WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

BECKS

 

Beschrijving

Certificaat

 

 

wp-becks-260
BECKS
 Venlo (Limburg)

 


Beschrijving

Schild: In goud een gespleten dubbel rood slangenkopkruis. Over alles heen een hartschild van zilver met drie groene hulstbladeren.

Helmteken: een uitkomende rode slangenkop met hals met een schuinlinks omgekeerd groen hulstblad in de bek.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud

 

 

Aannemer:

Mathieu Joseph Harry Becks, geb. Venlo 10 mei 1939, wonende Venlo, zoon van Lambertus Antonius Henricus Becks en Sybilla Wilhelmina Hermina Kaldenhoven.
Aannemer stamt af van Bartel Jansz. van Beeck, vermeld te Hoogeloon 1630-1635, overl. vóór 23 februari 1644, zoon van Jan van Beeck en Aleit N.N.. Bartel Jansz. Beeck huwde met Jenneke N.N..

 

Ontwerper:

Dit wapen werd gevoerd door Petrus Johannes Beckx, geb. Kessel 4 augustus 1859, fabrikant van muziekinstrumenten, overl. Tegelen 13 mei 1929.
Petrus Johannes Beckx en Mathieu Joseph Harry Becks hebben Andreas Becks (1771-1825) als gemeenschappelijke voorvader.

 

Betekenis:

 

wpschild-becks-80
wapenschild gekleurd

wpschild-becks-80-zw
wapenschild gearceerd

Het slangenkopkruis: betekend dat het Kruis (het goede) de slang (het kwade) heeft overwonnen door die te vermorzelen met het kruis (slechts de koppen zijn over) of door de slang in kruisvorm te dwingen.

Het hartschild met de drie hulstbladeren zou volgens overlevering betekenen dat er gehoopt werd op een krachtig bloeiend Christelijk nageslacht opdat de familie blijft bestaan.

 

Bronnen:

 

Registratie:

Op verzoek van Mathieu Joseph Harry Becks.

CBG 931 (10 maart 2005) Wapenbrief

 

Publicaties:

- “Limburgsche Wapens”, J.M. van der Venne, Maastricht 1925, blz 109.
- “Genealogie Becks/Beex”, M.J.H.Becks, deel I en II, Venlo 2002, blz 478.
- Ons erfgoed, 14e jrg. Nr. 2, maart 2006, blz 61

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

- m.becks1@versatel.nl

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.