Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

 

Voor reacties

 

 

Woordenlijst

 

 

Aanziend

figuren die van voren gezien worden.

 

 

Beroepswapens

de stukken in het wapen van het beroep van de eerste of het meest voorkomende beroep in een familie.

 

 

Breuk

aangebracht kenteken/verandering door jongere zonen en bastaarden in het familiewapen ter onderscheiding van de oudste die het volle wapen voert.

 

 

Concessiewapens

voor bewezen diensten aan een vorst verkregen deel van diens wapen.

 

 

Familiewapen

Wapen van een groep bestaande uit één of meer geslachten (familie)

 

 

Gewend

een figuur wat naar de rechterkant van het schild gericht is.

 

 

Historische wapens

ter gelegenheid of herinnering aan daden of verdiensten ontvangen of aangenomen wapen.

 

 

Links

in de heraldiek staat men achter het schild om het te beschrijven. Degene die naar het schild kijkt ziet links als rechts.

 

 

Linksgewend

een figuur, helm kijkt heraldisch links.

 

 

Persoonlijke wapens

(Nieuw ontworpen) wapen gevoerd door één persoon. Nakomelingen van een wapenvoerder die systematisch veranderingen in het wapen aanbrengen.

 

 

Radicering

Het wapen wat van de stichter of een der vroegere bezitters op het huis is overgegaan.

 

 

Rebuswapens

de stukken in het wapen die de (familie)naam in een beeldraadsel brengen.

 

 

Rechts

in de heraldiek staat men achter het schild om het te beschrijven. Degene die naar het schild kijkt ziet rechts als links.

 

 

Sprekende wapens

de stukken (figuren) in het wapen die de (familie)naam in een aansprekend beeld brengen.

 

 

Streekwapens

een aan een bepaalde streek (van een leenheer) ontleend wapen (stuk).

 

 

Stukken

alle figuren die in een wapenschild voorkomen.

 

 

Toegewend

wanneer twee figuren, helmen, schilden elkaar aanzien.

 

 

Wapen

Een erfelijk of in wezen onveranderlijk, gekleurd onderscheidingsteken, te zien aan een schild met de schilddekking: helm, dekkleed en helmteken.

 

Woordenlijst met termen in gebruik bij heraldiek (Engels)
Heraldische woorden vertaler (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans)

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker