WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

HUGUENIN

B

-

 

wp-Huguenin-300.gif

Huguenin

 Beschrijving:

Wapenschild: In zilver een geplante boom op rijzende grond, alles groen, gaande over een blauwe dwarsbalk beladen met twee zilveren hoefijzers.

Helm: Aanziende traliehelm.

Wrong: Zilver en blauw.

Helmteken: De boom van het schild.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

 

HUGUENIN (PLAAT 43).

 

Dit geslacht is van Zwitserschen oorsprong, alwaar het zich, volgens de familie-overlevering uit Frankrijk gevlucht zijnde, had nedergezet. De stamvader was Jean Ferdinand Huguenin, woonachtig te Faoug, een dorp in het gouvernement Avanches aan den oever van de Murtensee (lac de Morat), in het kanton Bern. Hij was gehuwd met Margrit Corne, zuster van den gouverneur van Avanches, waarbij hij vijf zonen en eene dochter verwekte, o. a.:
Jean Huguenin, die volgt, terwijl twee zoons sneuvelden bij het beleg van Rijssel in den Spaanschen successieoorlog en een zoon overleed te Steenbergen als kapitein bij het regiment van Mey.

 

Jean Huguenin, zoo evengenoemd, kwam met de Zwitsersche troepen hier te lande en overleed te Yperen in 1740. Hij huwde aldaar 11 Febr. 1714 met Anne Desmoulay, geb. te Wasquehafte bij Rijssel in 1681, overl. te Maastricht 22 Maart 1767, begraven in de Fransche kerk aldaar. Zij waren de ouders van vier kinderen:
1e  Jean Thomas Huguenin, die volgt;
2e Elizabeth Thérèse H'uguenin, geb. te Yperen 4 Aug. 1726 geh. met Pieter Gaswijlder, kapitein-luitenant der artillerie, weduwnaar van Cornelia van den Honert;
3e Maria Barbe Huguenin,
geb. te Yperen 25 Dec. 1730, overl. op den huize Steenhagen bij Sevenum 8 Dec. 1795 en begr. Te Kaldekirchen;
4e Jean Roulof Huguenin, geb. te Yperen in 1731, vaandrig in het regiment Douglas, overl. te Rio Berbice in 1764 en begraven op het fort Nassau.

 

Jean Thomas Huguenin, voornoemd, geb. te Yperen 14 Jan. 1715, woonde in zijn militaire loopbaan het beleg van Bergen op Zoom in 1747 bij en werd op het bastion Pucello door een granaat zwaar aan de hersenpan gekwetst. Hij overleed te Venlo 5 Maart 1791 en was gehuwd te 's-Hertogenbosch 4 Febr. 1748 met Petronella Gaswijlder, geb. te Zwolle 3 Dec. 1.724, overl. op den huize Steenhagen bij Sevenum 13 Dec. 1795, dochter van Pieter voornoemd en van diens, eerste vrouw Cornelia van den Honert. Uit hunnen echt werden geboren, behalve twee zoons die jong stierven:
1e Anna Cornelia Huguenin, geb. te Heusden 17 Nov. 1748, overl. te Delft in 1819, geh. te Venlo 12 Mei 1786 met Jan Roelof Schoenmaker, geb. te Ruinen' 1 Febr. 1759;
2e Pieter Huguenin, geb. te Namen 23 Febr. 1750, kolonel der artillerie en directeur der artillerie-stapel- en constructiemagazijnen, werd in 1816 generaal-majoor en was ridder der Milit. Willemsorde, overl. te Delft 8 Dec. 1819, geh. te Zwolle 24 Nov. 1777 met Maria Agnes Herlin, geb. te Sluis 5 April 1757, overl. te Delft in 1825, uit welken echt zeven kinderen sproten, waarvan gehuwd zijn:
a. Catharina Wilhelmina Ulrica Huguenin, geb. te Ruinen. 20 Jan. 1784, overl. te Delft 8 Mei 1849, geh. aldaar 13 Maart 1812 met Jacobus Wilhelmus Sesseler, geb. in 1788, kolonel der artillerie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, commandeur der orde van de Eikenkroon en versierd met het Zilveren kruis, overl. te Rijswijk 13 Juni 1874;
b. Jacobus Jan Pieter Samuel Huguenin, geb. te Venlo 19 Jan. 1787, vertrokken in 1810 als officier der genie naar Spanje, overl. in de vesting Figueras in 1812; hij huwde te Kampen 27 April 1808 met Adriana van der Wijck, ged. aldaar 5 Dec. 1790, overl. te ’s-Gravenhage 21 April 1868; zij hertrouwde te Kampen 13 Nov. 1817 met Martinus Rodi de Loo, officier van gezondheid 1e klasse 1);
c. Helena Geertruida Ferdinanda Huguenin, geb. op Steenhagen 23 April 1796, overl. te ’s-Gravenhage 1 Jan. 1881, geh. met Jan van Roosendaal, kolonel der artillerie;
3e Ulrich Huguenin, die volgt;
4e Jan Thomas Ferdinand Huguenin, die mede volgt.

