WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (wapenbrief, certificaat, diploma) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Wapenregister

 

 

Hier een poging de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens vanuit één register te raadplegen.
De reden is via Internet te kunnen bekijken of er geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

Dit zijn 232 tussen 1994 en 2016 geregistreerde heraldische wapens bij het:

 

 

logo-College-Heraldiek-NGV-60.gif

College Heraldiek van de NGV

NGV

http://www.ngv.nl/

 

Familienamen

Een familienaam verwijst naar een heraldisch wapen met die familienaam.

 

Eén adres voor wapenregistratie

 

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 09 mei 2015 door 
Dhr. A.W.J.M. van Gestel


Vanmiddag hebben de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' en de Nederlandse Genealogische Vereniging besloten een samenwerkingsverband aan te gaan op het gebied van wapenregistratie. 


De samenwerking houdt in, dat zij samen één commissie zullen vormen, die wapens registreert. Niet langer zal het iets uitmaken, of men zich tot 'Ons Voorgeslacht' of tot de NGV wendt. De besturen van beide Verenigingen zullen een samenwerkings-overeenkomst opstellen. Vanuit de huidige College's Heraldiek van beide Verenigingen zullen gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd worden, die bij de registratie van een wapen in het nieuwe samenwerkingsverband gehanteerd zullen worden. Er komt ook een gemeenschappelijk wapenregister. Het samenwerkingsverband wordt opengesteld voor iedereen, die mee wil werken aan één adres voor wapenregistratie buiten het domein van de Hoge Raad van Adel.

Opmerking
Beide verenigingen hopen zo de versnippering in het Heraldisch landschap tegen te gaan en daarmee het belang van de Heraldiek te dienen.

Per 12 oktober 2016

 

Nederlands College Heraldiek (NCH)

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.