WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Wapen

 

BOS

 

Beschrijving   Wapenbrief

 

 Bos

 Groningen

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: 1 In zilver een geschaakte dwarsbalk in drie rijen en acht vakken van goud en rood getopt met vier groene bomen en onder vergezeld van drie groene klaverbladeren; 2 In goud een halve zwarte adelaar, uitgaande van de deellijn.

Helmteken: Gekroond; Twee toegewende zwaanshalzen van natuurlijke kleur die met de snavel een zwart uitkomend Latijns klaverkruis vasthouden.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk:

VAN OUDERDOM EN DOOT IS GOD ALLEEN BEVRYT
HET ONDERMAANDSE ROND VERANDERT MET DE TYT

 

 

Aannemer:

Het oorspronkelijke wapen werd gevoerd door Jacob Pieters Bos (geb. ±1690) landbouwer in Uithuizen, zoon van Pieter Jacobs Bos (geb. 1658) en Wiske Jacobs Scholtens (geb. 1642) die als eigenerfde woonachtig waren in boerderij ‘t Bosch te Den Andel en later de Hamsterborg in Den Ham 6. De oudst bewezen voorouders zijn Pieter Tonnis (geb. 1583) en Muij Diewer (geb. 1589) 4, 5, 7 beide geboren te Den Andel (Usquert) en zijn eigenerfde landbouwer op de Cruijsstede te Usquert. De aannemer stamt af in de 12e generatie van laatstgenoemde echtpaar.

In 2018 is het wapen geactualiseerd en is het huisteken 404 1 in opdracht van drs. ing. J.G.H. Bos vervangen door een viertal bomen en een geschakeerde vlak, dit ten behoeve van zijn naamdragende nakomelingen.

 

Ontwerper:

Het onderzoek naar het oorspronkelijke wapen de vaststelling daarvan en het ontwerp van het geactualiseerde wapen geschiedde in samenwerking met heraldicus Piet Bultsma-Vos SHA, te Oosterwolde.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de beschrijving (blazoenering) overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verloren.

 


Wapenschild
gekleurd

Het oorspronkelijke familiewapen is terug te vinden op een grafzerk bij boerderij Lutje Bosch 2, 4.
Het wapen bestaat uit:
Het huisteken 404 1 welke staat voor boerderij de Papenkop in Uithuizen. Drie groene klaverbladeren die staan voor het meer dan 3 generaties overerven van een boerderij.
De halve rijksadelaar welke op vele wapens in de Noordelijke Nederlanden is terug te vinden, staat voor het eigenerfde geslacht zijn en staat voor de verbinding met het Heilige Roomse Rijk.

De actualisering met de vier bomen is verwijzing naar het eigen grondbezit, een vierkoppige familie en naar de boerderij ‘t Bosch, te Den Andel, de naamgevende boerderij van deze familie. Het geschakeerde vlak is een verwijzing naar het wapen van de familie Letmaath met als oudst bewezen voorvader Everhard von Letmathe (geb. ±1200).


De met een Groningse jonkerkroon getooide helmteken representeert de sage 1, 3 waarin twee zwanen een kruis aan land brachten. Op de plaats waar het kruis aan land werd gebracht werd een heerd gesticht. Dit steenhuis werd later de boerderij de Cruijsstede die zijn naam te danken heeft aan deze sage. De oudst bewezen voorouders Pieter Tonnis en Muij Diewer waren hier woonachtig 4, 5, 7.

 

Bronnen:

1. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, Assen 1977; pagina 366, nr. 1892, en pagina 694 nr. 3851

2. C.P. Bos, K. Reinders, 200 jr Lutje Bosch, 'twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland’ Groningen, 2009; pagina 47

3. Boelens J.M.B. en Nienhuis, O.J, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak, Bedum 2006. pagina 557

4. Bierema, T.B., de Boer, J. Boerderijen op het Hogeland, Bedum, 2002.

5. Boerema, G., Kruizenga, A.F., Boerderijen in het Halfambt, Groningen, 1992.

6. Prof. dr. R.F.J. Paping, Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

7. Zandt, P.J., Boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. Van Landbouw, Groningen 1978. 

8. Grafsteen NH kerk te Den Ham (voorheen RK kerk) van Grietje Pieters Bos

9. Gevelsteen Hamsterborg te Den Ham Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs Scholtens

 

Registratie:

Op verzoek van drs. Ing. J. G. H. Bos.

NCH 2018.000  ( ) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Genealogie familie Bos, een eigenerfde RK Groninger familie
 

internet:

- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

- drs ing JGH Bos  

 

 

 

A = Adellijk wapen
B = Burgerlijk
wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.