WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Van GILSE

B

 

 

 

 

Familiewapen Van Gilse
Van GILSE
Baarle-Hertog (België)
Roosendaal (Noord-Brabant)

 


Beschrijving

Schild: Doorsneden: a In goud een rood springend hert; b In blauw een eikenboom van natuurlijke kleur.

Helmteken: een eikenboom van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

 

 

 

Aannemer:

 

Joos Hendricksz van Gilse voerde een springend hert.
Wie het schild doorsneed en er een boom bij plaatste is (nog) niet bekend?
Mogelijk gebeurde dit in de 16e eeuw als kenmerk van het Rooms Katholieke te blijven belijden.

 

Ontwerper:

 

Een nazaat van  Joos Hendricksz van Gilse?

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-van-gilse-80
wapenschild gekleurd

wpschild-van-gilse-80-zw
wapenschild gearceerd

- Een springend hert duidt op een zachtmoedig en fier geslacht.
- Een eikenboom zou hier een bevestiging kunnen zijn van de standvastigheid in het Rooms Katholieke geloof.

Een hert en eikenboom zijn typisch figuren die voorkomen in wapens van families afkomstig van zandgronden. Deze figuren komen minder voor bij families afkomstig van klei- of veengronden.

 

Bronnen:

 

Joos Hendricksz van Gilse (overleden ca 1578) voerde (blijkens zegels uit 1551, 1553 en 1570) als schepen van Baarle-Hertog een springend hert.
Het boven omschreven wapen komt voor op portretten van Adriaen Hendrick Gerritsz van Gilse (omstreeks 1600-1677) en zijn dochter Catharina van Gilse (1628-), gedateerd respectievelijk 1666 en 1656 (afgebeeld in Fr.V.J.M. van Gilse, Genealogisch en biografisch boek van de familie Van Gilse (Roosendaal 1919) 25 en 29).
Een aantal leden van dit geslacht, zoals Adrianus Christianus van Gilse (1747-1814) volgens zijn zilveren zegelstempel (in familiebezit), voerde in de benedenhelft van het schild in plaats van de eikenboom drie klaverblaadjes. Nederlands Patriciaat 75 (1991)

 

Registratie:

 

Wapens van families waarvan het Centraal Bureau voor Genealogie de genealogie in het Nederlands Patriciaat ("blauwe boekje") of het Nederlands Adelsboek ("rode boekje") heeft gepubliceerd worden niet geregistreerd. Registratie vindt dus alleen plaats bij wapens van families die niet in NP of NA zijn opgenomen.

 

Publicaties:

 

internet:
The Van Gilse Family. From Baarle, Baarle Hertog, Baarle Nassau, Roosendaal and global!

Literatuur, e.d.:
- Centraal Bureau voor Genealogie,
Jaarboek, deel 46, 1992, blz 251
- Gens Nostra, maart 1993 (blz 105 – 127)
- Nederlands Patriciaat

 

Contact:

 

Jan van Gilse  vangilse@hotmail.com
Harry van Gilse 
vangilse@nznet.gen.nz

 

 

 

 

Aantekening:

 

Volgens:
The Van Gilse Family
. From Baarle, Baarle Hertog, Baarle Nassau, Roosendaal and global! en Gens Nostra van maart 1993 (blz 105 – 127) een kwartaalblad van de NGV, voerde Adriaen Hendrick Gerritsz van Gilse (omstreeks 1600-1677) in plaats van een boom, drie klavers en zou de genoemde dochter Catharina van Gilse (1628-) Cornelia Adraensdr van Gilse zijn.

Deze tekst is anders beschreven dan in het bovenstaande vak Bronnen (uit het Jaarboek van het CBG, Deel 46, 1992).

Volgens Jan van Gilse was zijn vader destijds helaas aan CBG en Gens Nostra vergeten te vermelden  wat het oorspronkelijke wapen was: in zilver een rood springend hert (i.p.v. in goud), beschreven in het Armorial Ancien et Moderne van Koller, Brussel.

Pas na publicatie in Nederlands Patriciaat en jaarboek CBG bleek dat Adriaen Hendrick Gerritsz van Gilse - de overgrootvader van Adrianus Christianus van Gilse - ook reeds documenten had bezegeld met het wapen met de drie klaverblaadjes, hoewel op zijn portret het wapen met de eikenboom staat! 
Mogelijk heeft hij beide versies van het wapen gebruikt.

 

 

 

wp-v-gilse-260
Van GILSE

William Coolen
Heraldisch tekenaar
Tobias Asserlaan 31
5056 VA Berkel Enschot
013 533 33 67
info@williamcoolenheraldiek.nl

- http://www.williamcoolenheraldiek.nl/

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.