WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

DUVERGÉ

Beschrijving

Wapenbrief

wp-duverge-260
DUVERGÉ

 Sézanne-en-Brie (F)

 

 

Beschrijving

Schild: In goud twee geplante groene populieren, waartussen een blauwe druiventros.

Helmteken: Twee natuurlijke rode rozen aan een groene gebladerde stengel, tussen een gouden vlucht.

Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Aannemer:

ir. Robert Frits Duvergé, geboren te Terneuzen 4 januari 1945, wonende te Leeuwarden, zoon van drs. Frits Johan Henri Duvergé en Rosina Catharina Goldewijk.

Ontwerper:

In 2001 ontworpen door drs. A. V. Triebels en C. Böhms te ’s Gravenhage ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voorvader François Michel Duvergé, geboren te Sézanne-en-Brie, Frankrijk ca 1753, winkelier, poorter van Amsterdam op 12 maart 1793, confiseur te Antwerpen (1797), pruikenmaker (1812), overleden te Amsterdam 30 oktober 1812 .Hij huwde vóór 1790 met Marie Anne Bertrand (1770-1860). Aannemer stamt van genoemden af.

Betekenis:

wpschild-duverge-80
wapenschild
in kleur

wpschild-duverge-80-zw
wapenschild
gearceerd

De populieren:
Geplante populieren verwijzen naar boomgaard (in het Frans: verger). Het is dus een sprekende verwijzing, daar Duvergé (ooit ook wel als Duverger gespeld) letterlijk ‘van de boomgaard’ betekent.

De druiventros:
Een boomgaard is veelal vruchtdragend. De druiven zijn vruchten, die specifiek verwijzen naar de zuidelijke -namelijk Franse- herkomst van dit geslacht.

De natuurlijke rode rozen:
Verwijzing naar ‘cultivatie’, daar een boomgaard geordende -dus gecultiveerde- natuur betekent. De stukken in het schild worden in hun natuurlijke kleuren (groen voor de populieren en ondergrond, resp. blauw voor de druiventros) voorgesteld, waarbij natuurlijke –in tegenstelling tot heraldische- rozen eveneens aldus een verwijzing naar de schildfiguren vormen.

 

De gouden vlucht:
Voor het vruchtdragen (druiventros) zo onmisbare zonlicht staat de gouden schildkleur symbool, die in de gouden vlucht nog eens benadrukt wordt.

Bronnen:

- Geen.

Registratie:

CBG  833 (17 december 2001) certificaat
NGV
2002.072 (13.08.2002) Certificaat

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift (2002) jaargang 8 - nr 4, blz 97
- Gens Nostra 58 (2003) blz 653
- Register familiewapens deel 1, tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
- Jaarboek CBG (2002) jaargang 56, blz 242, nr 833
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 398 ev.

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

B = Burgerlijke wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.