WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Wapen

 

De BOER

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-de-Boer-260
De BOER

Leidschendam (Zuid-Holland)

 

 

Beschrijving

Schild: In goud een geplante groene meidoorn met witte bloemen, ter weerszijden van de stam vergezeld van een rode sint-jacobsschelp, en in een blauw schildhoofd drie vliegende kieviten van natuurlijke kleur.

Helmteken: een schelp van het schild tussen een gouden vlucht.

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud

 

 

Aannemer:

Floribertus Otto Paulus de Boer, geboren ís Gravenhage 26 maart 1947, wonende te Leidschendam, zoon van Joseph Petrus Christiaan de Boer en Magdalena Josephine Ruding. Aannemer stamt af van Michiel Barentsz. Geboren te Husum, Sleeswijk-Holstein (Duitsland) 1604. Diens zoon Pieter Michiels noemde zich de Boer.

 

Ontwerper:

In 1998 ontworpen door Floribertus Otto Paulus de Boer in samenwerking met Geerke Meijerink.

 

Betekenis:

 

wpschild-de-boer-80
wapenschild
gekleurd

wpschild-de-boer-1-80-zw
wapenschild
gearceerd

De kievitten:

De meidoorn met witte bloemen:

De sint Jacobsschelp:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Floribertus Otto Paulus de Boer.

CBG 860 (25 februari 2003) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 58 (2004), blz 255-256

 

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

A = Adellijk wapen
B = Burgerlijk
wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.