WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

CARDON

 

Beschrijving

Wapencertificaat

 

 

wp-Cardon-260.gif
Cardon

Sas van Gent (Zeeland)

 

 

 

Beschrijving

Schildveld: In rood een zilveren keper vergezeld van drie gouden distels met blauwe bloemen.

Helmteken: Een distel van het schild tussen een vlucht van goud en rood.

Dekkleden: Rood, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: [VENI ETINAM]
ďTot hier ben ik gekomenĒ

 

 

Aannemer:

Erik Roger Bertha Cardon, geb. Terneuzen 25 juli 1964, wonende Sas van Gent, zoon van Maurice Caesar Marie Cardon en Susanna Maria Juliana de Coene, voor alle naamdragende nakomelingen van Theophile Theodore Cardon (1848-1922), echtgenoot van Maria Theresia de Fleurquin, overgrootvader van de aannemer.
Aannemer stamt af van DaniŽl Cardon, geb. Valenciennes 1566-67, begr. Vlissingen 8 mei 1618, vader van de eerste wapenvoerder. Hij huwde met Janneke Verron die op 26 januari 1652 te Vlissingen werd begraven.

 

Ontwerper:

Dit wapen werd gevoerd door Johan Cardon, geb. Vlissingen ca 1603, overl. aldaar 16 augustus 1671, burgemeester van Vlissingen en bewindhebber van de VOC, kamer Middelburg, echtgenoot van Petronella Buijs.

 

cardon-1-650.gif

 

otr-Cardon-Buijs-650.gif

Inschrijving ondertrouw op 21 december 1645 van Johan Cardon en Petronella Buijs

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijdheen verdwenen.

 

wpschild-80.gif
wapenschild
gekleurd

De zilveren keper:

De gouden distels met blauwe bloemen:

 

 

Bronnen:

- Archief Staten van Zeeland, inv. Nr 1670, Registers van commissiŽn en instructiŽn 1578-1809, fol. Ir.
- Collectie CBG, GHS 50D02.
-
Ondertrouw register 1565-1811 Stadsarchief Amsterdam.

 

Registratie:

CBG 1104 (17 december 2009) wapencertificaat

 

Publicaties:

- P.J. Rethaan Maracť, ďWapenborden en wapens op tombes, monumenten en grafgesteenten in de kerken van de voormalige provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweestĒ, (z.j.) deel II, nrs. 59-61, 102, 103, 105, 144.
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2010, blz 215

internet:

Familiewapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.