika Hugenholtz (hiernevens bij b. gemeld);
b. Adriana Hendrika Hugenholtz, geb. 19 Maart 1800, overl. 1 Maart 1847, geh. met Hendrik Maandag, geb. 18 Juli 1792, predikant te Dubbeldam;
3e Fredericus Arnoldus Bernardus Hugenholtz, die volgt;
4e Henricus de Haan Hugenholtz, die mede volgt;
5e Isaac Hugenholtz, geb. in 1760, overl. te Amsterdam 17 April 1830, geh. met Geertruida Margaretha van der Bank, waaruit twee dochters sproten:
a. Elisabeth Catharina Hugenholtz, geb. 12 Juni 1791, overl. te Renkum 2 Oct. 1867, geh. te Utrecht 13 Febr. 1840 met Jokan Atigust Ploem, geb. 24 Febr. 1808, officier der artillerie, overl. te Renkum 24 Oct. 1882, weduwnaar van Jeannette Alting; hij hertrouwde met Petronella Oorthuys;
b. Johanna Wilhelmina Hugenholtz,
geb. 10 Oct. 1796, overl. te Renkum 6 Aug. 1860, geh. aldaar 4 Mei 1849 met Johan Frederik Hoff, geb. 23 Maart 1801 , predikant te Renkum, aldaar overl. 29 April 1860;
6e Carel Willem Philip Hugenholtz, geb. in 1765, overl. te Kampen 4 Nov. 1828;
7e Catharina Elisabeth Hugenholtz, geb. 24 Juli 1766, geh. met Samuel Willeumier.


Fredericus Arnoldus Bernardus Hugenholtz, voornoemd, geb. 26 Aug. 1755, overleed te Amsterdam 9 Sept. 1819. Hij huwde 9 Juli 1789 met Maria Mertilda Cornelia ter Bruggen, geb. 29 Maart 1765, dochter van Isaac en van Anna Calharina Beyen, en weduwe van Jacob Anthony Omphal.
Hunne kinderen waren:
1e Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz, geb. in 1791, predikant te Dokkum, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Dokkum 14 Febr. 1868, geh. 4 Sept. 1814 met Guilletle Bruinier, geb. in 1793, overl. te Dokkum 11 Mei 1866, waarbij hij o.a. verwekte:
a. Mathilda Maria Cornelia Hugenholtz, geb. te Vorden 4 Sept. 1815, geh. met Samuel Willeumier, geb. 29 April 1805, overl. in 1856;
b. Johanna Alberta Hendrika Hugenholtz, geb. te Vorden 7 Febr. 1822, geh. te Dokkum 26 Juni 1851 met A. Posthuma, aldaar overl. als burgemeester 22 Oct.

1866;
c. Frederik Jacob Antoni Hugenholtz, geb. te Vorden 27 April 1824, overl. op den huize WaliŽn bij Winterswijk 4 Sept. 1878, geh. aldaar 3 Aug. 1848 met Anna Aletta Tenkinck, waaruit drie dochters geboren werden:
Hendrika Gesiena Guilletta Hugenholtz, geb. 23 Juni 1849, geh. 4 Juli 1879 met Jan Hendrik Willem Lindeman;
Johanna Hendrika Hugenholtz,
geb. 7 Maart 1854, overl. op den huize WaliŽn bij Winterswijk 25 Maart 1880 en
Guilletta Hugenholtz, geb. 20 Maart 1857, geh. op den huize WaliŽn bij Winterswijk 1 Sept. 1882 met Wander Elibertus Hijink, geb. op den huize Hijink te Winterswijk 28 Febr. 1850;
d. Alberta Arnolda Catharina Hugenholtz, geb. te Vorden 28 Juli 1826, geh. te Dokkum 26 Jan. 1864 met Jan Douwes Jr., geb. in 1816, predikant te Leens, weduwnaar van Annea Elisabeth Andreae.
e. Elisabeth Theodora Johanna Stoflina HugenhoItz,
geb. te Dokkum 26 Juli 1829, geh. aldaar 4 Sept. 1857 met Frans Adriaan Jas, geb. te Amsterdam, weduwnaar van Henriette Marie Wilhelmine Sophie de Ranitz;
f. Helena Jacoba Theodora Hugenholtz,
geb. te Dokkum 1 Mei 1833;
2e Frederik Jacob Anthony Hugenholtz, geb. 4 Jan. 1792, luitenant ter zee ie klasse, ridder der Milit. Willemsorde, overl. op den terugreis van IndiŽ 12 Sept. 1832, geh. te Selsham bij Vorden 13 Juni 1824 met Alberta Stoflina Geertruida Bruinier, waarbij hij o. a. verwekte:
a. Jan Albert Hendrik Hugenholtz, geb. te Amsterdam 12 Maart 1825, kapitein-luitenant ter zee, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en het Legioen van Eer, overl. te 's-Gravenhage 24 Febr. 1874, geh. aldaar 21 April 1869 met Elly Poolman, uit welken echt ťťn kind sproot: Frederik Jacob Anthonie Hugenholtz, geb. te Haarlem 3 Juni 1870;
b. Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz, geb. 21 Maart 1828, geh.: eerst te Amsterdam 23 Jan. 1862 met Elisabeth Arendina Santhagens, overl. te Nieuwediep 31 Oct. 1877, en daarna te Nijmegen 11 Aug. 1881 met Wilhelmina Louise Gerarda Jas; uit het eerste huw. sproten voort: Albertina Stoffelina Johanna Hugenholtz, geb. 4 Nov. 1862 en Jan Albert Hendrik Hugenholtz, geb. 5 Mei 1864;
3e Johannes Hugenholtz, geb. 21 Juli 1794, geh.: eerst met Mathilda Mari en daarna met Maria Elisabeth Claes, overl. te Eist 12 Oct. 1885, oud 72 jaar.
Hij had twee kinderen:
a. Fredericus Arnoldus Bernardus Hugenholtz, geb. 14 Sept. 1820, overl. te Oakland (San Francisco) ir Juni 1876, geh. met E. M. van Leeuwen, waaruit twee kinderen geboren werden: Hendrika Hugenholtz, geb. 13 Nov. 1860 en Isaac Theodorus ter Bruggen Hugenholtz, geb. 30 Aug. 1869;
b. Machtilda Maria Cornelia Hugenholtz, geb. 28 Juni 1822, overl. te Rotterdam 11 Sept. 1878;
4e Elberta Elisabeth Catharina Hugenholtz, geb. 4 Mei 1797, overl. te Amsterdam 12 Nov. 1881, geh. aldaar 14 April 1819 met Frederik Anton Johr, geb. in 1798, schout bij nacht, ridder der Milit. Willemsorde en van den Nederl. Leeuw, overl. te Amsterdam 19 Jan. 1869;
5e Isaac Theodorus ter Bruggen Hugenholtz, geb. 28 Mei 1801 , lid van den raad van state, ridder der Milit. Willemsorde en van den Nederl. Leeuw, overl. te 's-Gravenhage 16 Maart 1871 , geh. 4 Sept. 1833 met Henrica Fockema, geb. te Dokkum 20 Nov. 1804, overl. te 's-Gravenhage 16 Maart 1875.


