WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

De BIE

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-de-bie-260
De BIE
 
Dalem (Zuid-Holland)

 


Beschrijving

Schild: Golvend doorsneden: a In rood drie gouden bijen met uitgespreide vleugels (2-1); b In goud een schuinsgekruiste houweel en hamer, alles rood.

Helmteken: Een onklaar gouden anker tussen een rode vlucht.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: UT SOLENT APICULAE.
[ijverig (gelijk bijtjes plegen te zijn)]

 

 

Aannemer:

Marie Carolina de Bie, weduwe van Prof. Dr. Leo Felix Triebels, geboren te Paramaribo 4 mei 1929, wonende te Nijmegen, dochter van Huibert Jacobus Louis de Bie en Idalia Hortensia Ellis.

 

Ontwerper:

In 2001 ontworpen door drs. A. V. Triebels en C. Böhms te ’s Gravenhage ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Cornelis de Bie, arbeider, begraven te Dalem 2 september 1809 en gehuwd (2 ) te Dalem ca 12 december 1778 (ondertrouwd te Dalem 20 november 1778) met Anna de Jong(h) (1758-1806). De aannemer stamt van genoemden af.

 

Betekenis:

wpschild-de-bie-80
wapenschild
gekleurd

De-Bie-80
wapenschild
gearceerd

De bijen:
Sprekende verwijzing naar de familienaam ‘De Bie’ (de bij). Het meervoud ‘bijen’ is heraldisch gebruikelijk en sluit bovendien aan op de wapenspreuk ‘ut solent apiculae’, wat betekent: ‘gelijk bijtjes plegen te zijn’ (namelijk ijverig).

 

De houweel en de hamer:
Verwijzing naar de arbeidzaamheid en tevens naar het beroep arbeider.

 

Het onklaar anker:
Verwijzing naar de voorkeur voor zeevaart en het beroep van zeevarende.

De rode vlucht:
Benadrukt de hoofdkleur van het wapen De Bie (II en III), rood ook wel keel. Deze kleur kan uitgelegd worden als een eerbetoon aan diverse socialisten in dit geslacht en staat in afgezwakte, algemenere vorm voor progressiviteit. Het is daarmee een historische verwijzing, die niets wil zeggen over de maatschappelijke, sociale en politieke voorkeur van de huidige leden van dit geslacht.

 

Bronnen:

- Akte van depot bij notaris mr. H.L.J.M.B. Heijnen te Nijmegen, d.d. 26.02.2002, ref. nr. H/CH/2100022.

 

Registratie:

CBG  831 (17 december 2001) Wapencertificaat
NGV
2002.069 (13.08.2002) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift (2002) jaargang 8 - nr 4, blz 95
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80

- Gens Nostra 58 (2003) blz 652
- Jaarboek CBG (2002) jaargang 56, blz 240, nr 831
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 398 ev.

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

- Stamboom de Bie

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.