WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

ELLIS

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-ellis-260
ELLIS
 Curaçao, Nederlandse Antillen

 

Beschrijving

Schild: In zilver drie boven elkaar geplaatste kronkelende alen, de bovenste en de onderste omgewend.

Helmteken: Een helmkroon, waarop een zilveren vlucht.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

drs. Julius Libertador Ellis, geboren te Nickerie (Suriname) 27 november 1921, wonende te Hardenberg, zoon van dr. Dius Libertador Ellis en Julie Heloïse Egger.

 

Ontwerper:

Dit wapen - zonder kleur en vlucht - komt voor op een 18e eeuwse lakstempel van Marten Lourens Ellis (1767-1832), in bezit van de aannemer. De kleuren zijn ontleend aan een wapentekening van latere datum, eveneens in bezit van de aannemer. De oudst bekende voorvader van dit geslacht is Daniel Ellis, geboren ca 1680 en overleden na februari 1712 en vóór 29 september 1716, gehuwd ca 1710 met Maria Klinkenburgh. Aannemer stamt van genoemden af.

 

Betekenis:

 

wpschild-ellis-80
wapenschild
in kleur

wpschild-ellis-80-zw
wapenschild
gearceerd

De alen:
Sprekende verwijzing naar de Eng. voornaam ‘Ale’, waarvan de geslachtsnaam Ellis hoogstwaarschijnlijk is afgeleid. Er wordt dus een associatie gelegd tussen het Nederlandse woord aal en de Engelse voornaam Ale. In klank dicht bij elkaar liggend -Ale, Ales, Ellis enerzijds en aal, alen enz. anderzijds- hebben zij qua betekenis waarschijnlijk niets met elkaar te maken.

 

Dr. A.R. Kleyn verklaarde in 1968 naam en wapen als volgt:
‘De naam Ellis, Elles, Al(l)es is een patronymicum (Elle, Ale afkorting van namen samengesteld met Adel-). Naar alle waarschijnlijkheid waren de Ellis’ toen zij een wapen aannamen hiermede niet meer op de hoogte en gingen zij af op de overeenkomst van de woorden Elle-Eel-Aal en kozen zij zich een “sprekend” teken…’

 

(bron: brief d.d. 28 april 1968 van Dr. A.R. Kleyn, van het Historisch-Genealogisch en Heraldisch Archief te Zeist aan Drs. J.L. Ellis te Hardenberg)

De helmkroon:
Traditioneel element in het wapen dat reeds in het bovenvermelde lakstempel van Marten Lourens Ellis voorkomt.

De zilveren vlucht:
Benadrukt de schildkleur van het wapen, zilver, ook wel als vissenkleur bedoeld.

 

Bronnen:

- A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat, ’s Gravenhage 1951, blz 154-176

 

Registratie:

CBG  834 (17 december 2001) certificaat
NGV
2002.071  (16.04.2003) certificaat

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift (2002) jaargang 8 - nr 4, blz 96
- Gens Nostra 58 (2003) blz 654
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
- Jaarboek CBG (2002) jaargang 56, blz 242, nr 834
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 398 ev.

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

contact:

e-mail: j.ellis@tiscali.nl en/of alexandertriebels@ilse.nl

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.