WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

De KOVEL

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-de-kovel-gearceerd-260
De KOVEL
 Goudriaan (Zuid-Holland)

 

Beschrijving

Schild: Van groen, ingebogen gekapt van zilver, met een van boven gezien rechtopstaand zilveren ploegijzer, vergezeld in de linker en rechter bovenhoek van een zwart muuranker.

Helmteken: Een uitkomend mannenborstbeeld van natuurlijke kleur, gekleed van groen met een zilveren kovel.

Dekkleden: groen, zilver gevoerd.

 

De KOVEL
(vrouwenwapen)

 

wp-Kovel-vrouw-260
De KOVEL
 Goudriaan (Zuid-Holland)

 

Beschrijving

Schild: Van groen, ingebogen gekapt van zilver, met een van boven gezien rechtopstaand zilveren ploegijzer, vergezeld in de linker en rechter bovenhoek van een zwart muuranker.

Wapendrager: Links een omziende man, gekleed in een zilveren kovel waaronder een groene mantel, omgord met een buikbeurs van natuurlijke kleur, houdend met de rechterhand het naar rechts omvallend ovalen wapenschild.  

 

 

Aannemer:

Arie Gerrit de Kovel, geboren te Groot-Ammers 16 januari 1914, wonende te Rotterdam, zoon van Cornelis de Kovel en Gerrigje Blokland.

 

Ontwerper:

In 1981 door D. de Bruin te Krimpen aan de IJssel en H. C. ‘t Jong te Dordrecht.

 

Betekenis:

 

wpschild-de-kovel-80
wapenschild in kleur

wpschild-de-kovel-80-zw
wapenschild gearceerd

Het familiewapen De Kovel (Covel) is zowel een beroepswapen als een sprekend wapen.

Schild:

- het metaal zilver en de kleur sinopel (of groen) zijn ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Goudriaan (oorspronkelijk de twee heerlijkheden Oud-Goudriaan en Nieuw-Goudriaan, sinds 1420 in personele unie verenigd een daarna meestal aangeduid als de vrijheerlijkheid Goudriaan) als de bakermat van het geslacht Covel / De Kovel.
- Het zwart van de muurankers is de 'natuurlijke' kleur.

- De schildverdeling - (ingebogen) gekapt - is een verwijzing naar de betekenis van het woord 'kovel', zijnde een mantelkap.

- Het (gestileerde) ploegijzer verwijst naar de eerste vijf generaties Covel - beginnend met 'Ariaen Covel', geboren ca. 1490 - die eigenaar waren van o.m. de Covelenhoef en de Wouter Jacobsz Hoef in Oud-Goudriaan en het Covelenweer in Nieuw-Goudriaan.

- De muurankers verwijzen naar de daaropvolgende generaties die meester-metselaar / metselaar-aannemer waren.

Helmteken:

- Het helmteken toont als 'sprekend' element (een borstbeeld met) een kovel.

 

Bronnen:

- De tweede en geheel herziene uitgave van “Het Alblasserwaardse geslacht Covel / De Kovel”. Exemplaren van deze uitgave zijn gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie te ’s‑Gravenhage, het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven, de Historische Kring Nieuwpoort te Nieuwpoort, de Historische Vereniging Binnenwaard te Molenaarsgraaf, het Gemeentearchief van Rotterdam te Rotterdam en de Genea­logical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints te Salt Lake City.

 

Registratie:

Op verzoek van Arie Gerrit de Kovel.

CBG 224 (30 juni 1981) wapenbrief

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 35, 1981, blz 277
-
Het Alblasserwaardse geslacht Covel / De Kovel, Goudriaan – Groot-Ammers, tweede en geheel herziene uitgave, Rotterdam 31-12-1999, door W.F. de Kovel.

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

Noot 1

- De kovel is een mouwloze mantel met kap, die in de Middel­eeuwen algemeen werd gedragen zowel door geestelijken als door edelen en burgers. De mantel van de kovel van de geestelijkheid was meestal lang, die van de burgerij was daarentegen meestal slechts een korte cirkelvormige schouder­mantel. Na 1450 werd de kovel meer en meer een traditioneel kledingstuk, uitsluitend nog als teken van hun waardigheid gedragen bij ceremoniële gelegenheden door gezagsdragers en overheids­functionarissen als burgemeesters, burggraven, richters, ambachtsmeesters en gildenmeesters.

 

Noot 2

- De eerste generaties De Kovel (de eerste zeven generaties noemden zich Covel) bezaten landerijen w.o. de Covelenhoef en de Wouter Jacobsz Hoef in Oud-Goudriaan en het Covelenweer in Nieuw-Goudriaan. Hierbij moet "Covelen” worden geïnterpreteerd als een (inmiddels verouderde) vorm van de genitief van de naam Covel; vergelijk hiermee ’s‑Gravenhage, 's-Hertogenbosch en 's Heeren wegen.

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.