WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Algemeen

Inhoud

Familienamen

Voor reacties

 

 

Heraldisch geregistreerde wapens

 

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (certificaat, diploma, wapenbrief) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Doel

 

“Een representatie kunnen geven van alle geregistreerde heraldische wapens in de Nederlanden”.

 

Algemeen

 

- Welk heraldisch wapen is geregistreerd en bij welke instantie(s)?
- Welke geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam?
- Welke overeenkomsten hebben nieuwe heraldisch wapens met al bestaande?
- Welke beschrijving (blazoenering) gebruiken de instanties voor het geregistreerde heraldische wapen?
- Welke betekenis, verklaring of motivatie geven de instanties aan de gebruikte figuren van het geregistreerde heraldische wapen?

 

Hier een poging alle in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens bij de hieronder genoemde instanties te kunnen raadplegen en vergelijken vanuit één register.

 

Het betreft vooralsnog de heraldische wapens geregistreerd bij:

- Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 1971-2014
- Heraldisch Bureau Nagtegaal (HBN) 2014 -
- Het Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (HCVVF) 1974-1998
- De Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG) 2009-2016
- Nederlands College voor Heraldiek (NGV) 2016-
- Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) 2014-
- Heraldiek - Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 1994-2016
- De Vlaamse Heraldische Raad (VHR) 1998-

 

De te raadplegen en te vergelijken wapens zijn genummerd met het volgnummer van de instantie waar het heraldische wapen is geregistreerd. 

 

Dit register is openbaar en te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

 

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

CBG   HBN HCVVF HVG - NCH - NGH -- NGV VHR

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker