WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

MUNNIKS de JONGH

 

 

 

 

 

wp-munniks-de-jongh-300

Munniks de Jongh


Beschrijving
:

Schild
: Doorsneden: I. In blauw twee gouden slagen, rood getongd overtopt door een kroon; II. Gedeeld: a. In zilver een boven de knie uitkomende monnik met aan de linkerhand hangend een rozenkrans; b. In zilver een groene ??? overtopt door een blauwe lelie.

Helmen: Twee toegewende stalen helmen: a. Goud getralied, gehalsband en omboord, blauw gevoerd en gehecht; b. Goud getralied, gehalsband en omboord, rood gevoerd en gehecht.

Helmtekens: a. Twee om elkaar naar boven kronkelende gouden slangen, rood getongd, overtopt door een kroon; b. een uitkomende monnik met aan de linkerhand hangend een rozenkrans.

Dekkleden: a. blauw, gevoerd van goud; b. groen, gevoerd van zilver

 

 

 

DE J O N G H
(PLAAT 45) 1).
M U N N I K SDEJ O N G H.

 

Jan de Jongh, geb. in 1597, was in 1635 stadhouder der zuidelijke dorpen in de meierij van ís-Hertogenbosch en ging in Oct. 1636 met Joan Maurits graaf van Nassau naar BraziliŽ, met wien hij in Juli 1644 te Texel binnenkwam. Hij schijnt in BraziliŽ gehuwd te zijn en was eenigen tijd te New-York woonachtig. Zijn eenige zoon:
Jan de Jongh, geb. te New-York in 1639, was in 1683 drost van Valkenswaard en in 1704 stadhouder van het kwartier Kempenland, en overleed te Valkenswaard 29 Jan. 1721. Hij huwde tweemaal: eerst met N. Bynen en daarna met Geertruida Beyerland, kinderloos overl. te Valkenswaard 9 Maart 1718. Van hem is uit het eerste huwelijk een zoon bekend:
Jan de Jongh, die volgt.

 

Jan de Jongh, zoo evengenoemd, geb. te Valkenswaard in 1685, drost aldaar en van Waalre en Aalst, overleed te Valkenswaard 12 Nov. 1758. Hij huwde te 's-Hertogenbosch 5 Febr. 1708 met Maria Degenaer, overl. te Valkenswaard 24 Dec. 1782, dochter van Helmingh en van Anna Catharina Hubert. Hij verwekte bij haar o. a.:
1e Carolina Johanna de Jongh, geb. te Valkenswaard 20 Juni 1710, geh. aldaar 5 Nov. 1730 met Jean Samuel Guichenon de Chastillon, notaris en procureur te Valkenswaard, griffier van Kempenland;
2e Anna Maria de Jongh, geb. te Valkenswaard 6 Febr. 1712, geh. te St. Oedenrode 9 Aug. 1733 met Gosewinus van Nouhuys, predikant aldaar;
3e Jan Willem Daniel de Jongh, die
volgt;
4e Heimina Johanna de Jongh, geb. te Valkenswaard 24 Dec. 1715, geh. aldaar 30 Aug. 1744 met Arnoldus Cailloux, controleur der convooien en licenten te Budel;
5e Theodora de Jongh, geb. te Valkenswaard 4 Mei 1717, geh. aldaar 6 Dec. 1739 met Petrus Grootveld, predikant te Schijndel;
6e Abraham de Jongh, geb. te Valkenswaard 30 Oct. 1721 , stadhouder der baronie en lande van Cranendonk, ontvanger der convooien en licenten,, drossaard van Waalre, secretaris van Aalst en distributeur van het Peel-zegel, overl. te Budel 29 April 1781, geh. eerst te Eindhoven 14 Dec. 1755 met Carolina de Wit, geb. in Maart 1726, overl. te Budel 27 Juni 1771, dochter van Willem en van Alida van Gennep, en daarna 16 Juli 1775 met Arnoldina Paulina Laats, over. te Budel 18 Maart 1777, oud 34 jaar en zes maanden; uit het tweede huwelijk werd een zoon geboren;
7e Petronella de Jongh, geb. te Valkenswaard 7 Juni 1724, geh. met N. van Ommeren, drossaard van Lieshout en Stiphout;
8e Jacob de Jongh, geb. te Valkenswaard 8 Aug. 1727, majoor, aldaar overl. 27 Dec. 1811, geh. 7 Febr. 1755 met Helena Thomson, geb. te 's-Hertogenbosch, overl. te Utrecht 21 Juni 1810, dochter van James, luitenant-kolonel in Engelschen dienst, en van Maria Rink, uit welken echt geboren werden:
a. Jan Jacob de Jongh, geb. te Valkenswaard 9 Febr. 1756;
b. Maria de Jongh, geb te Arnhem 11 Maart 1757;
c Jan de Jongh, geb. op de Lange Akkerschans boven Groningen 20 Aug. 1758;
d. James de Jongh, geb. te Valkenswaard 2 April 1760;
e. Maria Jacoba de Jongh, geb. te Hulst 1 Jan. 1762;
f. James Robbert de Jongh, geb. te Zutphen 23 Nov. 1765;
g. Wilhelmina Petronella de Jongh, geb. te Grave 26 Juli 1767;
h. Margaretha Maria de Jongh, geb. te Tiel 16 Oct. 1770.