 

Ulrich Huguenin, zoo evengenoemd, geb. te Maastricht 2 Febr. 1755, generaal-majoor der artillerie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, was lid van het Utrechtsch genootschap en van het Koninkl. Nederl. Instituut. Verschillende werken zagen van hem het licht. Hij overleed te Nijmegen 7 Nov. 1833 2) en was gehuwd 2 Oct. 1787 met Johanna Elisabeth Arentz, geb. in 1770, overl. te Gorinchem 13 Febr. 1843. Hunne kinderen waren:
1e Petronella Elisabeth Huguenin, geb. te Utrecht 12 Jan. 1788, overl. te 's-Hertogenbosch 15 Maart 1870, geh. te Luik 16 April 1817 met Johan Karel ridder van Rappard, geb. te Bergen op Zoom 22 Febr. 1794, generaalmajoor, gouverneur der Koninkl. militaire academie, overl. te Breda 9 Febr. 1855;
2e Jan Thomas Casimir Huguenin, geb. te Breda 13 Oct. 1789, kapitein-adjudant der mariniers, overl. te Stevensweerd 23 Febr. 1821,  geh. te Edam 17 Sept. 1814 met Anna Margaretha Elisabelh Arentz, geb. aldaar 31 Dec. 1795, overl. te Delft 28 Sept. 1864, bij wie hij eene dochter verwekte; zij hertrouwde met Lambertus Sanderus;
3e Willem Ulrich Huguenin, geb. te Breda 9 Oct. 1790, kapitein der genie, geh. te Luik 15 Sept. 1824 met Maria Frederika Knabiaan, geb. in 1797, overl. te Batavia 6 Mei 1875, uit welken echt vier kinderen sproten, waarvan twee zoons en eene dochter ongeh. stierven en Julius Alexander Huguenin, oud chef van het grondpeilwezeu in N. Indië, 22 Nov. 1863 te Batavia huwde met Alida Louisa Sassen, waaruit vijf kinderen geb. werden: Mari Huguenin, Constant Huguenin, Leopold Huguenin, Octave Huguenin en Emerance Huguenin;
4e Julie Ottoline Charlotte Huguenin, geb. te Breda 8 Juli 1792, overl. te Luik 13 April 1825, geh. aldaar 7 Maart 1821 met Pieter Franciscus Bullot, kapitein der artillerie, inspecteur der draagbare wapenen en ridder van het Legioen van Eer;
5e George Frederik Sigismund von Huguenin, die volgt.

 

George Frederik Sigismund von Huguenin, zoo evengenoemd, geb. te Koningsbergen 10 Nov. 1798, kapitein der artillerie, ridder der Mil. Willemsorde en van de Eikenkroon, overleed te Delft 18 Nov. 1853. Hij huwde te Renkum 10 Dec. 1823 met Anna Sophia Pannekoek, geb. aldaar 20 Aug. 1803, dochter van Stephanus en van Gaatje Prins. Hunne kinderen zijn:
1e Ulrich von Huguenin, geb. te Renkum 3 Oct. 1824, aspirant intendant bij den generalen staf van het O. I. leger, overl. te Weltevreden 2 Mei 1851;
2e Stefanus Johannes von Huguenin, geb. te 's-Hertogenbosch 4 Juli 1827, kolonel der cavalerie, directeur der rij- en hoefsmid-school te Amersfoort, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en officier der orde van de Eikenkroon, geh. te Venlo met Anna Wilhelmina Hubertina Bours, weduwe van A. L. Moraux, waaruit twee kinderen geboren werden:
a. Johann Wilhelm Friedrich Carl von Huguenin en
b . Marie Jeanette Louise von Huguenin;
3e Johanna  Elisabeth Ottelina Sophia von Huguenin, geb. te 's-Hertogenbosch 20 Nov. 1829, geh. te Delft 2 Juli 1856 met Johannes Nicolaas Verschoor, Aart'szoon, geb.-aldaar 12 Mei 1825.

 

Jan Thomas Ferdinand Huguenin, tevoren genoemd, geb. te Venlo 21 Dec. 1759, kapitein, daarna maire van Sonnega, overleed te Wolvega 3 Mei 1815. Hij huwde tweemaal: eerst te Ruinen 10 April 1783 met Jkvr. Geertruida Helena van den Clooster, overl. op den huize Rhebruggen te Ruinen 23 Aug. 1795, dochter van R. O. en van W. F. Stegers ter Borgh, en daarna te Leeuwarden 24 Mei 1803 met Lambertina Henrietta Huber, geb. 26 April 1768, overl. te Franeker 18 Mei 1853 (zie geslachtlijst Huber). Uit het tweede huwelijk werden geboren:
1e Jan Thomas Herman Huguenin, geb. te Leeuwarden 29 Febr. 1804, predikant, eerst te Kubaard, daarna te Tjalleberd en eindelijk te Zuidwolde, lid van ' het provinciaal kerkbestuur van Drenthe, overl. te Zuidwolde 19 Mei 1852, geh.: eerst te Franeker 29 Maart 1828 met Elisabeth Catharina Maria Theresia Huber, overl. te Tjalleberd 8 Maart 1836 (zie geslachtlijst Huber), en daarna mede te Franeker 17 Juni 1841 met Egberdina Maria Telting, geb. aldaar 21 Febr. 1805, er overl. 15 Jan. 1853, dochter van Isaac en van diens eerste vrouw Maria Alardi. Uit het eerste huwelijk werd geboren, behalve eene dochter die jong overleed:
a. Jan Thomas Ferdinand Huguenin, geb. te Kubaard 8 Juli 1829, burgemeester eerst van Stavoren, daarna van Havelte tevens secretaris, aldaar overl. 13 Febr. 1875, geh, te Hattem 21 Sept. 1863 met Johanna Wijnanda Schmiedeman, bij wie hij eene dochter verwekte: Elisabeth Maria Catharina Theresia Huguenin, geb. te Bathmen 3 Aug. 1864; uit het tweede huw. sproten voort:
b. Isaac Huguenin, geb. te Zuidwolde 12 Maart 1843, geh. te Assen 6 Mei 1868 met Jkvr. Anna Geertruida van Holthe tot Echten, geb. aldaar 24 Maart 1844, dochter van Jhr. Mr. Anne Willem en van

Maria Hora Buma ;
c. C. M. Huguenin,
geb. te Zuidwolde 28 Mei 1849;
2e Margaretha Barbara Petronella Huguenin, geb. te Wolvega 6 Oct. 1805, overl. te Franeker 8 Dec. 1879, geh. aldaar 30 April 1846 met Dr. Jodocus Henricus Reddingius, G.zn., predikant, overl. te Franeker 24 Oct. 1857, weduwnaar van Trijntje A. Meijer;
3e Anna Cornelia Henriette Huguenin, geb. te Wolvega 7 April 1807, overl. op den huize Martena te Franeker 15 Febr. 1885, geh. te Franeker 1 Mei 1829 met Mr. Albartus Telting, geb. aldaar 11 Oct. 1803,

advocaat te Leeuwarden, daarna kantonrechter te Harlingen, lid van de prov. staten van Friesland en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en versierd met het Metalen kruis, overl. op Martena 17 Sept. 1863, broeder van Egberdina Maria, voornoemd;
4e Mr. Herman Ulrich Huguenin, geb. te Wolvega 23 Nov. 1808, rechter te Sneek, daarna raadsheer in den hoogen raad der Nederlanden, versierd met het Metalen kruis, overl. te Groningen 23 Aug. 1873, geh. te Schartegoutum 29 Juli 1840 met Sijtske Meyer, geb. in 1815, overl. te Sneek 28 Oct. 1859, bij wie hij verwekte:
a. Mr. Jan Thomas Ferdinand Huguenin, geb. te Sneek 28 Juni 1841
, geh. te Ootmarsum met Aleida Catrina Mulder, beiden overleden te Velp. Hij op 17 Aug. 1896 55 jaar. Zij 11 december 1896 52 jaar.;
b. Herman Huguenin, geb. te Sneek 20 Maart 1843, hij overleed jong;
b. Anna Hermanna Huguenin, geb. te Sneek 4 Jan. 1849, geh. te 's-Gravenhage 23 Mei 1872 met Mr. Gustaaf Willem Wijckerheld Bisdom, zoon van Mr. Dirk Rudolph en van Adrienne Frédérique Jeannette barones van Imhoff (zie geslachtlijst Bisdom).

 

 

NOTEN

 

In rood aanvullingen.

 

Noot 1 Zie Jhr. A. L. F. T. VAN DER WIJCK, Genealogie van het geslacht van der Wijck, blz. 26.

Noot 2 Zie A. WINKLER PRINS, Geïllustreerde Encyclopaedie, in welk werk men behalve eene opgave van door hem uitgegeven werken nog het volgende vindt aangeteekend.

Ulrich-Huguenin-500.gif
http://hugueninfamily.wordpress.com/

Hij was in 1787 kapitein der artillerie en stond in 1793 aan het hoofd eener compagnie van het korps rijdende artillerie en in 1794 versterkte hij onder generaal Paravicini di Capelli de Grebbe-linie. Daarna voerde hij het bevel over de artillerie te Naarden, welke vesting eerst na herhaalde bevelen van het nieuwe Bewind aan de Franschen overgegeven werd. Verkleefd aan het huis van Oranje, nam hij in 1795 zijn ontslag en vestigde zich met echtgenoote en vijf kinderen te Brunswijk. Nadat hij een aanbod van Rusland had afgewezen, kwam hij na een examen, door generaal Tempelhoff afgenomen, als kapitein in Pruisischen dienst en zag zich in 1797 benoemd tot kommandant eener compagnie rijdende artillerie te Koningsbergen, alwaar hem tevens het onderwijs der officieren van zijn regiment opgedragen werd. In 1804 werd hij majoor en maakte als kommandant eener divisie artillerie bij het korps van den Russischen generaal von Benigsen de veldslagen van Pultusk, Altenstern en Pruisisch Eylau mede. Na de vrede van Tilsit keerde hij in Sept, 1807 naar het vaderland terug, werd chef van de 4e divisie van het Depart. van Oorlog en werd na de inlijving van ons land bij Frankrijk bevorderd tot luitenant-kolonel. Bij de ommekeer van zaken in 1813 bevond hij zich te St. Omer, doch vroeg aanstonds zijn ontslag en keerde naar Nederland terug, waar hij geplaatst werd als luitenant-kolonel en kort daarna opklom tot kolonel en inspecteur der Belgische artillerie, benevens directeur der 3e divisie van het Ministerie van Oorlog. Hij organiseerde de stapel- en constructie-magazijnen te Antwerpen, waarna hem in 1816 het bestuur van de geschutgieterij te Luik werd toevertrouwd. Toen hij in 1830 deze stad moest verlaten, werd hij directeur der militaire magazijnen te Delft en zorgde ook daar voor de oprichting eener ijzergieterij, om in de eerste behoefte der artillerie te voorzien. Sedert hij in Pruissischen dienst overging verkreeg hij het recht zich von Huguenin te noemen. Zijn zoon, in Duitschland geboren, heeft dit behouden.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890. 
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.