WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

VOS

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-vos-0-260.gif

VOS

Farmsum (Groningen)

 

 

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I In zilver een zwarte halve adelaar, rood getongd en genageld, komende uit de deellijn; II In groen een klimmende vos, boven vergezeld van twee klaverbladen, alles zilver.

Helmteken: Drie struisveren van zilver, groen en zilver.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Johannes Vos, geboren Haarlem 6 november 1948, wonende te Den Haag, zoon van Egbert Vos en Grietje de Vries, stamt af van Albert Roelfs (1731-1773), zoon van Roelof Geerts en Lijsbeth Alberts, die op 31 oktober 1756 te Farmsum huwde met Abeltje Boukes Vos ( 1734-1803), waarna de achternaam van de moeder door de volgende generaties werd gevoerd.

 

Ontwerper:

In 2010 door H.K. Nagtegaal te Delft ten behoeve van de aannemer, voor alle naamdragende nakomelingen van Egbert Vos, geboren Utrecht 15 juli 1921, vader van de aannemer.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.

 

wpschild-vos-0-80.gif

De adelaar is een variant op de gebruikelijke Friese halve adelaar, die in de meeste gevallen wordt afgebeeld in een gouden veld. Er zijn echter uitzonderingen, voornamelijk in Oost-Friesland, waar de adelaar in een zilveren veld is geplaatst, soms gedeeld, soms doorsneden.

De stamboom van Pieter Alberts Vos 1769-1826 - voorvader in rechte lijn van de aannemer - heeft zijn wortels in het Oldambt en Oost-Friesland.
De kleuren zilvergrijs en groen staan voor het zilvergrijs van de Waddenzee en het groen van Groninger Ommelanden.

De klimmende vos is afgebeeld omdat het hier gaat om een sprekend wapen, waarbij de vos verwijst naar de familienaam.

De twee klaverbladen verwijzen naar de stand van eigenerfden, waartoe Pieter Alberts Vos en zijn voorouders behoorden in de periode 1450 -1815. Een aantal traden in hun tijd op als landdagcomparant en vervulden uiteenlopende bestuurlijke en kerkelijke ambten.
Pieter Alberts Vos, in 1812 benoemd als Raad van de Municipaliteit van Delfzijl, wordt in 1813 vermeld op de lijst van hoogstaangeslagenen in het Departement van de Eems, evenals zijn broer Bouko Alberts Vos van de Ackemaheerd in Heveskes.

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Johannes Vos.

NGV 2010.181 (19 oktober 2010) Wapenbrief
CBG 01137 (7 december 2010) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Gens Nostra jrg 65, nr 12 december 2010, blz 472.
- Heraldische Tijdschrift, jaargang 17, nr 1, blz
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 2011, deel 65, blz


internet:

- Genealogie Vos
-
Nederlandse Genealogische Vereniging - Afd Heraldiek
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.