WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Van Uchelen

 

-

 

 

.

wp-van-uchelen-300

 

 

Beschrijving:

Schild: In zilver een uitgerukte eikenboom van natuurlijke kleur, bevrucht met zes gouden eikels.

Helm: halfaanziend met helmkroon.

Helmteken: De eikenboom van het schild tussen een gesloten, zilveren vlucht.

Dekkleed: Groen, gevoerd van zilver.

 

 

 

PLAAT 85

 

C R O I S E T  V A N  U C H E L E N

 

Hermanus van Uchelen, werd omstreeks 1690 herv. predikant te Spankeren en overleed aldaar 4 Mei 1728.

Zijn zoon: Nicolaas Zeger van Uchelen, geb. te Spankeren, werd 1 Aug. 1734 predikant aldaar en 29 Dec. 1737 te 's-Heerenberg, alwaar hij in 1781 zijn emeritaat verkreeg en mede overleed. Hij was gehuwd en had drie kinderen:

1e Johannes Martinus van Uchelen, proponent, overl. te Emmerik;
2e Herman Wilhelm van Uchelen, die
volgt;
3e Maria van Uchelen, geh. met een majoor Rademacher, in Pruissischen dienst.

 

Herman Wilhelm van Uchelen, zoo even genoemd, geb. te 's-Heerenberg, werd 4 Sept. 1768 herv. Predikant te Didam en overleed aldaar in 1813. Hij was tweemaal gehuwd: eerst met N.N. van Salm, van Amsterdam, en daarna met N.N. Kelger, mede van Amsterdam, overl. te Didam in 1813, dochter van den kapitein ter zee Kelger en van Rebecca Silvester. Het eerste huwelijk was kinderloos, uit het tweede sproten elf kinderen, waarvan vier op jeugdigen leeftijd stierven. Behalve drie dochters, die ongeh. overleden, waren er nog:
1e Willem van Uchelen, gesneuveld in Spanje, ongehuwd;
2e Maria van Uchelen, geh. met N.N. Selle, te Arnhem;
3e Henrietta Johanna van Uchelen, geh. met N.N. Botzen, te 's-Heerenberg;
4e Hendrikus Wilhelmus Johannes Agathus van Uchelen, die
volgt.

 

Hendrikus Wilhelmus Johannes Agathus van Uchelen, pas genoemd, geb. te Didam 31 Juli 1790, majoor en pi. commandant te Hellevoetsluis, ridder der Militaire Willemsorde, overleed te Hellevoetsluis 30 Nov. 1840. Hij huwde te Maastricht 20 Aug. 1818 met Cornelia Esther Croiset, geb. te Arnhem 24 April 1787, overl. te Schoonhoven 15 Aug. 1836, dochter van Arnoldus, luitenant-generaal der genie, en van Sara Cornelia van Beaumont. Behalve vijf kinderen die jong stierven, werden uit hunnen echt geboren:
1e Arnoldus Hermanus Wilhelmus van Uchelen, geb. te Mechelen 21 April 1819, kapitein-kwartiermeester bij de lanciers, ongeh. overl. te Stevenswaard 16 Oct. 1853;
2e Hendrik Willem Balthazar Croiset van Uchelen, die
volgt.

 

Hendrik Willem Balthasar Croiset van Uchelen, pas genoemd, geb. te Utrecht 19 Mei 1823, oud officier der infanterie, verkreeg bij Koninkl. besl. van 6 Maart 1857 vergunning den naam Croiset van Uchelen te voeren en overleed te 's-Gravenhage 8 Febr. 1883. Hij huwde aldaar 12 Sept. 1860 met Elisabeth van Koetsveld, geb. 30 April 1832, dochter van Dr. Cornelis Eliza, hofprediker, predikant te 's-Gravenhage, en van Anna Maria Croes.
Hunne kinderen zijn:
1e Hendrikus Wilhelmus Arnoldus Croiset van Uchelen, geb. te Utrecht 27 Maart 1862, architect, geh. te ’s-Gravenhage 24 Juni 1886 met Caroline Isabella de Jongh van Arkel, geb. aldaar 13 Dec. 1861, dochter van Frederik Karel Christiaan en van Isabella Caroline Gevers Leuven; zij zijn de ouders van:
1e Hendrik Willem Balthasar Croiset van Uchelen, geb. te 's-Gravenhage 11 April 1887;
2e Cornelis Eliza Croiset van Uchelen, geb. te Utrecht 28 Oct. 1864, officier der artillerie;
3e August Adolf Croiset van Uchelen, geb. te Utrecht 28 Jan. 1866, werktuigkundige;
4e Otto Christiaan Croiset van Uchelen, geb. te 's-Gravenhage 25 Juli 1869.

De familie Croiset van Uchelen voert het wapen van van Uchelen, gevierendeeld met dat van Croiset (drie gouden leeuwen op een rood veld).

 

Bronnen

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Nederland“s Patriciaat, 3e jaargang 1912, blz. 73-75.

 

image013

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiėn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, Eerste deel 1885, blz 227-230

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker