WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

CRANS

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-crans-260
Crans
Groningen (NL)

 

 

Beschrijving:

Schild: In goud een stappende zilveren eenhoorn, geplaatst voor een geplante boom van natuurlijke kleur.

Helmteken: Een uitkomende zilveren eenhoorn

Dekkleden: groen, gevoerd van zilver

 

 

Aannemer:

Albert Crans, geboren 24 februari 1930 te Metslawier, gemeente Oostdongeradeel, wonende te Breda, zoon van Jan Crans en Emke Mulder.
Dit wapen werd onder anderen gevoerd door Petrus Crans, gedoopt te Leeuwarden 9 oktober 1633 en gehuwd te Dokkum 1662 met Claaske Stinstra, predikant te Langweer, Lippenhuizen en Metslawier.
In het wapenboek Hesman 1710 staat op blz 170 vermeld: Krants Do Petrus, pastor in Metslawier.
De oudste voorvader is Harmen Crans, geboren Groningen ca 1500. De aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

In 1999 zijn de kleuren van het helmteken en dekkleden vastgesteld.

 

Betekenis:

 

wpschild-crans-80
wapenschild
in kleur

wpschild-crans-80-zw
wapenschild
gearceerd

De boom:

De stappende eenhoorn:

 

Bronnen:

- Gruoningavan oktober/november 1960, blz 359 en van december 1963, blz 92.
- Schouw van de Regentenkamer van ít Oude Weeshuis te Leeuwarden.
- De Nederlandse Leeuw van 1952, k 56.
- Genealogysk Jierboek van 1993, blz 132.

 

Registratie:

NGV 2000.044 (09.03.2000) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 2000/2
- Gens Nostra jrg. 55 (2000), blz 328
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 44
- Genealogie Crans, A. Crans, Schoorl-Breda, uitg Pirola, 2004. ISBN 90 6455 462 5

internet:

- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.