WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

B

Wapenserie

 

 

VUIJK

 

 Vuijk

(Hillegersberg)

 

 

 

 

Beschrijving:

 

Schild: Doorsneden: a. in rood twee gekruiste gouden bijlen.
b. in zilver een blauwe leeuw, rood getongd en genageld, vergezeld van twee achtpuntige rode sterren.

Helmteken: een zilveren vlucht.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Dick Jacobus Vuijk, geboren te Amsterdam op 20 maart 1956, zoon van Dirk Jacobus Vuijk , geboren te Rotterdam op 10 april 1925 en overleden te Utrecht op 14 juni 2007 en Geertje Koops, geboren te Vries op 10 juni 1928.
Het familiewapen is ontworpen ten behoeve van de achternaam dragende nakomelingen van Claes Claeszn (de jonge) Vuijck, schepen van Kralingen 1618-1629, geboren voor 1589, overleden te Kralingen in 1641. Zijn vader, Claes Claeszn (den oude) Vuijck, is de oudst bekende voorvader.

 

Ontwerper:

In 2007 ontworpen en getekend; aangepast in 2015 en 2017 door Dick Jacobus Vuijk.

Claes Claeszn (den ouden) Vuijck, geboren ca 1550 en overleden te Hillegersberg op 20 april 1613 was ook schepen van Kralingen (tot 1612) en trouwde voor 1613 met Margriete Dircx. De ontwerper/aannemer stamt van genoemden af.

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur

- De kleuren en metalen verwijzen naar de gebruikte kleuren en metalen in het gemeentewapen van de voormalige heerlijkheid en gemeente Kralingen, de gemeente Hillegersberg en het provincie wapen van Zuid Holland.

- De gekruiste hand hakbijlen verwijzen naar het in de 19e eeuw gebruikelijke doorhakken van het touw met een bijl bij de tewaterlating van een schip op de scheepswerf A. Vuijk & Zonen (1872-1979) gelegen op het huidige Vuykpark naast de Hollandsche IJssel in Capelle aan de IJssel.

- De klimmende leeuw en de acht puntige ster zijn verwijzingen naar respectievelijk de leeuw op het schild en als schildhouder van het provincie wapen van Zuid Holland en het gemeentewapen van de voormalige gemeente Kralingen.

Met de combinatie van bovengenoemde kleuren, metalen en stukken wordt de relatie van de familie Vuijk met Kralingen, Hillegersberg en de (omgeving van) de huidige gemeente Rotterdam gevisualiseerd.

 

 

Publikaties:

 

Internet:

- Genealogie van Jacobus Cornelis Vuijk
- Stamreeks van Dick Jacobus Vuijk
- Stamreeks van Bernard Eduard Richard Vuijk
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

Dirk J. Vuijk

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.