WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

Van AGT

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-van-agt-260

Van AGT
 
Woensel, Noord-Brabant (NL)

              

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I In groen een gouden processiekruis, ingelegd met acht robijnen en saffieren; II In goud een zegenende priester van natuurlijke kleur, gekleed in een toog, om het middel een sjerp en op het hoofd een bonnet, alles zwart.

Helmteken: Een gouden duif tussen een groene antieke vlucht.

Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

Mr. Antonius Lucas Gerardus Maria van Agt, geboren te Eindhoven 8 april 1920, wonende te Eindhoven, zoon van Franciscus Balthazar Maria van Agt en Anna Engelberta Maria Röpke, ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Adrianus Dirks van Acht, geboren ca 1710, begraven te Woensel 22 april 1799 en gehuwd te Woensel 30 november 1732 met Maria Pauli (Pauwels) van Luytelaer. De aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

In 2001 ontworpen door drs. A. V. Triebels en ing. C.Q.C.M. Walschots te Rijswijk.

 

Betekenis:

 

wpschild-van-agt-80
wapenschild
in kleur

wpschild-Van-Agt-80-zw
wapenschild
gearceerd

Het processiekruis:
Centrale verwijzing naar de in het verleden prominent katholieke achtergrond van dit geslacht. Het is dus een historische verwijzing die niets zegt over de al dan niet religieuze beleving van de huidige leden van dit geslacht. De acht edelstenen (robijnen en saffieren) in het processiekruis vormen met hun aantal van acht een sprekende verwijzing naar de familienaam Van Agt.

 

De eerste naamdrager van dit geslacht kwam uit Acht (=Agt) dat onder Woensel ressorteerde. Woensel en Acht maken thans deel uit van Eindhoven.

 

De priester:
Symbool voor katholiek-en-voorbeeldig zijn.

 

De gouden duif:
Staat symbool voor de Heilige Geest, onmisbaar voor de christelijke bezieling.

De groene antieke vlucht:
Benadrukt de hoofdkleur van het wapen, groen. Ook wel uitgelegd als symbool van de (christelijke) hoop, met name op een beter leven, nu en (voor gelovigen) in het hiernamaals. De vluchtvorm is gewend, een zogenaamde antieke vlucht, om het helmteken duidelijker zichtbaar te maken en dus beter te laten uitkomen.

 

Bronnen:

- Geen.

 

Registratie:

CBG  832 (17 december 2001) wapenbrief
NGV 2002.070 (13.08.2002) wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift (2002) jaargang 8 - nr 4, blz 96
- Gens Nostra 58 (2003) blz 651
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
-
Jaarboek CBG (2002) jaargang 56, blz 239, nr 832
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 398 ev.

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.