 

Jan Willem Daniel de Jongh, voornoemd, geb. te Valkenswaard 10 Nov. 1714, stadhouder van het kwartier van Kempenland, drossaard van Waalre en Valkenswaard, overleed aldaar 6 Maart 1799. Hij huwde tweemaal: eerst 3 Juni 1737 met Maria Johanna Petrusdochter van Velsen, overl. te Valkenswaard 24 Juli 1769, en daarna 8 Dec. 1772 met Clasina Gijsberta Gijsbrechtsdochter van Gerwen. Uit het eerste huwelijk werden o. a. geboren:
1e Alida de Jongh, geb. te Waalre 14 Maart 1738, overl. te 's-Gravenhage 18 Maart 1828, geh. te Waalre 2 Febr. 1763 met Gerrit Versfelt, ged. te 's-Hertogenbosch 14 Oct. 1735, predikant te Lith en Lithoyen, overl. te Lith 2 Aug. 1781, zoon van Arnoldus en van Elselina Maria de Raeff;
2e Maria de Jongh,
geb. te Valkenswaard 21 Aug. 1740, overl. te 's-Hertogenbosch, geh. te Waalre 3 Oct. 1764 met Mr. Cornelis Wilhelmus van der Sleyden, heer van Aalst, ontvanger te 's-Hertogenbosch;
3e Jan de Jongh, die volgt;
4e Petrus de Jongh, ged. te Valkenswaard 27 Juni 1747, rentmeester van Waardenburg, geh. 27 Nov. 1774 met Maria Pelling (of Pelle), van Venlo, uit welk huw. drie zoons en drie dochters te Waardenburg geboren werden:
a. Maria de Jongh, ged. 24 Maart 1775;
b. Hans Willem Cornelis de Jongh, ged. 14 Aug. 1776;
c. Commerijne Johanna de Jongh, ged. 17 Nov. 1777;
d. Jan Willem Gijsbert de Jongh, ged. 27 Juli 1779;
e. Aart de Jongh, ged. 17 Febr. 1782;
f. Clasina Gijsberta de Jongh, ged. 10 Juni 1783;
5e Mr. Wijbrand de Jongh, ged. te Valkenswaard 21 Maart 1751 , secretaris van het collegie van boedelmeesters der Chineesche en andere niet-christen sterfhuizen, gevolmachtigde van den keizer van Bantam, overl. te Batavia, geh. aldaar met N. Piper; hunne tien afstammelingen bleven in Oost-IndiŽ; ťťn hunner zonen: Mr. N. N. de Jongh, was in 1847 resident;
6e Anna Josiena de Jongh, ged. te Valkenswaard 11 Maart 1753, overl. te Budel 24 Dec. 1807, geh. met Arnoldus Alphonsus Cailloux, geb. te Budel 7-Nov. 1745, gepensioneerd kapitein, overl. te Budel 22 Juli 1813, zoon van Arnoldus en van Heimina Johanna de Jongh, voornoemd;
7e Johanna de Jongh, ged. te Valkenswaard 3 Nov. 1754, overl. te Eindhoven 18 Jan. 1818, geh.: eerst te Valkenswaard 30 Oct. 1781 met Mr. Constantijn Cornelis RoeII, en daarna mede aldaar 16 Maart 1788 met Ewoud Carel Bisdom, geb. te 's-Hertogenbosch 29 Maart 1757, ontvanger der convooien en licenten te Eindhoven, aldaar overl. 9 Febr. 1832, zoon van Mr. Karel Jan en van diens eerste vrouw Jkvr. Henriette Charlotte Louisa Storm van 's-Gravesande.

 

Jan de Jongh, voornoemd, geb. te Valkenswaard 27 Juni 1742, drosaard van Lieshout en Stiphout, secretaris van Lommei, overleed te Budel in Juni 1815. Hij huwde 6 Febr. 1769 met Maria Elisabeth Laats, overl. te Amsterdam in 1828, bij wie hij verwekte:
1e Jan Willem Daniel de Jongh, geb. te Lommei 16 Oct. 1769, kantonrechter te Helmond, ongeh. aldaar overl. in 1840;
2e Hendrik Jacob de Jongh, geb. te Lommei 2 Nov. 1771 , overl. op Java in 1792;
3e Nicolaas Gijsbert de Jongh, geb. te Lommei 26 Juni 1773, officier der artillerie in Nederl. dienst; hij ging later in Duitschen dienst over, kwam weder in 1813 in Holland met het Pruisisch leger en werd later rijksontvanger te Prinsenhage, alwaar hij overleed 24 Juni 1825; hij huwde te Dortmund 20 Aug. 1804 met Maria Sophia Louisa Henrietta Nies, geb. aldaar, overl. 27 April 1814, bij wie hij verwekte:
a. Johan HeinrÔch Ludwig de Jongh, geb. te Dortmund 1 Juli 1805, gepens. als kolonel in 1874;
b. Maria Wilhelmina Emilia de Jongh, geb. te Dortmund 2 Mei 1807, overl. te Harmelen 26 Nov. 1850, geh. met E. C. Stollť, predikant;
c. Johanna Sophia Selinda de Jongh, geb. te Dortmund 4 Oct. 1809, geh. met Jacob Hendrik van Schermbeek, notaris te Utrecht, ridder der Milit. Willemsorde;
d. Wilhelm de Jongh, geb. te Dortmund 22 Dec. 1811, majoor in Nederl. dienst, overl. te Utrecht 20 Maart 1867;
4e Petrus de Jongh, geb. te Lommei 20 Sept. 1775, geh. met Frederika Sophia Wilhelmina de Ruiter, van Amsterdam, uit welk huwelijk vier kinderen geboren werden;
5e Wijbrand Adriaan de Jongh, die volgt;
6e Marie Elisabeth de Jongh, geb. te Lommei 27 Sept. 1779, geh. te Brussel met Mr. H. X. y. du Bois, in 1826 raadsheer bij het hooggerechtshof te Luik;
7e Adriaan Jan de Jongh, geb. te Lommei 23 Dec. 1780, geh. met Hendrika de Ruiter, geb. te 's-Gravenhage, uit welk huw. twee kinderen;
Maria Cornelia Johanna de Jongh, geb. te Lommei 29 Aug. 1782, geh. in 1808 met H. C. Donleben, post-directeur te Harderwijk, aldaar overl.;
9e Simona Helena Maria de Jongh, geb. te Lommei 27 Juni 1787, overl. te 's-Gravenhage 26 Juli 1844, geh. te Amsterdam met Jan Baptiste du Bois, geb. te Brussel 19 Mei 1787, ontvanger te Amsterdam, aldaar overl. in Nov. 1830.

 

Wijbrand Adriaan de Jongh, voornoemd, geb. te Lommei 16 Dec. 1776, kolonel, commandant der 166 afdeeling nationale infanterie, ridder 3e klasse der Milit. Willemsorde, overleed te Yperen 18 Mei 1821 1). Hij huwde te Deventer 31 Dec. 1807 met Anna Geertruida Noot, geb. in 1783, overl. te Groningen 18 Mei 1844, dochter van Hendrik Noot; zij hertrouwde met Dr. Jacobus Munniks, later te noemen. Uit hunnen echt werden geboren:
1e Jan Jacobus de Jongh, die volgt;
2e Henriette Elise de Jongh, geb. te Groningen 14 Maart 1811, aldaar overl. 29 Mei 1875, geh. 28 Oct. 1853 met Mr. Arnoldus Oudeman, raadsheer in het provinciaal gerechtshof te Groningen;
3e Wilhelmina Louisa de Jongh, geb. te Kampen 15 Maart 1815, geh. te .Groningen 30 Oct. 1839 met Mr. Hendrik Reiger, rijks-advocaat der provincie Groningen, overl. te Groningen 30 Sept. 1846;
4e Anna Paulowna Gertrude de Jongh, geb. te Yperen 27 Juni 1817, overl. te Groningen 4 Febr. 1853;
5e Antoinette Marie Jacqueline de Jongh, geb. te Yperen 14 Juni 1819;
6e Maria Elisabeth Georgina de Jongh, geb. te Yperen 19 Maart 1821 , geh. 28 Oct. 1853 met Dr. Lucas Johan Wichers, med. et art. obst. doctor te Groningen, overl. 17 Maart 1871.

 

Jan Jacobus de Jongh, voornoemd, geb. te Doesburg 23 Sept. 1808, verkreeg bij koninkl. besluit van 21 Febr. 1870 de vergunning den naam Munniks bij die van de Jongh aan te nemen. Hij was het laatst tot 1877 controleur der directe belastingen en van het kadaster te Leeuwarden, gedurende 25 jaren lid en 23 jaren secretaris der plaatselijke schoolcommissie aldaar 2) en ridder der orde van den Nederl. Leeuw. Hij huwde te Groningen 12 April 1833 met Geertruida Aletta Munniks, geb. aldaar 29 April 1809, overl. te Leeuwarden 1 Febr. 1864, dochter van Dr. Jacobus, med. doctor te Groningen, die in 1833 hertr. met Anna Geertruida Noot, voornoemd.
Uit hun huwelijk werden geboren:
1e Anna Geertruida Antonia Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 9 Jan. 1834, aldaar overl. 13 Juli 1875;
2e Wijbrand Adriaan Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 14 Sept. 1835, controleur der directe belastingen en van het kadaster in Overijssel;
3e Jacobus Munniks de Jongh, die volgt;
4e Bernardus Willem Daniel Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 11 Aug. 1839, officier bij het Indische leger, overl. te Weltevreden 2 Aug. 1868;
5e Antonia Catharina Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 14 Sept. 1841 , geh. aldaar 18 Juli 1866 met Johannes Jacobus Roelants, geb. te Rotterdam 14 Dec. 1833, ingenieur van den rijks-waterstaat, zoon van Jacobus Marius Albertus en van E. de Graaff;
6e Jean Jacques Munniks de Jongh,
geb. te Leeuwarden. 2 Dec. 1843, kapitein der artillerie bij het Indische leger, werd 2 Maart 1878 eervol vermeld; hij huwde te Ambarawa n Nov. 1869 met Helena Augustina Berg, geb. 24 Juni 1853, dochter van Erans Joseph en van diens eerste vrouw Helena Falck; zij zijn de ouders van drie kinderen:
a. Geertruida Aletta Helena Munniks de Jongh, geb. te Salatiga 7 Aug. 1870;
b. Jan Jacobus Munniks de Jongh en
c. Anna Antonia Munniks de Jongh, tweelingen, geb. te Soerakarta in Dec. 1873;
7e Henri Elisa Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 2 Sept. 1846, kapitein der infanterie, ridder der Milit. Willemsorde, eervol vermeld en versierd met de eere-sabel, geh. te Batavia 23 Sept. 1878 met Jacoba Angelica Suyck, uit welk huw. te Buitenzorg 1 Oct. 1879 een zoon geboren werd;
8e Wijnoldus Munniks de Jongh, geb. te Leeuwarden 3 Maart 1850, officier der infanterie, later overgegaan in burgerlijke dienst als landmeter 2e klasse van het kadaster, geh. te Probolingo 17 Dec. 1877 met Lucie Digna Kniphorst, bij wie hij o. a. eene dochter verwekte: Annetta Geertruida Munniks de Jongh, geb. te Bondowosso (res. Bezoeki) 22 Juli 1878.

 

Jacobus Munniks de Jongh, voornoemd, geb. te Leeuwarden 21 Aug. 1837, oud dirigeerend officier van gezondheid van. het O. I. leger en ridder der Milit.Willemsorde, huwde te Batavia 23 Juni 1866 met Maria Henrielte Johanna Castens, geb. te Serang 8 Aug. 1846, dochter van Christian en van Catharina Petronella Johanna Maria de Waal. Hunne kinderen zijn:
1e Jacoba Maria Munniks de Jongh, geb. te Telok Betong 6 Mei 1867, geh. 2 Nov. 1886 met Louis Constant Francois Polderman;
2e Geertruida Aletta Christine Munniks de Jongh,
geb. als voren 15 Aug. 1868;
3e Catharina Elisabeth Munniks de Jongh, geb. alsvoren 3 Maart 1870;
4e Jan Jacobus Munniks de Jongh, geb. te Batavia 13 Aug. 1871;
5e Wijbrand Adriaan Munniks de Jongh, geb. te Banjermasing 15 Maart 1874.

 

 

NOTEN

1) Het geslacht de Jongh voert enkel in blauw twee boven elkander geplaatste gekroonde gouden slangen.
2) Bij besluit van den gemeenteraad van Leeuwarden, dd. 4 Nov. 1877, werd hem als blijk voor de vele gewichtige diensten, in deze betrekkingen bewezen, een zilveren medaille aangeboden.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1888. IIe DEEL, blz 130-132

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker