Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

Blazoeneren

 

Voor reacties

 

 

Blazoenregels

 

Een heraldische volgorde van het beschrijven van een wapen

1 Schild --- 2 Helmteken --- 3 Dekkleed --- 4 Schildhouders --- 5 Ondergrond

 

1 Schild

 

Degene die het wapen voor zich houd legt uit wat op het wapen staat aan degene die kan zien wat er op het wapen wordt uitgelegd.

Op volgorde van:

1 dat het een SCHILD is
a wat de (hoofd)kleur van het schildveld is
b welk figuur op het schildveld staat
c wat de kleur van het figuur is

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld

 

Beschrijving van een wapenschild

 

Schild: In groen een klimmende bok van zilver met hoorns van goud. [In groen een zilveren klimmende bok met gouden hoorns].

 

zilver of wit: Is de (hoofd)kleur van het schildveld

de bok: Is het figuur of stuk

zilver: Is de kleur van het figuur of stuk

goud: Is de kleur van een deel van het stuk

 

 

opmerking

Voorgaande is de eigenlijke (wapen) schild beschrijving.

Veelal wordt de beschrijving van het (wapen) schild en de versierselen er omheen beschouwd als de beschrijving van een (compleet) wapen.

Het volgende zijn de versierselen om het (wapen) schild heen.

 

 

2 Helmteken

 

De aanduidingen links en rechts worden nog steeds als bij het (wapen)schild gebruikt.
Men noemt dit ook wel heraldisch links en heraldisch rechts.

Op volgorde van:

2 dat het een HELMTEKEN is
a wat de (hoofd)kleur van het helmteken is
b welk figuur van het schildveld gebruikt wordt
c wat de kleur van het figuur dezelfde is als van het schildveld

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld

 

Beschrijving van een helmteken

 

Helmteken: Een vlucht van zilver met een ster van groen. [Een zilverenvlucht met een groene ster]

 

vlucht: Is de (hoofd)figuur van het helmteken.

zilver: Is de kleur van het helmteken

ster: Is het toegevoegde figuur aan het helmteken

groen: Is de kleur van het toegevoegde figuur aan het helmteken

 

3 Dekkleed

 

De aanduidingen links en rechts worden nog steeds als bij het (wapen)schild gebruikt.
Men noemt dit ook wel heraldisch links en heraldisch rechts.

Op volgorde van:

3 dat het een DEKKLEED is
a wat de (hoofd)kleur van het dekkleed is
b wat de voering van het dekkleed is

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld

 

Beschrijving van een dekkleed

 

Dekkleden: van groen, gevoerd van zilver. [groen, zilvergevoerd]

 

groen: Is de (hoofd)kleur van het dekkleed

zilver: Is de voering van het dekkleed

 

 

 

 

4 Schildhouders

 

De aanduidingen links en rechts worden nog steeds als bij het (wapen)schild gebruikt.
Men noemt dit ook wel heraldisch links en heraldisch rechts.

Op volgorde van:

4 dat het SCHILDHOUDERS zijn of een SCHILDHOUDER is
a wat de benamingen van de schildhouders zijn of de benaming van de schildhouder is (leeuw, griffioen)
b in welke richting de respectievelijke schildhouders zijn gewend (omziende).

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld

wp-Vrythoff-200
Vrijthoff

 

Beschrijving van de schildhouders

 

Schildhouders: Gehouden ter rechterzijde door een leeuw van goud, getongd van rood, ter linkerzijde door een omziende griffioen van goud, getongd van rood.

 

goud: Is de (hoofd)kleur van schildhouder

rood: Is de kleur van de tong

- http://users.bart.nl/~delsman/vrythoff/

 

5 Ondergrond

 

De aanduidingen links en rechts worden nog steeds als bij het (wapen)schild gebruikt.
Men noemt dit ook wel heraldisch links en heraldisch rechts.

Op volgorde van:

5a dat het een WAPENSPREUK is
a wat de (hoofd)kleur van het lint (band, rol) is
b wat de kleur van de letters is
c wat de volledige tekst van de wapenspreuk (devies) is

5b dat het een WAPENMANTEL is

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld


Z.K.H. Prins van Oranje

 

Beschrijving van de ondergrond

5a Wapenspreuk

 

Wapenspreuk: Een blauw (kleur) lint, waarop met gouden (metaal) letters het devies "JE MAINTIENDRAI" (Ik zal handhaven).

 

zilver: de (hoofd)kleur van het lint, band, e.d.

blauw: de kleur van de letters, tekens

 

 

 

 

 

 

5 Ondergrond

 

De aanduidingen links en rechts worden nog steeds als bij het (wapen)schild gebruikt.
Men noemt dit ook wel heraldisch links en heraldisch rechts.

Op volgorde van:

5a dat het een WAPENSPREUK is

5b dat het een WAPENMANTEL is
a wat de (hoofd)kleur van de wapenmantel is
b wat de kleur van de afwerking (het boord) is
c wat de kleur van de voering is.
d wat de vorm van opmaak is (opgebonden met-)
e waarmee (eventueel) (welke kroon) de wapenmantel gedekt is

Deze volgorde vind men terug in de beschrijving of blazoenering.

 

voorbeeld


Z.K.H. Prins van Oranje

 

Beschrijving van de ondergrond

5b Wapenmantel

 

: alles geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt met door de Koninklijke Kroon, gelijkvormig een die bedoeld in artikel 4 sub a van Ons Besluit van 10 juli 1907 (Staatsblad no 181).

 

Purper: de (hoofd)kleur van de wapenmantel

Goud: de kleur van de boording en de kwasten

Hermelijn: de kleur van de voering
 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker