WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

BARTEN

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-barten-260
BARTEN
Nijmegen, Gelderland (NL)

 


Beschrijving

Schild: In groen drie paalsgewijs geplaatste zilveren goud geknopte bloemkronen van de tabaksplant, links en rechts vergezeld van een versmalde golvende zilveren paal.

Helmteken: een vijfpuntige gouden ster.

Dekkleden: groen, gevoerd van zilver

 

 

Aannemer:

Johannes Hendrikus Barten, geboren te Nijmegen 5 maart 1935, wonende te Nijmegen, zoon van Johannes Theodorus Barten en Johanna Antonia van de Gein. Voor alle mannelijke nakomelingen van Herman Barten, geboren te Randwijk 2 december 1708, gehuwd aldaar 23 april 1730 met Jenneke Claassen van Binsbergen. De oudste voorvader is Willem Evers, overleden mei 1713 en gehuwd (2e) Randwijk 6 januari 1670 met Trijneken Gerritsen, overleden Rondwijk 9 december 1719. Aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

Door ir. A. Daae te Eelde en getekend door C.Q.C.M. Walschots.

 

Betekenis:

 

wpschild-barten-80
wapenschild
gekleurd

wpschild-barten-80-zw
wapenschild
gearceerd

Groen in verband met de kleur van tabaksvelden.
De twee zilveren golvende palen vertegenwoordigen de Rijn en de Linge, die het gebied rond Heteren en Randwijk omsloten, waar de tabaksvelden lagen en waar de Bartens jarenlang als planters hebben gewerkt.
Tussen de zilveren golvende palen drie goudgeknopte bloemkronen van de tabaksplant.

Het helmteken is een vijfpuntige ster, die de naam verbeeldt die in het Oud-germaans stralend en/of schitterend betekent.

 

Bronnen:

- Geen.

 

Registratie:

Op verzoek van Johannes Hendrikus Barten.

NGV 2003.081 (14.05.2003) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 2003/3
- Gens Nostra jrg 58 (2003) blz 651
- Register familiewapens deel 1, tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 81

internet:

- Stamboom familie Barten
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.