Henricus de Haan Hugenholtz, tevoren genoemd, geb. in 1758, predikant laatstelijk te Amsterdam, overleed aldaar 23 Febr. 1824. Hij huwde te IJsselstein 6 Sept. 1782 met Elberta Elisabeth ter Bruggen, waarbij hij zes kinderen verwekte, o.a.:
1e Isaac Theodorus de Haan Hugenholtz, die volgt;
2e Catharina de Haan Hugenholtz, geb. te Kampen 12 Aug. 1783, overl. te Olst 22 Aug. 1863, geh. met Willem Huybert van Griethuysen, predikant, overl. te Olst 28 Maart 1854 (zie geslachtlijst. van Griethuysen);
3e Henricus de Haan Hugenholtz, predikant te Elburg, aldaar overl. 6 April 1857, geh. met Henrietta Juliana Witmondt, geb. 3 April 1795, overl. te Elburg 17 Oct. 1858, uit welk huw. o.a. geboren werden:
a. Henricus de Haan Hugenholtz, geb. 13 Juni 1817, geh. te Renkum 14 Febr. 1866 met Dorothea Beatrix Hermina de Bordes, waaruit kinderen sproten;
b. Petrus Arnoldus Coenradus de Haan Hugenholtz, geb. 18 Oct. 1830, geh.: eerst te Op-Hemert 23 Aug. 1855 met Johanna Roberta Maria Valkis, geb. in 1829, overl. te Op-Hemert 14 Nov. 1858, en daarna te Elburg 11 Jan. 1861 met W. L. Petronella Haasloop Werner, dochter van Heinrich Gottfried en van Johanna van der Upwich; uit liefzeerste huw. werd ťťn, uit het tweede drie dochters geboren.

Isaac Theodorus de Haan Hugenholtz, voornoemd, geb. in 1784, predikant, overleed te Rijswijk in 1812. Hij ondertrouwde te Driebergen 5 Febr. 1810 met Johanna Maria Visch, geb. te Amsterdam 26 April 1792, overl. te Haarlem 14 Febr. 1876, dochter van Johannes en van Petronella Baartmans; zij hertrouwde met Jacob Wijs. Hun zoon:
Dr. Henricus Johannes de Haan Hugenholtz, geb. te Rijswijk 4 Nov. 1811 , predikant te Op-Hemert, daarna te Hillegom, overl. te Haarlem 24 Juni 1874, ondertrouwde te IJsselstein 9 Sept. 1835 met Antonia Elisabeth Waller, geb. te Amsterdam 23 Juni 1811, overl. te Hillegom 24 Febr. 1850, dochter van Theodorus en van Catharina Elisabeth Dijlius, uit welk huwelijk zes kinderen geboren werden, o.a.:
1e Mr. Isaac Theodorus de Haan Hugenholtz, geb. te Hillegom 20 Oct. 1843, advocaat en procureur te Haarlem, geh. te Amsterdam 13 Aug. 1874 met Jacoba Margaretha Agatha van Marken, geb. aldaar 8 Maart 1852, dochter van Jacob Cornelis en van Petronella Alida van Voorthuysen, waarbij hij verwekte:
a. Petronella Alida de Haan Hugenholtz, geb. te Haarlem n Juni 1879;
b. Henriette Johanna de Haan Hugenholtz, geb. te Haarlem 26 Juni 1882;
2e Catharina Johanna de Haan Hugenholtz, geb. te Hillegom 10 Nov. 1844, geh. 16 Mei 1865 met Theodorus Johannes Waller, oeconoom te Anna Paulowna (zie later geslachtlijst Waller).

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker