WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

 

familiewapen

 

Van LOON Van LOON

 

wp-Van-Loon-0-300.gif

 Beschrijving
:

Schild: In zilver een blauwe leeuw, rood getongd en genageld.

Helm: halfaanziend.

Helmteken: De leeuw van het schild, uitkomend.

Dekkleed: Zilver, gevoerd van blauw.

 

VAN LOON
(PLAAT 52) 1.

 

Joosten van Loon, geboren omstreeks 1517, had drie zonen:
1e Peter van Loon, die volgt;
2e Jan van Loon, die gehuwd was en een zoon had: Cornelis van Loon, die zes kinderen naliet, waarvan gehuwd zijn: Gudule van Loon vr 1638 met Cornelis Fa es Janszoon, en Elisabeth van Loon met Peter Buynsaerls, beiden vr 1638 overl.;
3e Adriaan van Loon, die mede gehuwd was en twee zonen had:
a. Jacob van Loon, die nog leefde in 1606;
b. Adriaan van Loon, overl. vr 1606, geh. met Adriana Spierincx, dochter van Jacob, kleindochter van Willem Spierincx.

 

Peter van Loon, voornoemd, geb. omstreeks 1542, was schepen van Oosterhout van 1606-1608, overleed aldaar 8 Aug. 1618. Hij huwde met Anna Smids Petersdochter, geb. omstreeks 1562, bij wie hij de volgende kinderen verwekte:
1e Joosten van Loon, die te Breda leefde in 1616, in 1637 schepen van Oosterhout was en twee dochters had: Angelina van Loon en Cornelia van Loon, overl. vr 1680, geh. met Joannes Bastiaense;

2e Jacob van Loon, die gehuwd was en een zoon had: Peter van Loon, in 1670 nog in leven;
3e Peter van Loon, geb. omstreeks 1580, van 1646-1648 schepen van Oosterhout, geh. met Maria Metsers Pietersdochter, overl. in 1626; hunne dochter: Angelina van Loon, overl. vr 1670, was geh. met Hendrik van Lendrin;

4e Cornelis van Loon, die volgt.

 

Cornelis van Loon, pas genoemd, leefde nog in 1661 en was gehuwd met Yken Gijsbrechts, overl. vr 1661.
Hunne kinderen waren:
1e Gijsbert van Loon, die volgt;
2e Jan van Loon, die mede volgt;
3e Gilles van Loon, die daarna volgt;
4e Peter van Loon, in 1643 nog in leven;
5e Willem van Loon, in 1646 pachter van den vrijheids-impost van Oosterhout, overl. vr 1661 , geh. met Maria Dionyssen, bij wie hij o. a. verwekte:
a. Nicolaas van Loon, geh. met Cornelia Goris Sebasliaansdochter; hunne dochter: Anna van Loon, huwde met Gualtherus van Erp;
b. Maria van Loon,
geh. met Adriaan Brouwers Corneliszoon;
c. Anna van Loon,
overl. vr 1680, geh. met Ferdinand de Witte;
d. Cornelia van Loon,
geh. met Sebastiaan van Vorssel Janszoon;
6e Maria van Loon, geh. 14 Febr. 1649 met Jacobus Leendert Laureszoon;

7e Elisabeth van Loon, geh. 29 April 1657 met Hendrik Dammers Gerardszoon;
8e Dingeman van Loon;
9e Bartholomeus (of Meeus) van Loon, komt voor als getuige.

 

Gijsbert van Loon, voornoemd, geb. omstreeks 1592, had zes kinderen:
1e Jan van Loon, die volgt;

2e Rodolphe van Loon, geh.: eerst 4 Mei 1658 met Margareta van Pelt Gillesdochter en daarna 10 Mei 1669 met Quirine Banck; uit het eerste huwelijk sproten o. a. voort:
a. Godefridus van Loon, geb. te Oosterhout en aldaar overl. vr 1702, geh. 4 Juni 1678 met Eva N. N. Cornelisdochter, geb. te Made, uit welken echt te Oosterhout drie kinderen werden gedoopt; zij hertrouwde met Pieter van Loon Christoffelszoon;
b. Catharina van Loon, geh. met Eranciscus Stillekens;
c. Wilhelmina van Loon,
geh. met Jan Wap;
3e Peeter van Loon, die geh. was en vijf kinderen had, o. a.:
a. Claasje van Loon, geh.: eerst met Jan van Raamsdonk Leendertszoon, en daarna 23 Nov. 1687 met Cornelis van Opstal Corneliszoon, geb. te Gilze;
b. Adrianus van Loon, geb. omstreeks 1647, geh. 2 Juni 1670 met Anna van den Kieboom Petrusdochter, geb. omstreeks 1653, zij verwekten o. a.:
Adrianus van Loon, ged. te Oosterhout, geh. aldaar 16 Febr. 1721 met Petronella Smeur Adamsdochter; hun zoon: Adriaan van Loon, huwde met Cornelia
Verkoqy;
Cornelia van Loon,
ged. te Oosterhout, geh. aldaar 26 Aug. 1736 met Jan van de Water Pieterszoon, geb. te Raamsdonk;
c. Jan van Loon, geh. met Adriana van den Corput Nicolaasdochter, uit welken echt te Oosterhout vijf kinderen gedoopt werden;
d. Maria van Loon, geh. met Adrianus Jochomen;
4e Willem van Loon, geh. met Helena van der Hoop, die hertrouwde met Cornelis
Crtil Corneliszoon;
5e Christoffel van Loon,
geb. omstreeks 1647, geh. 12 Juli 1671 met Maria van Put.

Jan van Loon, voornoemd, leefde nog in 1669 en was 27 Jan. 1641 gehuwd met Sara Gerrits. Zij waren de ouders van:
1e Michiel van Loon, die geh. was en de volgende kinderen had:
a. Adrianus van Loon, wiens vrouw onbekend is, doch drie dochters had:
Joanna van Loon, geh. met Jan de Jongh;
Maria van Loon,
geh. met Rutger van Dongen Jacobszoon, en
Catharina van Loon,
geh. met Jan Mijnhaert Michielszoon;
b. Petrus van Loon,
ged. te Oosterhout, geh. 25 Maart 1691 met Anna Woestenbergh Nicolaasdochter, geb. te Oosterhout, uit welk huwelijk o. a. voortsproten:
Petrus van Loon, geh. met Maria Peeters Claesdochter, waaruit twee kinderen; Michiel van Loon, ged. te Oosterhout 13 Dec. 1696, geh. met Joanna Floren, waarbij mede twee kinderen en Joannes van Loon, ged. te Oosterhout 4 Maart 1706, geh. aldaar 29 Aug. 1734 met Pieternella van Gooi Adamsdochter, geb. te Oosterhout;
c. Jacobus van Loon, geh. met Anna van Raamsdonck Hubertsdochter, bij wie hij vijf kinderen verwekte;
d. Maria van Loon, geh. met Johan Soeterbeeck;
e. Cornelis van Loon,
geh. met Maria de Jongh Jansdochter.

 

Jan van Loon, tevoren genoemd, geb. omstreeks 1617, leefde te Dongen in 1649 en was gehuwd met Joanna Lenaerts, bij wie hij o. a. verwekte:
1e Gaspar van Loon, geh. met Quirina van de Weyer Adriaansdochter, uit welken echt voortsproten:
a. Joannes van Loon, geb. te Oosterhout, geh.: eerst met Adriana Nevens Matheusdochter, en daarna te Oosterhout 18 Mei 1732 met Catharina Paets Anthonisdochter, geb. te Oisterwijk; uit het eerste huw. werden drie kinderen geb., o. a.: Arnoldus van Loon, ged. te Oosterhout 14 Juni 1715 geh. aldaar 25 April 1739 met Maria Plancken Aertsdochter, geb. te Oosterhout;
b. Hendrik van Loon,
geh. met Adriana Clara Gyben; dezen hadden eene dochter: Maria van Loon, ged. te Oosterhout 13 Febr. 1722, geh. te Breda 9 Aug. 1744 met Hendrik Verstraten, geb. aldaar;
c. Anthonius van Loon, geh. met Elisabeth Smits Willemsdochter, bij wie hij zes kinderen verwekte, o. a.: Jacobus van Loon, geh. met Petronella Liefmans, uit welk huw. twee dochters sproten;
2e Christoffel van Loon, geh. met Maria N. N. Bartholomeusdochter; zij hadden o. a. de volgende kinderen:
a. Bartholomeus van Loon, geb. te Oosterhout in 1681, geh. aldaar 7 Mei 1719 met Margaretha Nieuwenhuizen, geb. te Bukkenhuyzen bij Leeuwen in 1681 , uit welken echt twee kinderen;
b. Adrianus van Loon, geb. te Oosterhout, die een zoon had: Christoffel van Loon, geb. te Oosterhout, geh. aldaar 1 Mei 1735 met Johanna van Arendonck Pietersdochter, geb. te Oosterhout, uit welk huw. twee kinderen sproten;
c. Gijsbert van Loon, geh.: eerst met Geertruida Heymans en daarna met Dymphna van Dongen; zij waren de ouders van zes kinderen;
3e Adriaan van Loon, geh. te Oosterhout 15 Juni 1687 met Joanna van Gils Pietersdochter, geb. te Gilze en Rijen; van hunne acht kinderen was gehuwd: Catharina van Loon, ged. te Oosterhout 10 April 1694, met Petrus van de Sande;
4e Catharina van Loon, geb. te Oosterhout, geh. te Breda 13 Febr. 1689 met Anthonie van Riethoven Arnolduszoon;
5e Dingeman van Loon, die volgt;
6e Willem van Loon, ged. te Oosterhout, geh. aldaar 27 Mei 1691 met Cornelia van Gils Jansdochter, bij wie hij o. a. verwekte:
a. Adrianus van Loon, geb. te Oosterhout, geh. aldaar 21 Jan. 1741 met Adriana van den Bogaerd Claesdochter, geb. te Oosterhout; zij hadden drie kinderen;
7e Johanna van Loon, geh. met Christiaan Tack Corneliszoon;
8e Maria van Loon, geh. met Dingeman van Brouckhoven;
9e Petronella van Loon, geh. te Oosterhout 11 Mei 1704 met Jacobus Liefmans, geb. aldaar;
10e Anna van Loon, geh. met Jan Donckers.

 

Dingeman van Loon, voornoemd, ged. te Oosterhout 3 Aug. 1662 (van wien de tak afstamt, die thans nog te Antwerpen gevestigd is), werd in 1727 aangesteld tot gezworen lid der regeering van de vrijheid van Oosterhout en komt als zoodanig" voor tot 1732. Hij huwde te Oosterhout 5 Febr. 1696 met Cornelia Goverden Cornelisdochter, geb. te Teteringen, bij wie hij acht kinderen verwekte, o. a.:
1e Cornelia van Loon, ged. te Oosterhout 23 April 1699, geh. met Adrianus Segers;
2e Judith van Loon, ged. te Oosterhout 29 Febr. 1704, ondertr. aldaar 11 Juni 1735 met Bernardus Rovers, geb. te Terheyden;
3e Jan van Loon, die volgt.

 

Jan van Loon, pas genoemd, ged. te Oosterhout 20 Maart 1710, huwde met Cornelia Wilhelmina Lambereghts Willemsdochter, bij wie hij drie kinderen verwekte:
1e Dingeman van Loon, die volgt;
2e Wilhelmina van Loon, ged. te Oosterhout 17 Oct. 1746, religieuse, aldaar in het klooster St. Catharina-dal overl. 25 Maart 1803;
3e Maria van Loon, overl. te Oosterhout 19 Mei 1809, geh. met Willem van Etten, overl. te Oosterhout 14 April 1804.

Dingeman van Loon, zoo evengenoemd, ged. te Oosterhout 24 Juni 1742, werd begraven te Rosendaal 17 Oct. 1797. Hij huwde met Angela Verstruyven, geb. te Zundert en begr. te Rosendaal 1 Aug. 1795.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Jan C. van Loon, die volgt;
2e Cornelis J. van Loon, geb. te Rosendaal 26 Dec. 1770, tweede burgemeester aldaar, er over!. 4 Nov. 1816, geh. met Antoneita M. Timmmermans, geb. te Rosendaal 3 Dec. 1788, aldaar overl. 28 Dec. 1865, uit welk huwelijk geboren werd: Peeter C: van Loon, geb. te Rosendaal 29 Dec. 1815, aldaar overl. 22 April 1860, geh. met Joanna C. Eeman, geb. te Gastel (N. Brabant) 11 Oct. 1811; hun zoon: Emilius van Loon, geb. te Rosendaal 23 Febr. 1841, huwde met Maria van Weel, geb. te Rosendaal 15 Oct. 1839, bij wie hij vijf kinderen verwekte, o. a.: Edmond P. M. van Loon, geb. 1 Oct. 1869, en Maria I. L. van Loon, geb. 14 Dec. 1878;
3e Willem van Loon, geb. te Rosendaal 5 Sept. 1773, med. doctor, overl. te Oudenbosch 14 Juli 1817, geh. met Calharina Hellemons, van Rosendaal, overl. te Oudenbosch 12 April 1836, oud 59 jaar, wed. van Antonhis Maes; zij hadden eene dochter: Angelina M. G. van Loon, geb. te Oudenbosch 20 Febr. 1813, overl. 26 Sept. 1874, geh. met Joannes A. Gouverneur, geb. te Oudenbosch 14 Juli 1814;
4e Anna C. van Loon, geb. te Rosendaal 15 Dec. 1777, overl. te Oudenbosch 25 Jan. 1860, geh. met Franciscus A. Maes, geb. te Hoeven 16 Juli 1772, med. doctor te Oudenbosch, aldaar overl. 7 Maart 1845;
5e Agnes van Loon, geb. te Rosendaal 13 Dec. 1779, aldaar overl. 25 Dec. 1862, geh. met Willem A. Raaymakers, geb. te Rosendaal 25 Sept. 1782, aldaar overl. 9 Febr. 1841;
6e Peter jan van Loon, die mede volgt.

 

Jan C. van Loon, voornoemd, geb. te Rosendaal 17 Juli 1769, drossaard van Oudenbosch, overleed aldaar 2 Sept. 1801. Hij huwde met Joanna E. Praets, overl. te Oudenbosch 10 Maart 1836, oud 69 jaar.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Angelina van Loon, geb. te Oudenbosch 10 Juli 1793, aldaar overl. 14 Dec. 1852;
2e Adriana van Loon, geb. te Oudenbosch 24 Febr. 1795, overl. te Antwerpen 29 Dec. 1855, geh. te Oudenbosch 30 Juli 1816 met Arnoldus J. Lodewijckx, geb. te Antwerpen in Dec. 1782, lid van de medische commissie aldaar, er overl. 15 Febr. 1848;
3e Dymphna van Loon, geb. te Oudenbosch 23 Maart 1796, aldaar overl. 6 April 1882;
4e Peter H. van Loon, geb. te Oudenbosch 1 Nov. 1798, eerst vicaris te Wouw, daarna te Breda en eindelijk rector te Oudenbosch, aldaar overl. 7 Oct. 1846;
5e Jacobus L. van Loon, geb. te Oudenbosch 1 Dec. 1800, burgemeester van Steenbergen, dijkgraaf van den Rosendaalschen en Steenbergschen vliet, aldaar overl. 15 Nov. 1868, geh. met Elisabelh Tacx, geb. te Steenbergen 16 April 1799, aldaar overl. 29 April 1877, bij wie hij verwekte:
a. Maria van Loon, geb. te Steenbergen 28 Juli 1830;
b. Josephina van Loon, geb. te Steenbergen in 1831 , overl. te Tilburg 7 April 1876, geh. met Arnoldus A. Mutsaers, geb. te Tilburg 16 Febr. 1827, wethouder aldaar;
c. Dymphna van Loon, geb. te Steenbergen 24 Dec. 1832, geh. met Lodewijk Robert, geb. te Utrecht 23 Aug. 1826, overl. te Oosterhout 25 Maart 1883;
d. Coletta van Loon, geb. te Steenbergen 14 Aug. 1837;
e. Jacobus van Loon, geb. te Steenbergen 4 Mei 1840, burgemeester aldaar, dijkgraaf van den polder Kruisland, de beide Cromwielen en het Oudenland, geh. met Elisabeth C. E. Verheyen van Estvelt, geb. te Boxmeer 10 Maart 1850, uit welken echt te Steenbergen vijf kinderen geboren werden:
Jacobus van Loon, geb. 1 Juli 1874;
Joseph van Loon, geb. 30 Maart 1877;
Arnoldus van Loon, geb. 23 Dec. 1878;
Antonius van Loon, geb. 29 Sept. 1880 en
Elisabeth van Loon, geb. 8 Juli 1882;
f. Melanie van Loon, geb. te Steenbergen 4 Jan. 1843, religieuse te Vucht.

 

Peter Jan van Loon, tevoren genoemd, geb. te Rosendaal 3 Sept. 1783, garde d'honneur van koning Lodewijk, overleed te Antwerpen 27 Maart 1852. Hij huwde te Antwerpen 22 Juni 1809 met Isabella M. Lodewijckx, geb. aldaar 3 Juni 1783, er over]. 24 Maart 1863, dochter van Dr. Hubertus en van Maria E. Brans.
Uit hunnen echt sproten negen kinderen voort, o. a.:
1e Elisabeth Johanna van Loon, geb. te Rosendaal 14 April 1810;
2e Angelica D. van Loon, geb. te Antwerpen 1 Sept. 1811, geh. met George G. van Alphen, geb. te Geertruidenberg 9 Mei 1806, overl. te Breda 2 Febr. 1874, zoon van Adriaan en van Adriana Marlens;
3e Joanna J. van Loon, geb. te Antwerpen 15 Febr. 1813, geh. met Jan Ch. P. Gilbert, geb. te Antwerpen 18 Oct. 1807, aldaar overl. 15 Juni 1868, zoon van Jan P. J. en van Coletta J. de Wael;
4e Pieter A. van Loon, geb. te Antwerpen 26 Dec. 1814, ie luitenant der gardes d'honneur van Antwerpen, geh. met Theresia Borrewater, overl. te Antwerpen 30 Oct. 1868, oud 65 jaar, dochter van Frans H. J. en van Theresia Verheirbruggen;
5e Josephus Frederik van Loon, die volgt;
6e Cecilia J. van Loon, geb. te Antwerpen 14 Febr. 1820, aldaar overl. 19 Aug. 1866, geh. met Josephus A. de Ridder, geb. te Deurne 12 Dec. 1816, notaris, zoon van Pieter M. en van Maria T. Keirsmaeckers;
7e Isabella M. A. van Loon, geb. te Antwerpen 5 Jan. 1822, geh. met Frans A. J. de Gruytters, geb. te Antwerpen en overl. 31 Mei 1877, oud 57 jaar, zoon van Jacobus A. en van Christina G. M. Bax;
8e Rosalia A. D. van Loon, geb. te Antwerpen 14 April 1825, geh. met Charles Lodewijckx, zoon van Dr. Peter en van Maria L. van Hoof.

Josephus Frederik van Loon, zoo evengenoemd, geb. te Antwerpen 17 Maart 1816, overleed aldaar 1 Maart 1884. Hij huwde met Joanna Lissen, geb. te Breda, overl. te Antwerpen 8 Juni 1874, ruim 55 jaar oud, dochter van Lodewijk en van Clasine Hilt.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Pierre Joseph Edouard van Loon, geb. te Antwerpen 30 Nov. 1850, ridder der Wasa-orde van Zweden, geh. te Antwerpen 18 Juli 1874 met Joanna Henrica Janssens, geb. aldaar, dochter van Jan Frans en van Theresia Blockhuys; zij verwekten vijf kinderen, waarvan drie jong stierven:
a. Joseph Henricus Franciscus Leopoldus van Loon, geb. te Antwerpen 15 Nov. 1877;
b. Joanna Justina Emelia Isabella van Loon, geb. te Antwerpen 27 Dec. 1883;
c. Alexander Maria Frederic van Loon, geb. te Antwerpen 18 Dec. 1855, geh. met Petronella Bom, bij wie hij vier kinderen verwekte, waarvan drie jong stierven: Alexander J. J. R. van Loon, geb. te Antwerpen 18 Jan. 1878.

 

Gilles van Loon, vroeger genoemd, geb. omstreeks 1619, huwde met Catharina Janssens Gerardsdochter.

Zij hadden twee kinderen:
1e Gijsbertus van Loon, geb. omstreeks 1646, die de volgende kinderen had:
a. Cornelis van Loon, geb. te Oosterhout, geh. aldaar 21 Sept. 1704 met Anna Boenders Simonsdochter, weduwe van Jan Bax, uit welken echt vijf kinderen geb. werden, waarvan huwden: Cornelis van Loon, ged. te Oosterhout 29 Aug. 1720, geh. met Maria Olieslagers, bij wie hij twee kinderen verwekte, en Hendrina van Loon met Anthonie Olieslagers;
b. Joanna van Loon,
geh. met Lambrechl de Jongh Janszoon;
c. Willem van Loon,
geh met Petronella Ploeghmans Adriaansdochter, bij wie hij zes kinderen verwekte;
d. Catharina van Loon, geh. met Christoffel Ploeghmans, broeder van Petronella voornoemd;
e. Cornelia van Loon, geh. met Pieter de Wit;
2e Willem van Loon , geb. omstreeks 1649, geh. 25 Jan. 1671 met Maria Blaeuw, geb. in 1653.

 

 

NOTEN

1. Eene uitvoerige genealogie van dit geslacht en aanverwante takken, bewerkt door PIERRE JOS. E. VAN LOON , is opgenomen in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, IIIe en IVe jaargang, 1886 en 1887.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familin, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Plaat 52-1.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

zie ook: Wapen Van Loon

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.