WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

De BRABANDERE

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-de-brabandere-1-300
De BRABANDERE
 Wervik (België)

 

Beschrijving

Schild: In lazuur een golvende schuinstaak van goud vergezeld van twee per tien gebundelde moderne bliksemschichten van hetzelfde, en een zoom van goud beladen met elf blokjes van sabel.

Helm: halfaanziend van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van lazuur en gevoerd van goud.

Helmteken: een uitkomende leeuwenpoot van goud, geklauwd van keel, houdend een bundel bliksemschichten van het schild.

Wapenspreuk: MIJN ZOEKEN MIJN STREVEN in letters van lazuur op een lint van goud

 

 

Aannemer:

Jean-Marie Achille de Brabandere, technicus elektronica, technicus Research & Development (R.-D.), geboren te Wervik op 9 juli 1947. Voor zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen.

 

Ontwerper:

-

 

Betekenis:

 

wpschild-de-brabandere-1-80
wapenschild
gekleurd

De twee door een water gescheiden per tien gebundelde moderne bliksemschichten (als vuurtorens, zendmasten, clusters)  wijzen naar de actuele generaties die bedrijvig zijn in de elektronica-informatica (kabeldistributie, communicatie, netwerken, dataverwerking, kwaliteitszorg, ...). Daar waar "communicatie" belangrijk is.

De 11 blokjes van sabel wijzen naar de 11 kinderen van de markante voorouders Joannes De Brabandere- Florentia De Wulf, alsook naar de 11 kinderen van Hector Debrabandere x Juliana Vanneste: broers en zussen en mijn veel te vroeg overleden vader Roger (1923-1988). Elf verwijst ook naar verzoening: 11 november een dag van vrede. (11 een keerpunt)

De kleur zwart en het metaal goud wijzen naar Brabant, in extenso naar de naam De Brabandere.
De kleur blauw en het metaal goud zijn ontleend aan Kachtem, woonplaats van onze markante voorouder Joannes De Brabandere (1685-1761) hij verbleef er op het goed te Rhodes. Hij was burgemeester van de gelijknamige heerlijkheid. de golvende en versmalde schuinstaak staat voor de Rhodebeek, een stroompje dat het goed middendoor sneed.

De spreuk "... Mijn zoeken, mijn streven...", alludeert naar de eigenaard van sollicitantes familie, alwaar filosofie van vrede en geborgenheid, communicatie, wetenschap, de leergierigheid en het ijverig zoeken centraal staan.

 

Aanvulling: De twee bliksemschichten gescheiden door een weg, water (kanaal, stroom, rivier, beek) symboliseren de moderne communicatie. JM was werkzaam in de elektronica: technicus Research & Development (R&D).
- De proef met de vlieger (vliegerproef). In het midden van de 18e eeuw (1752) werd de Amerikaanse natuurkundige Benjamin Franklin (17.01.1706 Boston - 1790 Philadelphia) fs (Josiah x 25.11.1689 Boston Abiah Folger) wereldberoemd, door aan te tonen dat de bliksem een elektrisch verschijnsel is. Jean-Marie Achille De Brabandere (JM KORTRIJK)

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Aangevraagd door Jean-Marie Achille de Brabandere.

VHR 60 (1 september 2003) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Belgisch Staatsblad

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet;
Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager uit hoofde van artikel 10 van voornoemd decreet;
Gelet op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad;
Verleent de Vlaamse Regering aan Jean-Marie Achille De Brabandere, technicus elektronica, technicus Research & Development (R.-D.), geboren te Wervik op 9 juli 1947, het recht het wapen te voeren zoals het hier is beschreven en afgebeeld : In lazuur een golvende schuinstaak van goud vergezeld van twee per tien gebundelde moderne bliksemschichten van hetzelfde, en een zoom van goud beladen met elf blokjes van sabel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en van lazuur. Helmteken : een een uitkomende leeuwenpoot van goud, geklauwd van keel, houdend een bundel bliksemschichten van het schild. Wapenspreuk : MIJN ZOEKEN MIJN STREVEN in letters van lazuur op een lint van goud;
Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen;
Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.
Gegeven te Brussel op 1 september 2003.
Wapenregister onder nr. 60
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

internet:

- https://heraldiek.onroerenderfgoed.be/node/249
- http://www.my-quest-my-efforts.com
-
http://www.de-brabandere.com

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.