WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

Van Assendelft de Coningh

 

 

 Dirk van Assendelft de Coningh
geboren Vlaardingen 28.05.1747

In het 1e en 4e kwartier komt de geslachtsnaam voor van:

 

 
De Coningh

 

In het 2e en 3e kwartier komen de geslachtsnamen voor van:

 

1 en 4

Van Assendelft

2

Storm

3

Van Cralingen

 

Doordat zijn moeder als laatste Van Assendelft uitsterft voegt Dirk
de achternaam
Van Assendelft voor aan die van De Coningh.

 

 

 

Dirk Van Assendelft de Coningh was zoon van Ary De Coningh, hieraan is 'In goud een vliegende zwarte adelaar, rood getongd boven een golvende schildvoet van vier stukken van blauw en zilver' ontleend en Agatha Van Assendelft, hieraan is 'In rood een zilveren stappende paard' ontleend.

Agatha Van Assendelft was een dochter van Dirk van Assendelft en Elisabeth De Jongh.

Dirk Van Assendelft was een zoon van Pieter van Assendelft en Agatha Hoogstraten.

Pieter Van Assendelft was zoon van Jacob van Assendelft en Catharina Willemsdochter.

Jacob Van Assendelft was een kleinzoon van Cornelis van Assendelft.

Cornelis Van Assendelft was zoon van Jacob Van Assendelft en Geertruid Storm, hieraan zijn ' In blauw de twee zalmen door een gouden kroon gestoken ' aan ontleend.

Jacob Van Assendelft was kleinzoon van Dirck Van Assendelft en Christine Van Cralingen, hieraan is ' In goud de rode ster (8) ' ontleend.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-ís Gravenhage 17.05.1931).

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker