WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

Van GENNEP

 

 

 

 

wp-van-gennep-260

Van Gennep

 Beschrijving:

Schild: In goud een rode tulp met groene stengel en bladeren in groene grond, overtopt door een rode kroon.

Helm: afziend met een kroon

Helmteken: een rode tulpenbloem met een groene steel

Dekkleed: goud, gevoerd van rood.

 

(PLAAT 32) 1)

 

De eerste, dien wij van het geslacht van Gennep ontmoeten, is Jan van Gennep Jansz., regent van het gasthuis te Gorinchem en aldaar overl. 17 Aug. 1686. Hij was te Gorinchem gehuwd 12 Maart 1626 (volgens het Algemeene Nederlandsche familieblad 25 Maart 1627) met Geertje van Tuyl Hendriksdochter.
Hunne kinderen behalve twee die jong stierven zijn:
Hendrik van Gennep, geb. te Gorinchem in 1629, werd commissaris en overl. in zijne vaderstad 28 April 1695. Te Dalem was hij 17 Dec. 1656 geh. met Elizabeth de Bruyn, overl. te Gorinchem 7 Aug. 1665 en liet eene dochter na: Martina van Gennep, gehuwd te Gorinchem 13 Dec. 1682 met Hendrick de Voo;
Johan van Gennep,
die volgt;
Abraham van Gennep, ged. te Gorinchem 19 Sept. 1640 en Sara van Gennep, ged. te Gorinchem 25 Jan. 1642.

 

Johan van Gennep, zoo evengenoemd, geb. te Gorinchem in 1635, werd regent van het vrouwenhuis en overleed aldaar 11 Nov. 1697. Hij was 13 Juli 1659 te Noordeloos in het huw. getreden met Joanna Vinck, die 5 Oct. 1686 te Gorinchem stierf en drie kinderen naliet, als:
Cornelis van Gennep, die volgt;
Maria van Gennep, ged. te Gorinchem 20 Jan. 1662, in 1691 de vrouw geworden van Sebastiaen van Loo en Johan van Gennep, ged. te Gorinchem 27 Jan. 1665, in 1703, 1707, 1713 en 1717 was hij schepen van Gorinchem en overleed ongehuwd in zijne geboorteplaats 12 Dec. 1717.

 

Cornelis van Gennep, voornoemd, geb. te Gorinchem 11 Jan. 1661 ; hij was in 1702, 1704 en 1709 schepen en 1712 thesaurier van Gorinchem, waar hij 7 Maart 1723 overleed. Hij huwde te Gorinchem 27 Maart 1689 met Elisabeth van den Burggraaff, ged. aldaar 21 Dec. 1667, dochter van Arnoldus en van Aeltje Gier. Zij werden te Gorinchem de ouders van elf kinderen:
1e Jan van Gennep, ged. 19 Maart 1690, jong overleden;
2e Arnoldus van Gennep, ged. 12 Aug. 1691 ;
3e Jan van Gennep, ged. 2 Nov. 1692, overleed aldaar 17 April 1721;
4e Alida van Gennep, geb. 23 Jan. 1695, ongeh. aldaar overl. 9 Sept. 1772;
5e Arnoldus van Gennep, die volgt;
6e Johanna van Gennep, ged. 8 Mei 1699;
7e Willem van Gennep, ged. te Gorinchem 19 Aug. 1701, van 1723-1740 schepen, 1736 raad in de vroedschap, thesaurier en burgemeester zijner geboorteplaats, waar hij 7 Sept. 1768 overleed. Hij huwde te Gorinchem 25 Mei 1731 met Anthonia Maria van Campen, ged. Aldaar 11 Juli 1706, er begr. 22 Dec. 1767, dochter van Abraham Jacob van Campen en van Anna Maria de Bye. Van hunne vier kinderen, geb. te Gorinchem, volgen drie:
Anna Maria van Gennep, ged. 15 Febr. 1733; zij huwde 7 Juni 1770 met Adam Christiaan Metz, raad in de vroedschap van Rhenen;
Cornelis van Gennep, ged. 14 Juli 1734 en
Antonia Elisabeth van Gennep, ged. 26 Aug. 1735;
8e Johanna van Gennep, ged. 20 Jan. 1704, jong overl.;
9e Johanna van Gennep, ged. 8 Dec. 1706, in Aug. 1730 geh. met Michael van Campen, predikant te Oost Zanen;
10e Justinus van Gennep, die volgt en
11e Cornelis van Gennep, die mede volgt.

 

Justinus van Gennep, zoo evengenoemd, ged. te Gorinchem 2 Aug. 1709, 1757 schepen, sterft aldaar 13 Aug. 1756. In 1736 geh. met Katharina van der Hoeven, waarbij hij zeven kinderen won:
1e Cornelis van Gennep, geb. in 1737, werd 22 Maart 1757 luitenant ter zee; 16 Maart 1762 commandeur, schout bij nacht van Holland en West-

Friesland ter admiraliteit op de Maas; hij overl. te Rotterdam 6 Maart 1791 en liet bij zijne vrouw Adriana Johanna Koek slechts eene dochter na:
Engeline Clazina van Gennep, geb. 29 Juni 1767;
2e Hendrika Theodora van Gennep, geb. te Gorinchem in 1739 en aldaar overl. 26 Sept. 1797;
3e Hendrik van Gennep, med. doctor te Gorinchem, aldaar overl. 17 Sept. 1804; hij huwde in 1778 met Anna Chris Una Moraquin;
hunne vier kinderen zijn:
a. Dr. Justinus Cornelis van Gennep, geb. te Waalwijk, stads-med. doctor en vroedmeester te Gorinchem, president der plaatselijke geneeskundige commissie; hij stierf ongehuwd 5 April 1845, doch liet bij Anna Strang een natuurlijke zoon na, die zich later Hendrik van Gennep heeft mogen noemen; deze huwde te Gorinchem 11 Maart 1846 met Elisabeth Adriana Poldermans, geb. in 1823, dochter van Cornelis en van Alida Fortuy en won bij haar negen kinderen, waarvan een zoon Thomas Pieter van Gennep, geb. te Gorinchem 22 Oct. 1860, in leven bleef;
b. Catharina Theodoor van Gennep, geb. te Waalwijk in 1783, overl. te Gorinchem 22 Aug. 1847;
c. Susanna Elisabelh van Gennep, geb. te Waalwijk in 1788, overl. te Gorinchem 1 Juni 1867 en d. Karel Koenraad van Gennep, geb. te Gorinchem 24 Maart 1790, st. aldaar 21 Jan. 1809;
4e Johan van Gennep, in 1767 schepen, in 1786 raad in de vroedschap van Gorinchem;
5e Justinus van Gennep, Heer van Heukelum en Leijenburg, geb. 28 Nov. 1744, kapitein ter zee, overl. te Rotterdam 24 Dec. 1801. Hij huwde aan de Kaap de Goede Hoop in 1781 met Elisabeth Johanna van Schoor of Verschoor; van hunne vier kinderen zijn er met zekerheid bekend:
Hendrik Johannes van Gennep, die volgt en
Willem Karel van Gennep, ged. te Gorinchem 24 Maart 1790, lid der prov. staten van Zuid-Holland, ridder der orde van den Ned. leeuw, overl. te 's-Gravenhage 28 Nov. 1870. Hij huwde met Bartha Maria Sopkia Veerman Senserff, gest. te 's-Gravenhage 23 Febr. 1858, dochter van Mr. Abraham en van Anna Jacoba Dumas. Uit hun zes kinderen, waarvan thans nog vijf in leven zijn en slechts volgen:
Anna Jacoba van Gennep, geb. te 's-Gravenhage 22 Oct. 1814, st. te Arnhem 27 Febr. 1885, geh. aldaar 8 Juli 1837 met Dr. Agnietes Vrolik, zoon van Dr. Gerard en van Agneta Susanna van Walree en
Justinus Johannes van Gennep, geb. in 1816, overl. te 's-Gravenhage 23 Juni 1843;
6e Elisabeth van Gennep, geb. te Waalwijk in 1747, geh. te Gorinchem 11 Aug. 1770 met Mr. Carel Coenraad Reitz, in 1779 griffier in den hove

van Vlaanderen en
7e Willem Anthony van Gennep, geb. 6 Sept. 1749, notaris, schout, dijkgraaf en rentmeester van Ooltgensplaat en den Bommel, overl. te Ooltgensplaat 20 Juni 1815. Hij huwde in 1782 met Louisa Margaretha Cornelia Storm, overl. te Ooltgensplaat 5 Oct. 1809, nalatende eene dochter:
Everdina Francina van Gennep.

 

Mr. Hendrik Johannes van Gennep, voornoemd, ged. te Gorinchem 18 Febr. 1789, ontvanger der domeinen te Arnhem, lid van den stedelijken raad aldaar, overl. te Arnhem 9 Febr. 1855. Hij huwde 1e te ís-Gravenhage 6 Aug. 1813 met Maria de Crane (vergel, geslachtlijst de Crane) en 2e met Sarah Elisabeth Gijsbertha Bosch, geb. te Corck in Ierland in 1797, dochter van den vice-admiraal Jean Louis Bosch en van M. Jameson en liet na:
1e Jean Louis van Gennep, geb. in Jan. 1820, president der factorij van de Nederlandsche Handelsmaatschappij te Batavia, overl. te Arnhem 10 Dec. 1873. Eerst huwde hij met A.P. Moorrees en daarna met Elizabeth Backer, nalatende uit het 1e huw. tien kinderen, waarvan o.a. een zoon:
Daniel FranÁois Willem van Gennep, geb. in 1848, 2e luit. Der cavalerie in Oost-IndiŽ, overl. te Rotterdam 11 Nov. 1874;
2e Mr. Justinus Henri van Gennep, geb. in 1821, was kantonrechter te Gouda en overl. aldaar 24 Febr. 1872. Te Arnhem huwde hij 29 Juni 1848 met C. B. van Son, bij wie hij eene dochter en drie zoons won;
3e Willem Karel van Gennep, geb. te Arnhem in 1823, viceadmiraal bij de koninkl. Nederl. marine, commandant aan den Helder, ridder van de milit. Willemsorde en van den Nederl. leeuw, commandeur der orde van de Eikenkroon. Hij huwde te Arnhem met Geertruida Albertina Madelaine de Ruuk, geb. in 1832, dochter van Mr. Anthony Adriaan en van Madelaine Ruysch. Van hunne vier kinderen is Henry van Gennep te Arnhem geb. 30 Juli 1857;
4e Elisabeth Johanna van Gennep, geb. te Arnhem in 1826;
5e Eduard Daniel van Gennep, geb. te Arnhem in 1828, overl. aldaar 23 Oct. 1849;
6e Elise van Gennep, geb. te Arnhem 9 Jan. 1831; zij huwde te Arnhem 1 Sept. 1864 met Constant, baron van Alderwerelt Honttiyn, geb. te Maastricht 1 April 1828, zoon van baron Mr. Marinus Constantijn en van Jkvr. Cornelia Jacoba Radermacher van 's Gravenpolder;
7e Gerrit van Gennep, geb. te Arnhem 3 Mei 1832, overl. te Samarang 15 Aug. 1867;
8e Henriette van Gennep, geb. te Arnhem 9 Febr. 1835; zij huwde in hare geboortestad 31 Maart 1857 bij volmacht Mr. Jan van Gennep, geb. te Rotterdam 14 Febr. 1830, zoon van Mr. Arnoldus en van Elisabeth van Assendelft de Coningh;
9e Jean Louis van Gennep,
geb. te Arnhem in 1837. Hij huwde te 's-Gravenhage 14 Nov. 1878 met Cornelia Andriana van Voorthuyzen, geb. aldaar, dochter van Mr. Johannes en van Emilia Johanna de Wilde, hebben eene dochter:
Sara Gijsberta Elisa van Gennep, geb. te Scheveningen 7 Sept. 1879;
10e Maria Justina van Gennep, sterft 30 Oct. 1867 en
11eSara Gijsberta Elisabeth van Gennep, sterft 19 Nov. 1880.

 

Cornelis van Gennep, bereids genoemd, geb. te Gorinchem 10 April 1711, predikant te Arkel en Gorinchem, waar hij 20 Oct. 1769 overleden is. Hij huwde te Arkel 24 Mei 1737 met Geertruid Brand, aldaar ged. 12 Juli 1716, dochter van Johan Brand en van Anna van Someren.
Hunne acht kinderen zijn:
Elisabeth van Gennep, geb. te Arkel in 1739, was doofstom en overl. te Gorinchem 13 Juni 1809;
Johanna van Gennep, geb. te Arkel in 1740, overl. te Gorinchem 19 Febr. 1812;
Simonetta Cornelia van Gennep, geb. te Gorinchem in 1741 , overl. aldaar 2 April 1827;
Cornelia van Gennep, geb. te Arkel in 1743, overl. te Gorinchem 31 Juli 1812;
Johannes van Gennep,
ged. te Gorinchem 8 Jan. 1745, commies ten comptoire van de generaliteit; hij is in 1771 geh., doch onbekend met wie;
Alida van Gennep, ged. te Gorinchem 17 Nov. 1747, overl. aldaar 21 Juni 1811;
Willem Anthony van Gennep, die volgt en
GeŤrtruida Maria van Gennep, ged. te Gorinchem 16 Juni 1756, aldaar overleden 17 Mei 1834.

 

Willem Anthony van Gennep, zoo evengenoemd, ged. te Gorinchem 8 Dec. 1752; hij verwekte bij zijne vrouw Susanna Adriana Hoedt vier kinderen:
Geertruyd Cornelia van Gennep, ged. te Rotterdam 5 Juli 1785; hij huwde aldaar 17 Juli 1808 met Barend Anthony Berkhuysen;
Catrina Christina van Gennep,
ged. te Rotterdam 8 Mei 1787;
Johannes Cornelis van Gennep, ged. te Rotterdam 1 Sept. 1790 en
Johanna Diederika Tonia van Gennep,
geb. te Gorinchem 6 April 1795.

 

Arnoldus van Gennep, in 't begin genoemd, geb. te Gorinchem 12 Maart 1697; hij studeerde te Leiden, werd 1721 proponent, 1723 predikant te Eethen en Drongelen, in 1755 emeritus en overl. 25 Oct. 1757- Den 31 Oct. 1724 was hij gehuwd met Theodora van Brandenwijck, geb. 23 Jan. 1704, overl. 2 Nov. 1785. Tien kinderen werden er uit hun huwelijk geboren:
1e Cornelis van Gennep, geb. 26 Aug. 1725. Hij werd predikant te Hardinxsveld en huwde te Gorinchem 24 Aug. 1761 met Catharina Ouwens, aldaar geb. 10 Aug. 1732, overl. te Leiden 9 Jan. 1800, dochter van Nicolaas en van Cornelia Brand. Zij wonnen een zoon:
Arnoldis van Gennep, geb. te Hardinxsveld en te Gorinchem geh. 3 Aug. 1794 met Cornelia Johanna Goldbach, wed. van Daniel Aane d'Angelis;
2e Adrianus Cornelis van Gennep, kolonel, ongehuwd overleden te Grave 4 Mei 1793;
3e Elisabeth van Gennep, overl. te Nieuw-Beyerland 29 Sept. 1796 als de echtgenoote van den predikant aldaar Johannes Henricus van der Houven;
4e Johan van Gennep, geb. te Eethen, kapitein ter zee, overl. te Gorinchem 17 Dec. 1779. Eerst huwde hij met Anna Christina Nienhoff en daarna te Gorinchem 16 Aug. 1778 met Elisabeth van Mourik, geb. te Asperen in 1742, overl. te Heukelum 14 Maart 1827; bij zijne tweede vrouw won hij een zoon: Arnoldus Cornelis van Gennep, ged. te Gorinchem 30 April 1779 en vier dochters, ons onbekend;
5e Cornelia van Gennep;
6e Arnoldus van Gennep, die volgt;
7e Justinus van Gennep, gehuwd met Martina Elisabeth van der Zaag. Zij wonnen te Rotterdam de zes volgende kinderen:
Arnoldus Johannes van Gennep, geb. 1 Juli 1779;
Philippina Theodora van Gennep, geb. 14 Oct. 1781;
Adriana van Gennep, ged. 11 Febr. 1783;
Maria Johanna van Gennep, ged. 17 Oct. 1784;
Willem Anthony van Gennep, ged. 11 Dec. 1785 en
Johannes Philippus van Gennep, geb. 9 April 1787;
8e Alida van Gennep,
9e Willem van Gennep,
ongehuwd overleden en
10e Theodorus van Gennep, assistent resident te Batavia, overleed ongehuwd in 1768.

 

Arnoldus van Gennep, zoo evengenoemd, geb. 28 juni 1732, was koopman te Rotterdam en overl. aldaar 14 Jan. 1805. In 1759 was hij gehuwd met Adriana Verrijst, geb. in 1744, gest. te Rotterdam 13 Aug. 1804, dochter van Gerrit Verrijst en Mara van den Hekken. Zij werden de ouders van tien kinderen:
1e Theodora van Gennep, ged. te Rotterdam 27 Juli 1760. Zij huwde aldaar 29 Maart 1803 met Jacob Frederik Gobius, wed. van Anna Maria du Sart en zoon van Mr. Joan Frederik Gobius en van Johanna van Malsem;
2e Gerardus van Gennep,
ged. te Rotterdam 25 Oct. 1761 , raad in de vroedschap te Rotterdam, overl. aldaar 11 Mei 1840. Hij huwde met Johanna Christina van Gennep, geb. 28 Jan. 1769, overl. te Rotterdam 21 Oct. 1859, dochter van Johan en van Anna Christina Nienhoff;
3e Maria van Gennep,
geb. te Rotterdam 25 Sept. 1763, overl. te 's-Gravenhage 9 Jan. 1841. Zij was te Rotterdam 24 Juni 1787 in den echt getreden met Jhr. Carel Storm van 's- Gravesande, geb. te Woensel bij Eindhoven 13 Maart 1762, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, overl. te Rotterdam 6 Maart 1848, zoon van Nicolaas Jeremias en van Johanna Clasina AbigaŽl van Eys;
4e Mr. Arnoldus van Gennep, die volgt;
5e Cornelia Catharina van Gennep, ged. te Rotterdam 3 Maart 1768;
6e Adriana van Gennep, ged. te Rotterdam 10 Oct. 1769;
7e Elisabeth van Gennep, ged. te Rotterdam 17 April 1772, overl. te Gorinchem 16 Juni 1809;
8e Adrianus Cornelis van Gennep, ged. te Rotterdam 4 Juni 1773;
9e Cornelia van Gennep, ged. te Rotterdam 12 Nov. 1775 en
10e Johanna Elisabeth van Gennep, ged. te Rotterdam 5 Mei 1778, overl. te 's-Gravenhage, op den huize ter Noot 18 Febr. 1857. Zij huwde te Rotterdam 17 Mei 1802 met Hendrik Christiaan van der Houven, geb. te Nieuw-Beyerland iů Nov. 1773, staatsraad, president der Nederl. handelmaatschappij , overl. te 's-Gravenhage 9 Dec. 1852.

 

Mr. Arnoldus van Gennep, bovengenoemd, ged. te Rotterdam 9 Jan. 1765. Hij werd 9 Sept. 1784 als student in de rechten te Leiden ingeschreven, promoveerde aldaar en zette zich te Rotterdam als advocaat neder. Hij werd landdrost van Maasland, tevens staatsraad; lid van den raad van State, onder-voorzitter van het syndikaat; minister van Financien ad interim, minister van Staat en van 1838 tot 1844 lid van de Eerste kamer der Staten-Generaal. Hij was commandeur der orde van de Unie, ridder, daarna grootkruis der orde van den Nederl. leeuw, en overleed te 's-Gravenhage 5 Juli, 1846.
Driemaal had hij zich in den echt begeven: 1e met Jacobina Maria van Schack, geb. te Hamburg 23 April 1767, overl. te Rotterdam 4 Sept. 1801 en 2e te Alkmaar 29 Oct. 1802 met Cornelia Pilander, geb. te Bloemendaal 13 Maart 1766, overl. te 's-Gravenhage 9 April 1823, wed. van N. N. van Grootenray en 3e te Mijnsheerenland 26 Juli 1827 met Agatha Anna van Assendelft de Coningh, aldaar geb. 5 Oct. 1800, overl. te 's-Gravenhage 31 Jan. 1867, dochter van Dirk, Heer van Mijnsheerenland en van Cornelia Theodora van der Houven.
Bij zijne eerste vrouw verwekte hij een zoon:
Mr. Arnoldus van Gennep, die volgt.

 

Mr. Arnoldus van Gennep, zoo evengenoemd, geb. te 's-Gravenhage 21 Nov. 1790, doctor in de beide rechten en in de medicijnen, onder-voorzitter der arrondissements rechtbank te Rotterdam, tot hij 2 Jan. 1847 zijn ontslag nam. Hij overl. te Rotterdam 12 Aug. 1876 en huwde 30 Mei 1816 met Elisabeth van Assendelft de Coningh, geb. te Vlaardingen 20 Febr. 1798, gest. te Mijnsheerenland 15 Juli 1880, zuster zijns vaders derde vrouw.
Hunne acht kinderen zijn:
1e Maria Cornelia Arnoldina van Gennep, geb. te Rotterdam 26 April 1817, overl. aldaar 12 Mei 1880;
2e Cornelia Theodora Johanna van Gennep, geb. te Rotterdam 16 April 1819, overl. te Baarn 19 Dec. 1862. Zij huwde te Rotterdam 29 Juni 1850 met Hendrik van Assendelft de Coningh, officier der genie, gest. te Ginneken 7 Nov. 1875;
3e Arnoldus van Gennep, geb. te Rotterdam 4 Jan. 1821, werd aldaar med. doctor, en overl. er 25 Juni 1850;
4e Adriaan Dirk van Gennep, geb. te Rotterdam 27 Juni 1822, zeeofficier, sterft te Telok Betong 7 Maart 1861. Hij was te 's-Gravenhage geh. 28 Oct. 1852 met Suzanna Gerharda Elizabeth Umbgrove, geb. te Arnhem in 1834, dochter van Gerhard Jan en van Suzanna Maria Christina Bouricius; van hen leeft eene dochter;
5e Johanna Elisabeth Hendrika Christina van Gennep, geb. te Rotterdam 7 April 1824. Zij huwde in hare geboortestad 25 Oct. 1854 met Dr. Johannes van Vloten, geb. te Kampen 19 Jan. 1818, lector aan het gymnasium te Rotterdam, later hoogleeraar aan het athenaeum te Deventer, overl. te Haarlem 21 Sept. 1883, zoon van Willem van Vloten en van Maria Johanna Sprťe 2);
6e Gerrit Johan Christiaan van Gennep,
geb. te Rotterdam 4 Jan. 1826, woont aldaar;
7e Agatha Anna van Gennep, geb. te Rotterdam 19 Jan. 1828. Zij huwde aldaar 5 Juni 1851 met Adolphe Frederic Guillaume E Herman, geb. te Antwerpen 21 Juli 1819, overl. te San Remo in 1882, zoon van Abraham Frederic Daniel E Herman en van Eliza Georgina Lang en
8e Mr. Jan van Gennep, geb. te Rotterdam 14 Febr. 1830, Heer van Mijnsheerenland; van 1855-1873 was hij in O. IndiŽ ambtenaar der i6 klasse, vervolgens lid der rechterlijke macht en advocaat aldaar, daarna wethouder van Rotterdam, lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal. Te Arnhem huwde hij 31 Maart 1857 met Henrietle van Gennep, geb. te Arnhem 9 Febr. 1835, dochter van Hendrik Johannes en van Sara Elisabeth Gijsberta Bosch. Hunne twee onder ons levende kinderen zijn:
Sara Gijsbertha Elisabeth van Gennep, geb. te Batavia 20 Sept. 1859 en
Arnoldus van Gennep, geb. te Batavia 17 Juli 1862, thans student te Leiden.

 

 

NOTEN

1) De geslachtlijst dezer familie komt voor in het Algemeen Nederlandsch familieblad 1e jaargang.
Het aldaar afgebeelde wapen is: in zilver een roode tulp met groene stengel en bladeren, goud gekroond.
Dekkleeden: zilver en groen.
2)
De werken van den beroemden Dr. J. van Vloten zijn te vinden in het Biographisch Woordenboek van Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkundigen. Deventer, 1878.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen, te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, Deel 1, blz 302-305, plaat 32.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker