WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

 

Voor reacties

 

 

 

Bibliografie

 

Bibliografie, een lijst van boeken, artikelen, en dergelijke geraadpleegd ten behoeve van de Heraldische wapenkunde in de Nederlanden

 

In veel openbare- en universiteitsbibliotheken of archieven zijn de hierna volgende boeken op aanvraag te leen of in te zien.

 

 

BIBLIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSE HERALDIEK.
Borne, J.C.C.F.M. van den. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1994.

 

 

her-6-100

FAMILIEWAPENS, OUD EN NIEUW.
Een inleiding tot de familieheraldiek. Drs. J.A. de Boo. Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage.

 

 

her-11-100

De GROTE NEDERLANDSE LAROUSSE ENCYCLOPEDIE.
Uitgeverij Scheltens & Giltay N.V., 's-Gravenhage; ISBN 90/6158/0013 (cpl).

 

 

her-10-100

RIETSTAP'S HANDBOEK DER HERALDIEK.
C. Pama., 1987 E.J.Brill Leiden. ISBN 90 04 08352 9

 

 

 

HERALDIEK.
C.-A. von Volborth. (Oorspronkelijke titel: Heraldry) De Bataafse Leeuw, Amsterdam/Dieren, 1985.

 

 

her-2-100

HERALDIEK. 
Boo, J.A. de.,1973, Unieboek b.v., Bussum, Holland. ISBN 90 228 4509 5.

 

 

her-0-100

HERALDIEK ALS HOBBY.
Visser, Derkwillem jr., Van Holkema & Warendorf, Houten, 1987; ISBN 90 269 4260 5/ NUGI 647

 

 

her-4-100

HERALDIEK, BRONNEN, SYMBOLEN EN BETEKENIS.
Neubecker, O. Atrium, Alphen aan den Rijn, 1977.

 

 

her-3-100

HERALDIEK. Wapens kennen en herkennen.
Honoré Rottier/Marc van de Cruys, Uitgeverij Davidsfonds NV Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 2004;
D/2004/0240/23; ISBN: 90-5826-274-X; NUR: 684.

 

 

pama-0-100

HERALDIEK EN GENEALOGIE, EEN ENCYCLOPEDISCH VADEMECUM.
C. Pama. Prismapocket, uitgeverij het Spectrum N.V. Utrecht, 1969.

 

 

her-5-100

HERALDISCH VADEMECUM.
H.K. Nagtegaal, uitgeverij het Spectrum B.V., 2003.
ISBN 90-5802-030-4 (Centraal Bureau voor Genealogie)
ISBN 90-274-8849-5 (Uitgeverij Het Spectrum)

 

 

 

INLEIDING TOT DE HERALDIEK.
Jong, H. 't. Dordrecht, 1981.

 

 

kerk-her-100

KERKELIJKE HERALDIEK van 1270 tot Johannes Paulus II.
Heim, B.B. Helmond, 1980.

 

 

her-7-100

NEDERLANSCHE FAMILIEWAPENS met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. gedocumenteerd en bewerkt en verzameld door Dr. H. Kits Nieuwenkamp. Uitg N.V. uitgeversbedrijf “Eigen volk”. Haarlem 1936

 

 

pama-2-100

ONS FAMILIEWAPEN Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde nr 15
C.Pama, N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, Naarden, 1943

 

 

her-1-100

TEEKENS EN SYMBOLEN. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens.
André Vlaanderen. N.V. wed. J. Ahrend & Zoon, Amsterdam 1944

 

 

her-8-100

STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

pama-1-100

HET VOLKSKARAKTER IN DE HERALDIEK
Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde, nr 7
C.Pama, N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, Naarden, 1943

 

 

RF-NGV-Her-120

REGISTER FAMILIEWAPENS NGV. Register Familiewapens NGV, deel 1, tot 2004 met naamindex. Redactie en opmaak: W. M. T. van Zon, Teksten en registraties zijn vastgesteld door de Commissie Registratie Familiewapens.
Uitgave: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Heraldiek.
Het Wapenregister van de NGV-Afdeling Delfland, voorloper van het breder opgezette Wapenregister NGV is in deze uitgave opgenomen vanaf pagina 89.

 

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.