Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

 

Voor reacties

 

 

KLEUREN ------ METALEN ------ PELSWERK 

 

Hoort bij het wapen

Heraldische kleuren, metalen en pelswerk
worden ook wel emails of tinkturen genoemd

 

Heraldische Kleur

Een onmisbaar bestanddeel van een (wapen) schild. Zonder kleur geen (wapen) schild.
Op optische gronden werden regels ontworpen.
Zo moest het van verre zichtbaar zijn door een hel gekleurd figuur op een donkere achtergrond of een door een donker figuur op een helle achtergrond.

Heraldische Arcering

Door punten en lijnen de kleur geven van ongekleurde wapens.
Pas in de 17e eeuw werd een internationale standaard algemeen aanvaard.

 

 

Heraldische Kleurregel

- een schild van een kleur
- een schild van metaal
- een schilddeling van een kleur en van een metaal
- heraldische beschrijving (blazoenering)

Buiten de Heraldische Kleurregel

- purper, pelswerk, breuken, natuurlijke kleur

 

Heraldische kleuren
en de afkortingen in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal

 

schild

Heraldische kleur

schild

Heraldische arcering

 

 

 

 

De kleur van heraldisch blauw

Blauw, (azuur of lazuur), de eerste heraldische kleur.

Arcering voor de heraldische kleur blauw

De kleur blauw wordt optisch gearceerd door horizontale strepen.

De kleur van heraldisch rood

Rood (keel), (weergave als ietwat donker vermiljoen), de tweede heraldische kleur.

Arcering voor heraldisch rood

De kleur rood wordt optisch gearceerd door vertikale strepen.

De kleur van heraldisch groen

Groen (sinopel), de derde heraldische kleur.

Arcering voor de heraldische kleur groen

Het groen wordt optisch gearceerd door
rechterschuinlijnen.

De  kleur van heraldisch zwart

Zwart (sabel), de vierde heraldische kleur.

Arcering voor de heraldische kleur zwart

Het zwart wordt optisch gearceerd door gekruisde horizontale en verticale strepen of effen zwart.

 

Kleuren
en de afkortingen in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal
Eigenlijk geen heraldisch kleuren, maar worden wel in wapens toegepast.

 

schild

kleur

schild

arcering

 

 

 

 

De kleur purper

Purper,

Arcering voor de kleur purper

De kleur purper wordt optisch gearceerd door schuine strepen van rechtsboven naar linksbeneden.
Heraldisch linkerschuinlijnen

De kleur oranje

Oranje,

Arcering voor de kleur oranje

De kleur oranje wordt optisch gearceerd door vertikale strepen onderbroken door punten.
Heraldisch verticale strepen (voor rood), tezamen met puntjes (voor goud)

De kleur bruin

Bruin,

Arcering voor de kleur bruin

De kleur bruin wordt optisch gearceerd door vertikale strepen met schuine strepen van rechtsboven naar linksbeneden.
Heraldisch verticale strepen (voor rood) tezamen met schuinsrechtse strepen (voor groen)

 

Metalen
en de afkortingen in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal
Het meest wordt een kleur op een metaal geplaatst.

 

schild

metaalkleur

schild

arcering

 

 

 

 

De metaalkleur voor goud

goud (weergegeven in geel bij gebrek aan goud)

Arcering voor de metaalkleur goud

Het metaal goud wordt optisch gearceerd door punten.

De metaalkleur voor zilver

zilver (weergegeven in wit).

De metaalkleur voor zilver

Het metaal zilver geen arcering.

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.